ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  LIFE  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK
Κυριακή, 21/12/2014
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΘΝΟΣ
«E» 2/4/2012
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτό τεστ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Μέχρι τα τέλη του έτους όλοι οι εργαζόμενοι θα καθίσουν στα... θρανία για να «βαθμολογηθούν» οι σπουδές, οι ικανότητες, οι ξένες γλώσσες και η πείρα που διαθέτουν. Πόσο «μετράει» κάθε κατηγορία

Γραπτό τεστ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Με μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας αλλά και γραπτές εξετάσεις, θα «βαθμολογηθούν» όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι εντός του 2012 αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, με στόχο να κριθεί η ικανότητα του προσωπικού για τη θέση που κατέχει.

Το πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος», έχει συμφωνηθεί σχεδόν στο σύνολό του από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τους εμπειρογνώμονες του γαλλικού κράτους, που παρέχουν τεχνική βοήθεια για τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν αφορούν πρόσληψη ή προαγωγή αλλά αποκλειστικά την αξιολόγηση του προσωπικού για τη θέση που κατέχει, επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας του αρμόδιου υπουργείου.

Οργανογράμματα
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η αξιολόγηση των νέων οργανογραμμάτων σε υπουργεία και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία θα «κουμπώσουν» οι δημόσιοι υπάλληλοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Στην αξιολόγηση θα «βαθμολογηθούν» τα τυπικά προσόντα αλλά και οι δεξιότητες κάθε υπαλλήλου που θα αξιολογηθούν με γραπτό τεστ.

Οι ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο (π.χ. ΤΕ Οικονομικών ή ΠΕ Γεωπόνων), με την παράθεση ειδικών ερωτημάτων, αφού στο Δημόσιο δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσεων εργασίας και το προσωπικό προσλαμβάνεται ανά κλάδο.

Οι τομείς αξιολόγησης του προσωπικού που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα έχουν διαφορετικούς δείκτες βαρύτητας ανά εκπαιδευτική κατηγορία (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ), οι οποίοι θα προσμετρηθούν στο τελικό σύνολο (100%). Συγκεκριμένα, σε κάθε υπάλληλο θα βαθμολογούνται:

1. Οι σπουδές στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασίας. Ο βαθμός βαρύτητας στην τελική βαθμολογία θα κυμαίνεται (ανά εκπαιδευτική κατηγορία) μεταξύ 25-30%.

2. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με βαθμό βαρύτητας στην τελικά βαθμολογία από 10-15%.

3. Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που τυχόν διαθέτει από τον ιδιωτικό τομέα. Το συγκεκριμένο κριτήριο θα υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία από 30-35%.

4. Η γνώση ξένων γλωσσών (συμμετοχή στην τελική βαθμολογία από 5-10%).

5. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού όπου θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση. Η βαθμολογία των δεξιοτήτων θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής αξιολόγησης.

Μετακινήσεις
Μετά την αξιολόγηση του προσωπικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτουν πλεονάζοντες υπάλληλους και φορείς που έχουν ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό, θα επέλθουν -αρχικά- σαρωτικές μετακινήσεις εργαζομένων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως, με την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να μεταφερθούν αρμοδιότητες και προσωπικό από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις και στους δήμους, στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος «αποκέντρωσης».

Για το 2ο εξάμηνο του 2012 εκκρεμούν και οι 15.000 απολύσεις από το Δημόσιο, για τις οποίες πιέζει ασφυκτικά η τρόικα, παρόλο που κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν ότι η αποχώρηση 150.000 υπαλλήλων μέχρι το 2015 μπορεί να προκύψει μόνο από αποχωρήσεις, μείωση των συμβασιούχων και των προσλήψεων.

80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
Βαθμολόγηση προσόντων και δεξιοτήτων

Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη «βαθμολόγηση» των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που διαθέτουν. Με στόχο τη διαμόρφωση ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης προκρίθηκε η λύση της γραπτής εξέτασης, ενώ - μέχρι σήμερα - έχει απορριφθεί η επιλογή της συνέντευξης.

Για το τεστ δεξιοτήτων, οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες, σε συνεργασία με τα στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, έχουν καταλήξει στη διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου που θα αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής βαθμολογίας.

Η διάρθρωση των ερωτημάτων έχει συζητηθεί μεταξύ της Ομάδας Δράσης της ΕΕ και στελεχών του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το τεστ θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ΕΚΔΔΑ, όπου μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα δεκάδες υπάλληλοι, ενώ τα ερωτηματολόγια θα είναι χωρισμένα ανά κλάδο εργαζομένων. Η μηχανογραφημένη εξέταση θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (υπολογίζεται από 2-3 ώρες), ενώ η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα είναι άμεση.

Δύο κατηγορίες
Το σενάριο που έχει προκριθεί κάνει αναφορά για 40 ερωτήσεις γενικών διοικητικών θεμάτων και 40 ερωτήσεις ειδικών θεμάτων οι οποίες θα είναι εξειδικευμένες ανά κλάδο υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πρόταση των Γάλλων ειδικών, οι ειδικές ερωτήσεις θα αφορούν πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι στον συγκεκριμένο κλάδο.

Για παράδειγμα, θα υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές ερωτήσεις για την καταγραφή και αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων για τους υπάλληλους των Εφοριών, ενώ οι Επιθεωρητές Εργασίας θα κληθούν να απαντήσουν σε πρακτικά ερωτήματα της ειδικότητάς τους (καταγραφή παραβάσεων και επιβολή προστίμων).

Απορρίφθηκε η ανάθεση της διαδικασίας σε ιδιωτικές εταιρείες
Πίνακες κατάταξης με την τελική βαθμολογία

Βασικό «εργαλείο» της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσει ο υπηρεσιακός φάκελος που διαθέτουν, ο οποίος έχει εμπλουτιστεί από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

Στον υπηρεσιακό φάκελο είναι καταγεγραμμένα τα τυπικά προσόντα του εργαζομένου (πτυχία, σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, η προϋπηρεσία του στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η γνώση ξένων γλωσσών).

Σε κάθε υπουργείο καθώς και σε κάθε ΝΠΔΔ θα συγκροτηθούν επιτροπές αξιολόγησης προσωπικού, αντίστοιχες με τις επιτροπές αξιολόγησης των νέων οργανογραμμάτων που ήδη λειτουργούν. Οι επιτροπές θα αποτελούνται από διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου, ενώ δεν αποκλείεται και η συμμετοχή ιδιωτών εμπειρογνωμόνων.

Οδηγίες
Στα μέλη των επιτροπών θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες και προδιαγραφές για τη «βαθμολόγηση» των κριτηρίων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με αντικειμενικό τρόπο. Η ανάθεση της διαδικασίας αξιολόγησης σε ιδιωτικές εταιρείες απορρίφθηκε ως επιλογή για λόγους κόστους, αλλά και επειδή εκτιμήθηκε ότι θα υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η βαθμολογία κάθε εργαζομένου θα καταγραφεί σε ατομικό έντυπο αξιολόγησης, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η βαθμολογία ανά κριτήριο. Μετά το πέρας της διαδικασίας θα διαμορφωθούν πίνακες κατάταξης του προσωπικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβαν ανά κλάδο εργαζομένων.

Σε δυσμενή θέση εκτιμάται ότι θα βρεθούν υπάλληλοι χαμηλών προσόντων, που ανήκουν κυρίως στις εκπαιδευτικές κατηγορίες υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα λάβουν χαμηλή έως και μηδενική θέση στα κριτήρια των σπουδών, της επιμόρφωσης και των ξένων γλωσσών.

Παρόλο που κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν τον τελευταίο καιρό ότι από τη διαδικασία της αξιολόγησης δεν θα προκύψουν απολύσεις προσωπικού, η τρόικα επιμένει στην απόλυση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων εντός του 2012.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Εθνος της Κυριακής» ο Ματίας Μορς, αφήνει να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιηθούν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015 στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της κεντρικής και τοπικής διοίκησης που «θα εκπληροί τις αρμοδιότητές της με λιγότερο προσωπικό», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η μείωση των 15.000 υπαλλήλων εντός του 2012 μπορεί να πραγματοποιηθεί με περικοπή ισάριθμων εποχικών υπαλλήλων, αφού στο Μνημόνιο δεν υπάρχει σαφή αναφορά για απόλυση μόνιμου προσωπικού.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό στο Δημόσιο, που πραγματοποιήθηκε από ιδιωτική εταιρεία, αποδεικνύει πως οι 150.000 αποχωρήσεις μέχρι το 2015 μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να απολυθεί προσωπικό, μέσω των συνταξιοδοτήσεων, του περιορισμού των προσλήψεων και της δραστικής περικοπής των συμβασιούχων.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Κίνητρο επίτευξης στόχων

Δύο συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα στον κρατικό μηχανισμό. Το πρώτο σύστημα που παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος» αφορά την αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων για τη θέση που υπηρετούν.

Το προεδρικό διάταγμα που θα θεσμοθετεί τα κριτήρια θα υπογραφεί μέχρι τον Ιούνιο και η συγκεκριμένη αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί άπαξ, θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το δεύτερο σύστημα αφορά την πάγια ετήσια αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που θα αφορά τις προαγωγές και την απόδοση του Κίνητρου Επίτευξης Στόχων.

Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός Δ. Ρέππας και θα τεθεί σε ισχύ από το 2013. Οπως σημείωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Δ. Ρέππας, η αξιολόγηση θα συμβάλει έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποιος υπάλληλος που έχει κάνει σπουδαίες μελέτες, διατριβές, στην πράξη μπορεί να αντεπεξέλθει των στόχων που θέτει η υπηρεσία.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

stella tsatsarvnh
Τρίτη
0:13
52
ΝΤΟΡΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ,ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ
stella tsatsarvnh
Τρίτη
0:11
30
Βασιλη συμφωνω μαζι σου. Καιρος ειναι ομως να μαθουν να γραφουν,και να δουλευουν. . . .
ΝΙΚΟΣ_ΔΥ
Πέμπτη
20:28
10
Ναί στην αξιολόγηση, ναι και στη συρίκνωση του κράτους, πορότι είναι σίγουρο οτι θα υπάρξουν "παραπλευρες απώλειες". Απο κει και πέρα, ποιό έιναι το σχέδιο? Υπάρχει κανείς να διαμορφώσει ένα ελληνικό σχέδιο για το τι πρέπει να προσφέρει και πως να λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο? Με σοβαρότητα και λεπτομέρειες, οχι γενικότητες και συζητήσεις καφενειου. Διοτι μέχρι τώρα δείχνει μονο οι έξω να έχουν σχέδιο για μας, εμείς τιποτα. Δυο χρόνια εκτός από τις περικοπές δεν υπάρχει καμία αλλαγή νοοτροπίας, μεθοδολογίας, διοίκησης κλπ στο δημόσιο.
Νίκος
Τετάρτη
14:03
04
Αυτού του είδους τα άρθρα προσφέρονται προς τέρψη διαφόρων "ποντικών", που επιδίδονται στη συγγραφή σχολίων στο ίντερνετ. Στην προσωπική τους ζωή τα πράγματα θα είναι λιγάκι διαφορετικά.
ΧΧΧ
Τρίτη
14:44
61
Δεν προλαβαινουν τα λομογια του δημοσιου. . . . . κοιτανε να φανε οτι εχει απομεινει
Βασιλης
Τρίτη
12:04
184
Πλακα κανετε?. . . οι μισοι δεν ξερουν να γραφουν
παπ
Τρίτη
9:50
217
Γράφει ο Ρέπας οτι στα ΝΠΔΔ η αξιολόγηση θα γίνει απο διευθυντικά στελέχη, δηλ. θα μας κρίνουν διευθυντές που δεν έχουν ποτέ κριθεί, αλλά "βαπτίζονται" διευθυντές μέσα από την συμμετοχή τους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ? Ας κρίνουν ΠΡΩΤΑ αυτούς και μετα να προχωρήσουν και σε εμας. . . . . .
Ο ευδαίμων
Τρίτη
7:32
114
"Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο! Πόσο ζυγίζει το τούβλο;" -. . . Όποιος. . . δημόσιος. . . υπάλληλος δεν μπορέσει να. . . απαντήσει στο. . . ερώτημα,. . . απολύεται! Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι στα τούβλα (αυτά δεν φταίνε σε τίποτα!) αλλά στην τουβλοποιεία!. . . Νομικοί πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένοι. . . το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας. . .
stefos0369
Δευτέρα
20:13
165
ligo poli eimaste oli amartoli. maimou dyplomata,maimou ptichia maimou doktorata, re pedia mipos mas kiwernoun agramati, mipos mas kanoun enchirisi hascapides , ke emeis pou ta kserasme ola tora tcha kapsoume tin wouli wre oust fotia walame sta mpatzakiamas
Έλενα
Δευτέρα
17:48
169
Οι περισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου. . . . Εξωτερικών, δεν γνωρίζουν καμμία ξένη γλώσσα ή δεν γνωρίζχουν ούτε καν αγγλικούλια σε βαθμό που θα τους επιτρέπει να διορίζονται σε προξενεία του εξωτερικού χωρίς να κάνουν τη χώρα ρεζίλι. Και συνεχίζουμε να πληρώνουμε φόρους γι αυτούς; Και τι θα γίνει με όλους αυτούς; Πρέπει να φύγουν από το Υπουργείο αυτό.
Έλενα
Δευτέρα
17:45
149
Οι περισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι του. . . Υπουργείου Εξωτερικών δεν γνωρίζουν καμμία ξένη γλώσσα ή δεν ξέρουν ούτε λίγα αγγλικούλιο στο μέτρο που θα τους επιτρέπει να διορίζονται τοποθετούνται σε προξενεία του εξωτερικού. . .
rjrg
Δευτέρα
17:42
1914
επαθε ενας τροχαιο και του αφαιρεσαν τα αρ. . . . . . . . προσλαμαβανεται στο δημοσιο σαν ατομο με ειδικες αναγκες. τον καλει ο προισταμενος και του λεει εσεις κυριε. . . . . . . . . . . . θα ερχεστε στη δουλεια μετα τις 10 η ωρα. γιατι ρωταει αυτος. . μελετησα το φακελο σας και δε χρειαζεται να ερχεστε γιατι μεχρι τις 10 εμεις εδω τα ξυνουμε.
FIL
Δευτέρα
11:47
8101
Εδώ δεν αξιολογούνται οι υπουργοί (έφυγε ο Παπακωνσταντίνου από το Υπ. Οικον. - γιατί δεν απέδωσε - και πήγε στο ΥΠΕΚΑ (!!!), ο Πάγκαλος είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για 2,5 χρόνια ΧΩΡΙΣ αντικείμενο (!!!), ο Αδωνης Γεωργιάδης (!!!) - με IQ = 0,0 - ήταν Υπ. Ναυτιλίας, ο Χρυσοχοϊδης ήταν υπουργός αλλά δεν διάβασε (!!!) το μνημόνιο που ψήφισε) και θα αξιολογηθούνε οι δημόσιοι υπάλληλοι ;;;;
Χάρης
Δευτέρα
11:12
934
Τους κυβερνώντες τους αξιολογεί ο λαός. Και η μέρα της αξιολόγησής τους είναι κοντά. Δυστυχώς, πάλι θα περάσουν τις εξετάσεις, απ ό,τι φαίνεται. Προφανώς οι γραπτές εξετάσεις θα είναι ανάλογες της ειδικότητας του καθενός. Όπως γίνεται και στο ΑΣΕΠ. Το μέτρο της αξιολόγησης είναι κατ αρχήν θετικό. Το πώς θα γίνει, όχι πάντως όπως γινόταν μέχρι σήμερα είναι θέμα συζήτησης. Επιτέλους πρέπει να υπάρξει πραγματική, αξιοκρατική αξιολόγηση, σύνδεση των μισθών ώστε να υπάρχει και κίνητρο. Πρότασή μου οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι σε θέσεις όπου εξυπηρετούν τους πολίτες να αξιολογούνται και από τους πολίτες των οποίων και η γνώμη να έχει βαρύνουσα σημασία.
ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτέρα
10:44
1531
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ. . . . . ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ, ΚΟΠΡΙΤΕΣ, ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΦΗ. ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΞΠΕΡΜΑΤΩΝΕΤΕ ΣΤΗ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ, ΛΕΣ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ "ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕ" ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΗΔΕΙΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ. ΠΑΝΤΩΣ ΑΠ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ "ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΟΣ" ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ) ΘΕΩΡΩ ΠΙΟ "ΕΝΤΙΜΟ" ΝΑ ΠΕΙΤΕ: ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΥΣΤΑΚΙ, ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Κ, Μ, Ν ΚΑΙ Π ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ - ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥ "ΕΝΤΑΧΕΘΕΙ" ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!! "ΣΩΣΤΟ", "ΕΝΤΙΜΟ" ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ!!!
DORA
Δευτέρα
10:37
373
υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύεουν και δεν είναι ψέμα. . . . . και υπάρχουν και εκατομμύρια που ξύνονται στην κυριολεξία!!!
ξερετε τι θα γίνει? αυτοί που ξύνονται και κατέχουν θέσεις προϊσταμένων κλπ θα αξιολογηθούν με άριστα, και αυτοί που είναι απλόι δημόσιοι θα τους φάει η μαρμάγκα. αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο! δυστυχώς οι ίδιοι θα επιπλέουν πάντα σε αυτη την κοινωνία. . . αντι να βγει μια σκούπα και να τους δώσει δρόμο!!!!!! μονο διαταγες δίνουν.
AZ
Δευτέρα
10:21
337
Αυτα που γραφετε ειναι μπουρδες. Δημοσιος υπαλληλος ειναι και ο γιατρος και ο σκουπιδιαρης αλλα και ο μηχανικος. Το ιδιο γραπτο τεστ θα δωσουν ολοι;
ΑΝΘΙΜΟΣ
Δευτέρα
9:09
272
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΔΥΟ ΓΑΙΔΑΡΩΝ ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
varipati niki
Δευτέρα
8:56
815
ενημέρωση για το τεστ των ΄δημοσίων υπαλλήλων
Simos_Florina_Anergos_3Ptychia_2ksenes glosses
Δευτέρα
8:21
3641
Μακάρι να εφαρμοζόταν αλλά αποκλείεται. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει επειδή κανείς δεν θέλει να πειράξει την πελατεία του.
1 από 2επόμενη σελίδα »

'Ονομα:E-mail:
Μήνυμα:

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΕΘΝΟΣΠΟΡ


  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ