ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 32°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η δήλωση Ε1

ΑΦΜ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ η ένδειξη «έγγαμος», είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται ο ΑΦΜ της συζύγου, ενώ σε κάθε περίπτωση που συμπληρώνονται κωδικοί-ποσά που αφορούν τη σύζυγο στη δήλωση Ε1, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο ΑΦΜ συζύγου. Το συνηθέστερο λάθος για τους χωρισμένους είναι να μη διαγράφουν τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου, υποχρέωση που έχουν ακόμα και εάν αναγράφεται πάνω στη δήλωση, από τη στιγμή που είναι σε διάσταση.

  • ΕΘΝΟΣ
  • 10:17, 9/4/2013

ΚΩΔ. 021 - 022

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ «Χ» στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο φορο λο γούμενος ή και η σύζυγός του από 1.1.2011 έχουν υποπέσει σε παραβάσεις (μη έκδοση στοιχείου, μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση στοιχείων, έκδοση πλαστού ή εικονικού στοιχείου, λήψη εικονικού στοιχείου, νόθευση φορολογικού στοιχείου, καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς φορολογικό στοιχείο) που αφορούν τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011, εφόσον τους έχει κοινοποιηθεί μέχρι τη λήξη υποβολής της δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές η Εφορία δεν αναγνωρίζει το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και συνεπώς επιβάλλει φόρο από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος.

ΚΩΔ. 025 - 026
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενος ή και η σύζυγός του εμπίπτουν στις διατάξεις για παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που μειώνεται ο κύκλος εργασιών, προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ τα στοιχεία εκπροσώπου του φορολογουμένου στη δήλωση, που είναι υποχρεωτικό μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού, θα πρέπει να έχει δηλωθεί αντίστοιχη σχέση στο τμήμα Μητρώου της Εφορίας. Πέρυσι σε 9.428 δηλώσεις είχε συμπληρωθεί το πεδίο εκπρόσωπος του φορολογούμενου χωρίς να έχει καταχωριστεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο.

ΚΩΔ. 013 - 014

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του είναι συνταξιούχος και έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1946, προκειμένου να δικαιούστε το αυξημένο αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ έναντι των 5.000 που ισχύει για τους υπόλοιπους. Το συνηθέστερο λάθος που κάνουν οι φορολογούμενοι είναι να συμπληρώνουν την ένδειξη που αφορά συνταξιούχο ηλικίας άνω των 65 για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο, χωρίς όμως να συμπληρώνουν τον αντίστοιχο κωδικό που αφορά στο εισόδημα από συντάξεις.

ΚΩΔ. 331
ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ έχει καταχωριστεί μερομηνία θανάτου στο Μητρώο και η δήλωση υποβάλλεται χωρίς την ένδειξη του αποβιώσαντα (κωδ. 331) ή αντίστροφα έχει συμπληρωθεί ο σχετικός κωδικός χωρίς να έχει γίνει μεταβολή στο Μητρώο.

ΚΩΔ. 029 - 030
Σημειώνετε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν εσείς ή και η σύζυγός σας έχετε περιουσία (ακίνητα, καταθέσεις κ.λπ.) στο εξωτερικό. Με βάση τα στοιχεία αυτά η Γενική Γραμματεία Πληροφο ριακών Συστημάτων θα μπορεί να διενεργεί διασταυρώσεις στοιχείων, προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν έχουν βγει στο εξωτερικό.

ΚΩΔ. 517
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ «ΝΑΙ» στην ένδειξη 517 εάν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή ή η οικο γενειακή σας κατάσταση μέσα στο 2011 και συνεπώς είστε υποχρεωμένος να υποβάλετε δήλωση ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9).

ΚΩΔ. 017

Το αφορολόγητο για τους συνταξιούχους που έχουν
γεννηθεί μέχρι 31.12.1946 είναι 9.000 ευρώ έναντι
των 5.000 που ισχύει για τους υπόλοιπους
φορολογούμενους.
Το αφορολόγητο για τους συνταξιούχους που έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1946 είναι 9.000 ευρώ έναντι των 5.000 που ισχύει για τους υπόλοιπους φορολογούμενους.
Σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του έχουν γεννηθεί από 1-11981 και μετά. Γι’ αυτούς τους φορολογουμένους ισχύει το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ, εφόσον τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν αυτό το όριο. Σε διαφορετική περίπτωση το αφορολόγητο «κατεβαίνει» στις 5.000.

ΚΩΔ. 923 - 924
ΓΡΑΦΕΤΑΙ μόνο το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα με βάση το αντικειμενικό σύστημα, το οποίο σημειώνεται ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους κωδικούς 915-916 του πίνακα αυτού.

ΚΩΔ. 921 - 922
ΓΡΑΦΕΤΑΙ μόνο το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα, με βάση το αντικειμενικό σύστημα το οποίο σημειώνεται ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους κωδικούς 461-462 του πίνακα αυτού.

  • Στον πίνακα 3 οι κωδικοί 001-002 που θα πρέπει να συμπληρώσουν τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, προκειμένου να δικαιούνται πρόσθετη φοροαπαλλαγή. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των δαπανών που αναγνωρίζεται από την Εφορία μειώνεται από 2.400 σε 2.200 ευρώ και δεν αφαιρείται από το εισόδημα, αλλά προσαυξάνει το αφορολόγητο όριο.

ΚΩΔ. 515 - 516

ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ υπόλοιπο της ζημιάς που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην ημεδαπή και μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτό ισχύει για εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από 1-1-2010 και μετά. Στην περίπτωση που έχει περαιώσει στη χρήση αυτή με τις διατάξεις του ν. 3296/2004 και από τα βιβλία και στοιχεία προέκυψε ζημιά, αυτή δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις και επομένως δεν θα συμπεριλαμβάνεται στους κωδικούς.

ΚΩΔ. 175 - 176
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών, πάνω από 300 τ.μ., που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν και το εισόδημά τους αυτό έχει γραφεί στους κωδικούς 103-104, 111-112 και 129-130 του ίδιου πίνακα. Επίσης, γράφεται το εισόδημα από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για επαγγελματική ή εμπορική χρήση, ανεξαρτήτως της επιφάνειάς του (συμπεριλαμβανομένων των γαιών), εφόσον με το εισόδημα αυτό έχουν συμπληρωθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί του πίνακα αυτού.

ΚΩΔ. 131 - 132
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ακαθάριστο εισόδημα οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, σινεμά ή θέατρα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κλινικές, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες. Το εισόδημα αυτό γράφεται και στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε της δήλωσης.

ΚΩΔ. 133 - 134
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών όπως και τους κωδικούς 131-132, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες και ανακατασκευάζονται από 23.4.2010 και μετά. Το εισόδημα αυτό πρέπει να γράφεται και στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε.

ΚΩΔ. 395 - 396
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών, πάνω από 300 τ.μ., που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται και παραχωρούνται δωρεάν στην αλλοδαπή, καθώς και το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση στην αλλοδαπή οποιουδήποτε ακινήτου για επαγγελματική ή εμπορική χρήση, ανεξάρτητα της επιφάνειάς του. Το εισόδημα πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα στους κωδικούς αριθμούς 171-172.

ΚΩΔ. 479 - 480
Γράφονται τα καθαρά κέρδη της ατομικής επιχείρησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW, στην ημεδαπή, μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3. Τα κέρδη αυτά πρέπει να γράφονται και στους κωδικούς 401-402 για τη φορολογία τους.

ΚΩΔ. 481 - 482
Γράφονται τα καθαρά κέρδη της ατομικής αγροτουριστικής επιχείρησης δυναμικότητας, μέχρι 10 δωματίων, στην ημεδαπή, μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3. Τα κέρδη αυτά πρέπει να γράφονται και στους κωδικούς 401-402 για τη φορολογία τους.

ΚΩΔ. 205
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5.1 στον κωδικό 205, θα πρέπει να αναγραφεί το οκταψήφιο τμήμα του αριθμού παροχής ρεύματος, ο οποίος αφορά μόνο την κύρια κατοικία. Για παράδειγμα, αν ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος που αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ είναι 100493984 013, τότε στον κωδικό θα αναγραφεί το 00493984.

ΚΩΔ. 707 - 708
ΤΟ ΠΟΣΟ της αντικειμενικής δαπάνης που συμπληρώνεται στους παραπάνω κωδικούς, για λοιπές κατοικίες υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την κύρια και μειώνεται από τον φορολογούμενο κατά 50%.

  • Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας θα συμπληρωθούν τα στοιχεία της τελευταίας κύριας και θα επισυναφθεί χειρόγραφη κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με τα στοιχεία της άλλης κύριας κατοικίας. Το ποσό της υπολογισθείσας δαπάνης που προκύπτει από τη χειρόγραφη κατάσταση, θα συμπληρωθεί στους κωδικούς 707-708.

Οι λύσεις στο γρίφο «πίνακας 5»

Τα περισσότερα λάθη γίνονται κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 5 και ειδικά στους κωδικούς που αφορούν την ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιοκατοικούμενη μισθούμενη ή δωρεάν κύρια κατοικία, καθώς και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Ειδικότερα, ενώ έχουν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί που αφορούν στην κύρια και στις δευτερεύουσες κατοικίες δεν έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 213-228, που αφορούν στα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Συχνά στον πίνακα τις ιδιοκατοίκησης δεν έχουν μεταφερθεί τα στοιχεία της μισθωμένης κύριας κατοικίας ή δεν έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 215-219 για τους μήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών. Πολλές φορές δεν συμφωνούν τα τετραγωνικά μέτρα της μισθωμένης κύριας κατοικίας που συμπληρώνονται στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης με τα τετραγωνικά του πίνακα δαπάνης ενοικίου.

ΚΩΔ. 769
ΓΡΑΦΕΤΑΙ η ετήσια δαπάνη που έχει καταβληθεί για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

ΚΩΔ. 770
ΓΡΑΦΕΤΑΙ η ετήσια δαπάνη που έχει καταβληθεί για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

ΚΩΔ. 657 - 658
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ τα εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλλη λεγγύης και μέχρι το οικονομικό έτος 2012 δηλώνονται στους κωδικούς 659-660. Επισημαίνεται ότι απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγ γύης τα εισοδήματα από εφάπαξ, αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθώς και όλα τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, περιλαμβανομένου και του εξωιδρυματικού επιδόματος.

ΚΩΔ. 659 - 660
ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ οι επιδοτήσεις ή οι αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισμού του εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, γιατί από τη χρήση 2012 και μετά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό των τεκμηρίων. Θα αναγράφονται όμως στους κωδικούς 995-996, προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

ΚΩΔ. 661 - 662
ΓΡΑΦΕΤΑΙ το επίδομα του ΟΑΕΔ που έχει εισπραχθεί μέσα στο 2012.

ΚΩΔ. 783 - 784
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ τα ποσά επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στη χρήση 2012, τα οποία μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη τεκμηρίων.

ΚΩΔ. 727 - 728
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ τα ποσά των τόκων και τα ποσά της αποπληρωμής του κεφαλαίου για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας.

ΚΩΔ. 735 - 736
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 και στους κωδικούς 735-736 που έχουν μεταφερθεί από τον Πίνακα 5 (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναγράψει ποσά που κατέβαλε το 2012 για αγορά, ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και για τα οποία ισχύει η αναστολή της εφαρμογής του πόθεν έσχες.

ΚΩΔ. 049
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 7.1 και στον κωδικό 049 γράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα μέσα στο 2011 ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τον βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών, με εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων μέσω της «Κάρτας Αποδείξεων», τα οποία προεκτυπώνονται στον κωδικό 341 της δήλωσης.

ΚΩΔ. 071 - 077
ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να δοθεί στα πεδία που αναγράφονται οι τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς τα οφέλη εξαρτώνται από το έτος του δανείου. Αναλυτικότερα, για δάνεια μετά το 2000 και το 2003 θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά και κωδικοί 071-077 αντίστοιχα που αφορούν στα τετραγωνικά της κατοικίας.

ΚΩΔ. 063 - 064
ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ θα δηλώνονται στους κωδικούς 063-064, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας σύναψης του δανείου, όπως ίσχυε μέχρι και πέρυσι. Η έκπτωση αφορά το 10% των τόκων από τον φόρο και μόνο για δάνεια πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ., με μέγιστο ποσό δανείου τα 200.000 ευρώ.

ΚΩΔ. 069 - 070
ΜΟΝΟ ΓΙΑ τα δάνεια που συνάφθηκαν μετά το 2003 θα πρέπει να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 069-070 με τα συνολικά ποσά των δανείων και όχι μόνο των τόκων.

ΚΩΔ. 075 - 076
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 7.6 στους νέους κωδικούς 075-076 γράφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί λόγω δωρεάς, είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυ μάτων, στον «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους» με κωδικό αριθμό 26132462 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για να αναγνωριστεί η δαπάνη αυτή, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η κατάθεση έγινε για τον «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους». Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από τον φόρο.

  • Στους κωδικούς 092096 σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενος φιλοξενείται.

ΚΩΔ. 313 - 314 ΚΑΙ 315 - 316
Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ πίνακας είναι ο πίνακας 8, στον οποίο δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος, καθώς και ο αναλογούν φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα φορολογίας. Οι νευραλγικοί κωδικοί για τον υπολογισμό του τελικού ποσού του φόρου εισοδήματος είναι οι κωδικοί 313-314-315 και 316 και τυχόν λανθασμένη καταγραφή των ποσών ενδέχεται να καθυστερήσει την εκκαθάριση της δήλωσης, να υποχρεωθεί ο φορολογούμενος να υποβάλει συμπληρωματική διορ θωτική δήλωση ή και να «αλλοιώσει» τη φοροδοτική ικανότητα.

ΚΩΔ. 603 - 604 ΚΑΙ 605 - 606
Οι κωδικοί συμπληρώνονται εφόσον σχετικούς πίνακες της δήλωσης και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα. Ο προκαταβληθείς ο παρακρατηθείς φόρος στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.

ΑΦΜ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στον πίνακα 9.1 προ στέθηκε στήλη με τον ΑΦΜ των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη και ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί εφόσον τους έχει χορηγηθεί.

  • 1,5% είναι η μέγιστη διαφορά αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου

O νέος κωδικός για την εισφορά αλλυλεγγύης

Στο πίνακα προστέθηκε ένας νέος κωδικός (333-334) στον οποίο θα αναγραφεί το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που έχει παρακρατηθεί το 2012 από μισθούς και συντάξεις. Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, τα λογιστήρια στις βεβαιώσεις αποδοχών θα πρέπει να αναγράψουν σε ξεχωριστή στήλη το ποσό του παρακρατούμενου φόρου και το ποσό της εισφοράς και ο υπόχρεος θα πρέπει να τα αναγράψει στους σχετικούς κωδικούς. Τυχόν λάθη στη συμπλήρωση του κωδικού για την εισφορά θα κοστίσουν ακριβά, καθώς πέραν του ότι ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί για υποβολή διορθωτικής δήλωσης κινδυνεύει με πρόσθετο φόρο αφού η εισφορά που παρακρατήθηκε αφαιρείται από το ποσό της εισφοράς που θα υπολογιστεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσης με βάση το άθροισμα των πάσης φύσεως εισοδημάτων του υπόχρεου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ