ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  E-GO  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CARANDRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK
Παρασκευή, 22/8/2014

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΕΝΘΕΤΑ > ΕΡΓΑΣΙΑ > EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εργασία
Εργασία 13/8
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση
VOUCHER

«Επιταγή» έως 2.550€ για 30.000 άνεργους νέους

Εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.550 ευρώ θα λάβουν 30.000 άνεργοι νέοι που θα ενταχθούν στη δράση voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν συνολικά 12.000 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 18.000 άνεργοι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Πτυχιούχοι και απόφοιτοι λυκείου έως 29 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Πτυχιούχοι και απόφοιτοι λυκείου έως 29 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που ενδέχεται να οδηγήσουν στη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύναται να επιχορηγηθούν.

Η διαδικασία|
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της συγκεκριμένης δράσης. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εάν επιλεγεί βάσει των κριτηρίων που ισχύουν στη συγκεκριμένη δράση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Η Επιταγή Εισόδου αντιστοιχεί σε ποσό 1.080 ευρώ το άτομο, προς τους παρόχους κατάρτισης για θεωρία και πρακτική άσκηση. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1.380 ευρώ το άτομο στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έξι μηνών το λιγότερο.

Επίσης παρέχεται στον ωφελούμενο εκπαιδευτικό επίδομα τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση. Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.550 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 2.070 ευρώ πρακτική άσκηση).

Για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.280 ευρώ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 1.800 ευρώ επίδομα πρακτικής άσκησης). Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης είτε της θεωρητικής κατάρτισης είτε της πρακτικής άσκησης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
Οι ενδιαφερόμενοι νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτουν κάποιες προϋποθέσεις:

• Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

• Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989.

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο «Μητρώο Ωφελουμένων» δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης, το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα το ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Η μοριοδότηση

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Η επιλογή και η εγγραφή στο «Μητρώο Ωφελουμένων» θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των εξής κριτηρίων:

• Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

• Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.

• Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις.

• Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.

Αιτήσεις
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.voucher.gov.gr με τη συμπλήρωση της φόρμας «Αίτηση Συμμετοχής»

Αγγελική Μαρίνου
amarinou@pegasus.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA

  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ