ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  E-GO  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK
Παρασκευή, 31/10/2014

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΕΝΘΕΤΑ > ΕΡΓΑΣΙΑ > EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εργασία
Εργασία 22/10
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ενίσχυση 6.400 ανέργων για δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

Το σήμα της εκκίνησης έδωσε το υπουργείο Εργασίας για ένα νέο, πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα που θα υποστηρίξει τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από 6.400 ανέργους, με προτεραιότητα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Το πρώτο βήμα αφορά τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας».

Προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου δόθηκε για τη σύσταση Αναπτυξιακών Συμπράξεων, οι οποίες θα αναλάβουν τη στήριξη και καθοδήγηση των ανέργων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου δόθηκε για τη σύσταση Αναπτυξιακών Συμπράξεων, οι οποίες θα αναλάβουν τη στήριξη και καθοδήγηση των ανέργων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα ιδρυθούν, μία σε κάθε περιφέρεια, θα αναλάβουν τη δημιουργία δομών στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ανέρχεται σε 19.466.000.00 ευρώ.

Αμέσως μετά τη σύσταση των Περιφερειακών μηχανισμών -οι οποίοι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά (θερμοκοιτίδες, συμβουλευτική υποστήριξη κ.ά.) προς τις Κοιν.Σ.Επ- θα ακολουθήσει ο δεύτερος άξονας, ο οποίος εστιάζει στην επιχορήγηση για την έναρξη της δραστηριότητάς τους με κριτήρια επιλογής την ποιότητα της επιχειρηματικής ιδέας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως επιδοτούμενα τραπεζικά δάνεια, εγγυήσεις κ.ά.) για την ενίσχυση και επέκτασή τους. Σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα θα απορροφήσει 12.000 ανέργους που ανήκουν, κυρίως, σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (χρήστες ναρκωτικών ουσιών, αποφυλακισθέντες, ΑμΕΑ κλπ.) και ειδικές ομάδες πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι νέοι, γυναίκες και άνθρωποι άνω των 50 ετών κ.λπ.). Αυτό θα γίνει με την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, είτε με την πρόσληψη προσωπικού σε υφιστάμενες.

Οι άξονες της δράσης
Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την:

Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και δομών υποστήριξης.

• Παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από την εκκίνηση μέχρι την ανάπτυξή τους.

• Συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας κοινωνικής οικονομίας (νομικό, ρυθμιστικό φορολογικό).

• Υποστήριξη της πρόσβασης σε δημόσιες αγορές, μέσα από την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορείς του κεντρικού κράτους ή της Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι να λειτουργήσουν 2.000 Κοιν.Σ.Επ. με απασχόληση 12.500 ατόμων.

Μηχανισμοί υποστήριξης
Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επίσης θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:

• Πληροφόρηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, επιμόρφωση των μελών των Κοιν.Σ.Eπ.

Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κ.λπ.

• Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.

• Οργάνωση και λειτουργία fora διαλόγου και τοπικών συμφώνων (pacts).

• Δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία clusters.

• Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας.

Στις συμπράξεις θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής εταιρείες από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, εταιρείες των Α.Σ. μπορούν να είναι: α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, β) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, Δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Αιτήσεις
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις αναπτυξιακές συμπράξεις ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή φακέλων-προτάσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.keko.gr

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Προβλέπεται να απορροφηθούν 12.500 άνεργοι σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση θα επιδοτηθούν ανά ομάδες πέντε τουλάχιστον ατόμων με ποσό έως 50.000 ευρώ 6.400 άνεργοι για δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Θα επιδοτηθεί επίσης η πρόσληψη 6.000 ανέργων σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Τρία είδη Κοιν.Σ.Επ. που θα ιδρυθούν

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ίδρυση της επιχείρησής τους, ενώ μπορούν να επιλέξουν ένα από τα τρία είδη Κοιν.Σ.Επ.

1. Κοιν.Σ.Επ. Ενταξης

Αφορούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

2. Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής φροντίδας

Αφορούν την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

3. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστη-ριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΓΕΝΗΣ
vgenis@pegasus.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA

  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ