ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  E-GO  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK
Παρασκευή, 21/11/2014
Εργασία
Εργασία 12/11
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη για 19 ειδικούς επιστήμονες στη ΔΕΗ

Δεκαεννέα ειδικοί επιστήμονες θα προσληφθούν στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ.

Η πολυαναμενόμενη προκήρυξη (1Ε/2004) για επιστημονικό προσωπικό αορίστου χρόνου στην Επιχείρηση έχει ήδη σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και αφορά τη στελέχωσή της σε δεκαπέντε γνωστικά αντικείμενα.

Πέντε θέσεις εργασίας κατανέμονται στο γνωστικό αντικείμενο των Χρηματοοικονομικών, ενώ από μία στα γνωστικά αντικείμενα:

Μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ θα προσλάβει με σύμβαση αορίστου χρόνου εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων στους τομείς πληροφορικής, οικονομικών και μηχανικής
Μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ θα προσλάβει με σύμβαση αορίστου χρόνου εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων στους τομείς πληροφορικής, οικονομικών και μηχανικής

• Ηλεκτρικές Μηχανές,

• Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής

• Τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς

• Διαχείριση αποβλήτων-παραπροϊόντων από Θερμικούς Σταθμούς παραγωγής ενέργειας με στερεά καύσιμα

Εφαρμοσμένες πολιτικές και τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς

• Αξιολόγηση και εκτίμηση επικινδυνότητας παραπροϊόντων/αποβλήτων καύσης λιγνίτη

• Τεχνολογία Περιβάλλοντος με γνώσεις στην κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων

• Βιοτεχνολογία με γνώσεις στη μεταβολική μηχανική (metabolic engineering)

• Κοστολόγηση και τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Ενεργειακή Οικονομία

• Ρυθμιστικά θέματα ή Θέματα Λειτουργίας Αγορών Η/Ε και του συσχετιζόμενου (Ευρωπαϊκού - Εθνικού) Ρυθμιστικού πλαισίου

• Πωλήσεις ή Διαχείριση Μεγάλων Πελατών (Key Account Management)

• Λογιστικά

• Διαχείριση κινδύνου ενεργειακών προϊόντων ή διαχείριση κινδύνου χρηματοοικονομικών προϊόντων

• Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της θέσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δύο έτη εμπειρίας μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο συγκεκριμένο αντικείμενο ή αποδεκτό βασικό τίτλο σπουδών, τέσσερα έτη εμπειρίας μετά την απόκτησή του και μία τουλάχιστον δημοσίευση στο αντικείμενο εξειδίκευσης.

Επίσης απαιτούνται άδεια άσκησης επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί βάσει των παραπάνω πτυχίων ή διπλωμάτων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office, αλλά και πρόσθετη εμπειρία ενός έτους σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους.

Επιπλέον -και αναλόγως της εκάστοτε θέσης- οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν πρόσθετη εμπειρία διάρκειας ενός έτους.

Πτυχιούχοι Οικονομικών

Πέντε θέσεις Ειδικών Επιστημόνων με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά θα καλύψει η ΔΕΗ, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο ή κάτοχοι μεταπτυχιακού και δύο ετών εμπειρίας μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή να διαθέτουν αποδεκτό βασικό τίτλο σπουδών, τέσσερα έτη εμπειρίας μετά την απόκτησή του και μία τουλάχιστον δημοσίευση στα Χρηματοοικονομικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν πρόσθετη εμπειρία διάρκειας ενός έτους σε Προϋπολογισμούς (Budgeting) Ανωνύμων Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο στον Τραπεζικό Τομέα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
kkyritsi@pegasus.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA

  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ