ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  E-GO  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CARANDRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK
Τετάρτη, 20/8/2014
Εργασία
Εργασία 13/8
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση

434 εποχικοί για οκτώ μήνες στη Θεσσαλονίκη

Θα προσληφθούν 330 εργάτες καθαριότητας και 85 οδηγοί φορτηγών

Με 434 εποχικούς θα ενισχυθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού) του δήμου. Αναλυτικά, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του , με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, 330 Εργάτες Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 85 Οδηγούς φορτηγών οχημάτων καθαριότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα Οδηγούς τρικύκλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τέσσερις Χειριστές γερανοφόρων μηχανημάτων ΔΕ και πέντε Χειριστές ανυψωτικών καλαθοφόρων μηχανημάτων ΔΕ. Για τις θέσεις των εργατών καθαριότητας δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις Διευθύνσεις Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του δήμου
Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις Διευθύνσεις Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του δήμου

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Οδηγών φορτηγών θα πρέπει να έχουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων: α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριο τίτλο σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας.

Παράλληλα, πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ'+ Ε' κατηγορίας, πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων.

Οι οδηγοί τρικύκλων θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Απολυτήριο τίτλο σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης Α' κατηγορίας και ισχύουσα άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας.

Τέλος, οι χειριστές μηχανημάτων θα πρέπει να διαθέτουν άδεια μηχανοδηγού - χειριστή εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Γ' Τάξης Γ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας A', καθώς επίσης ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποβολή αιτήσεων
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθεί στις 18 Αυγούστου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κυρίας Μπούρα Αρτεμισίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 231-3317116, 231-3317130, 231-3317131, 231-3317128.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA

  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ