ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  E-GO  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK
Τετάρτη, 26/11/2014
Εργασία
Εργασία 19/11
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση

12 ειδικοί επιστήμονες στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αιτήσεις έως 28 Νοεμβρίου. Με δώδεκα θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού θα καλύψει η Τράπεζα της Ελλάδος υπηρεσιακές ανάγκες του κεντρικού καταστήματός της.

Οι θέσεις κατανέμονται στις ακόλουθες ειδικότητες:

Επιθεωρητές πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών, εννέα θέσεις κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή στη Λογιστική ή την Ελεγκτική ή σε συνδυασμό αυτών, και

Μεταπτυχιακά σε Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ελεγκτική ή Πληροφορική και πενταετής εμπειρία είναι τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για την Τράπεζα της Ελλάδος
Μεταπτυχιακά σε Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ελεγκτική ή Πληροφορική και πενταετής εμπειρία είναι τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για την Τράπεζα της Ελλάδος

• Επιθεωρητές πληροφοριακών συστημάτων, τρεις θέσεις κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, επίσης, ασφαλισμένη εργασιακή εμπειρία διάρκειας πέντε ετών σε αντικείμενα σχετικά με το αντικείμενο της εκάστοτε θέσης και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα πρέπει, δε, να κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Διαδικασία επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Egon Zehnder, διεθνή εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης.

Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν κατά την προκαταρκτική διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας: επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών ή επίσημες μεταφράσεις τους στα ελληνικά, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς τίτλους, πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για κατόχους τίτλων του εξωτερικού και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής εμπειρίας, αλλά και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα συγκροτηθεί από την Τράπεζα για την αξιολόγηση της κατάρτισης, των ικανοτήτων, της επαγγελματικής εμπειρίας και της συνολικής προσωπικότητας των υποψηφίων.

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως τις 28 Νοεμβρίου, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παραπάνω από μία θέση εργασίας, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Τόσο η προκήρυξη όσο και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, http://www.bankofgreece.gr. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202074 και 210 3202091.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
kkyritsi@pegasus.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA

  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ