ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  LIFE  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK  |  TRAVELBOOK
Δευτέρα, 30/3/2015
Εργασία
Εργασία 26/3
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση

45 επιστήμονες σε έξι ερευνητικά κέvτρα

Εντεκα πτυχιούχοι θα προσληφθούν στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Οι θέσεις αφορούν Μηχανολόγους - Μηχανικούς και στελέχη Η/Υ

Σε 45 ανέρχονται οι νέες θέσεις εργασίας με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε έξι ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι φορείς θα προσλάβουν επιστήμονες από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων πτυχιούχους Θετικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Γεωπονίας, Βιολογίας, Επικοινωνίας και Φιλολογίας.

Οι επιτυχόντες θα αναλάβουν 13 ερευνητικά έργα και ο χρόνος απασχόλησής τους εκτείνεται σε χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο υλοποίησης κάθε έργου.

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ερευνας
Εννέα προσλήψεις θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ερευνας για τέσσερα ερευνητικά ιδρύματα της εποπτείας του. Ειδικότερα, στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής θα προσληφθούν ένας πτυχιούχος Επιστήμης των Υλικών και ένας Φυσικός ή Μηχανικός ή πτυχιούχος Επιστήμης των Υλικών με διδακτορικό στη Νανοτεχνολογία, για τις θέσεις των οποίων αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 26 Μαρτίου.

Την ίδια ημερομηνία λήγει η προθεσμία για μία θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με διδακτορικό στη Βιοϊατρική Τεχνολογία στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ενώ στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ θα καλυφθούν μία θέση Φυσικού με διδακτορικό στη Φυσική, τη Χημεία, την Επιστήμη Υλικών ή τη Μηχανική, και μία θέση πτυχιούχου Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με καταληκτική προθεσμία για αιτήσεις, αύριο, 25 Μαρτίου.

Τέσσερις προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, εκ των οποίων δύο για κατόχους μεταπτυχιακού στη Βιολογία ή τη Βιοχημεία με καταληκτική προθεσμία στις 31 Μαρτίου, μία για μεταπτυχιακό φοιτητή Βιοχημείας (έως 27 Μαρτίου) και μία για κάτοχο μεταπτυχιακού στη Μοριακή Βιολογία, τη Βιοχημεία ή άλλο συναφές αντικείμενο (έως 30 Μαρτίου).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810 391500 και 2810 391502 και στην ιστοσελίδα http://www.forth.gr/index.php?l=g

ΕΚΕΤΑ
Εντεκα επιστήμονες θα προσληφθούν στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Στις 26 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ έως τις 27 Μαρτίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για έναν πτυχιούχο Πληροφορικής, έναν Γεωπόνο με εξειδίκευση στη Γεωργική Μηχανική, έναν Χημικό Μηχανικό, έναν Χημικό-Βιοχημικό, έναν Μηχανικό Πληροφορικής και έναν Χωροτάκτη Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό. Για μία επιπλέον θέση πτυχιούχου Πληροφορικής που θα καλυφθεί, η προθεσμία για αιτήσεις λήγει στις 30 Μαρτίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο παρέχονται στο τηλεφωνο 2310 498210 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.certh.gr/root.el.aspx

ΕΛΚΕΘΕ
Επτά θέσεις επιστημονικού προσωπικού προκήρυξε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για την υλοποίηση ερευνητικών έργων του στην Ανάβυσσο Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Εως τις 27 Μαρτίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για τρεις μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές, πτυχιούχους Χημικούς ή Χημικούς Μηχανικούς, για μελέτη της βιοσυσσώρευσης ιχνοστοιχείων, οργανικών ρυπαντών και νανοσωματιδίων αργύρου (μία θέση ανά αντικείμενο) στο θαλάσσιο πελαγικό πλέγμα.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν στο Ηράκλειο Κρήτης με συμβάσεις τετράμηνης διάρκειας.

Στις 30 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για έναν πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με άδεια χειριστή ταχυπλόου και εμπειρία σε ιχθυολογικές δειγματοληψίες ποταμών, και έναν πτυχιούχο ΑΕΙ Οικονομικών με προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών και εμπειρία διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ανάβυσσο και θα απασχοληθούν με συμβάσεις επτά και οκτώ μηνών, αντιστοίχως. Τέλος χρόνου στις 31 Μαρτίου για μία θέση πτυχιούχου Περιβαλλοντικών Επιστημών (Γεωλογίας, Επιστημών Θάλασσας κ.ά.) με μεταπτυχιακό τίτλο στη Γεωπληροφορική και εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα μηνών σε συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, στις GIS εφαρμογές και την κατασκευή βάσεων δεδομένων.

Ο νέος συνεργάτης θα προσληφθεί με σύμβαση έξι μηνών και θα εργαστεί στην Ανάβυσσο Αττικής.

Την ίδια ημερομηνία λήγει η προθεσμία για έναν ειδικό επιστήμονα Γενετικής, πτυχιούχο Θετικών Επιστημών με διδακτορικό στη Γενετική και εμπειρία σε μοριακές τεχνικές. Ο επιτυχών θα απασχοληθεί με τρίμηνη σύμβαση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού: www.hcmr.gr

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Την ερχόμενη Πέμπτη, 26 Μαρτίου, λήγει η προθεσμία για οκτώ θέσεις συνεργατών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Τις θέσεις θα καταλάβουν τέσσερις Φιλόλογοι ελληνικής ή ξένης Φιλολογίας, ένας συνεργάτης ΑΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης και ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ.

Επίσης θα προσληφθούν ένας Φιλόλογος Μεταφραστής και ένας Φιλόλογος γερμανικής γλώσσας. Το προσωπικό θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας».

Πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα αναφέρονται στην ιστοσελίδα: www.greeklanguage.gr/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA


  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ