ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  LIFE  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK
Παρασκευή, 30/1/2015
Εργασία
Εργασία 21/1
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στα σχολεία με εξάμηνες συμβάσεις 4.300 άνεργοι από 14 ειδικότητες

Σε 4.300 ανέρχονται οι κενές θέσεις εργασίας που προσφέρει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε υπηρεσίες και σχολεία του υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις κατανέμονται σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Αντιστοιχούν δε σε 14 ειδικότητες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από τις οποίες οι πολυπληθέστερες είναι οι εξής:

Στα σχολεία με εξάμηνες συμβάσεις 4.300 άνεργοι από 14 ειδικότητες

• ΔΕ και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 938 θέσεις,

• ΠΕ Ψυχολόγων, 577 θέσεις,

• ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 558 θέσεις,

• ΔΕ Σχολικών Βοηθών, 476 θέσεις,

• ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, 312 θέσεις,

• ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 308 θέσεις, και

• ΥΕ Τραπεζοκόμων, 300 θέσεις.

Κάποιες από τις Διευθύνσεις που θα καλύψουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες θα προσλάβουν 319 και 292 συμβασιούχους, αντιστοίχως, και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας με 130, 123 και 118, αντιστοίχως.

Ενενήντα έξι θέσεις αφορούν σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, 88 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Αθηνών και 85 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Θεσσαλονίκης.

Τοποθέτηση εργαζομένων

Στα σχολεία με εξάμηνες συμβάσεις 4.300 άνεργοι από 14 ειδικότητες
Ωστόσο εγείρεται το ζήτημα του χρόνου πρόσληψης των συγκεκριμένων υποψηφίων. Ειδικότερα, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων όπως Διοικητικών και Καθαριότητας ή λοιπού Βοηθητικού προσωπικού, τα καθήκοντα των οποίων δεν απαιτούν τη λειτουργία του σχολείου.

Το αντικείμενο, ωστόσο, ειδικοτήτων, όπως των Σχολικών Νοσηλευτών, των Σχολικών Βοηθών και των Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων, των Τραπεζοκόμων, των Ψυχολόγων ή των Κοινωνικών Λειτουργών, αξιοποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Το ζήτημα προκύπτει τόσο από την «ιδιαιτερότητα» των θέσεων στο υπουργείο Παιδείας (σ.σ.: για τις οποίες ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να επεκταθεί έως 6 ή το ανώτερο τους 6,5 μήνες) όσο και από τις ανάγκες που θα καλύψουν οι εργαζόμενοι κάθε ειδικότητας σε σχολικές μονάδες.

Λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο κατά τον οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εργασίας τους οι επιτυχόντες (το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016), ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να αποφασίσει εάν η τοποθέτηση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014-2015) ή εάν προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη της επόμενης, δηλαδή 2015-2016.

Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις είθισται να καλύπτονται ταυτόχρονα, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα συμβασιούχων «δύο ταχυτήτων».

Διαδικασία επιλογής
Οσο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή και την πρόσληψη του νέου προσωπικού, μετά την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις τους κατά του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ.

Θα ακολουθήσει η εξέταση των όποιων -και εφόσον υπάρξουν- ενστάσεων και θα εκδοθεί από τον Οργανισμό ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων βάσει των μορίων των ανέργων.

Οι άνεργοι που επιλέχθηκαν καλούνται εντός πέντε ημερών από τα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ να παρουσιαστούν στους φορείς υλοποίησης, προσκομίζοντας συστατική επιστολή ή παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ2 όπου υπάγονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα- τα οποία αποδεικνύουν όσα δήλωσαν στην αίτηση.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρη και αληθή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ανέργων εντός δεκαπενθημέρου.

Σε άλλη περίπτωση, επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών από τον Πίνακα Επιλαχόντων και επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
kkyritsi@pegasus.gr

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ 4.300 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης B'Αθήνας
63
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας
96
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας
33
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής
68
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσ/κης
71
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
13
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
10
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Αρτας
10
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
44
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
15
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας
72
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
6
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας
62
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Δράμας
14
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής
24
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσ/κης
75
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
31
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Εβρου
61
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας
28
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
5
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου
7
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
20
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
23
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
48
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Θεσ/κης
7
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
7
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
20
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
20
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
14
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
7
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Κερκύρας
14
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
6
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
10
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
25
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
21
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
17
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας
10
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
38
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
38
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
14
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
5
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
28
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
21
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
17
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Πειραιώς
68
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
42
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
10
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
14
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
14
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Σάμου
4
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Σερρών
24
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
17
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
20
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
9
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
4
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
14
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Χανίων
24
Δ/νση Β' βμιας Εκπαίδευσης Χίου
9
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης
68
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
88
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νιας
32
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής
75
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
16
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
10
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Αρτας
10
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
49
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας
66
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
17
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας
68
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
2
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας
57
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Δράμας
13
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής
30
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
32
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Εβρου
59
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
33
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
5
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου
6
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
19
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
25
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
53
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης
85
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
6
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
19
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
18
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
17
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
6
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
16
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
6
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
11
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
21
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου
19
Δ/νση Α' βμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων
13
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας
11
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
43
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
44
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
13
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
2
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
31
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
18
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
15
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Πειραιώς
67
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
20
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
19
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
9
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
16
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
9
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Σάμου
6
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Σερρών
19
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
18
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
19
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
9
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
2
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
17
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Χανίων
27
Δ/νση Α' βμιας Εκπαίδευσης Χίου
7
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας Θράκης
130
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής
319
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Βορ. Αιγαίου
8
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας
123
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Ηπείρου
45
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας
43
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
118
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
13
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας
292
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης
58
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Νοτ. Αιγαίου
23
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
47
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερ. Ελλάδας
61

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Στα σχολεία με εξάμηνες συμβάσεις 4.300 άνεργοι από 14 ειδικότητες
  • Στα σχολεία με εξάμηνες συμβάσεις 4.300 άνεργοι από 14 ειδικότητες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA


  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ