ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  LIFE  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK  |  TRAVELBOOK
Σάββατο, 6/2/2016

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 1
Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛ. «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
Σύνολο Θέσεων   91

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIAΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Advertisement