ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  LIFE  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK  |  TRAVELBOOK
Τρίτη, 9/2/2016

Εργάτες σε Πέλλα - Εδεσσα

Τέσσερις εργάσιμες ημέρες έως την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, έχουν στη διάθεσή τους για να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι για τις 15 θέσεις εποχικού προσωπικού που ενέκρινε το ΑΣΕΠ για τον Δήμο Εδεσσας.

Τις θέσεις θα καταλάβουν απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα στελεχώσουν τέσσερις ειδικότητες ως εξής:

  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, οκτώ θέσεις,
  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, τέσσερις θέσεις,
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Γκρέιντερ, δύο θέσεις, και
  • ΥΕ Εργάτη Κοιμητηρίου, μία θέση.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνουν το 65ο έτος ηλικίας, ενώ η μοριοδότησή τους θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, στην εντοπιότητα, τον χρόνο ανεργίας και την προϋπηρεσία τους. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι στο τηλέφωνο 23813 50733.

  • Τέσσερις Εργάτες Πρασίνου θα προσλάβει ο Δήμος Πέλλας μετά την εγκριτική απόφαση που εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Το προσωπικό θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών και θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνει το 65ο έτος ηλικίας. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23823 50821.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIA
  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ