ΕΘΝΟΣ  |  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  |  LIFE  |  SENTRAGOAL  |  WOMENONLY  |  ELLE | ΣΙΝΕΜΑ  |  CAR&DRIVER  |  SPORTY  |  HOMME  |  COOKBOOK  |  TRAVELBOOK
Κυριακή, 7/2/2016

ΕΤΑΑ: 300 ιατροί και διοικητικοί

Το ταμείο θα προσλάβει 150 εποχικούς διοικητικούς υπαλλήλους

Στην πρόσληψη 150 νέων εποχικών υπαλλήλων προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), μετά την εγκριτική απόφαση που απέσπασε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι θέσεις αφορούν διοικητικό προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει εννέα τομείς του Ταμείου. Συγκεκριμένα, δέκα θέσεις αντιστοιχούν στις Ενιαίες Υπηρεσίες ΕΤΑΑ, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους τομείς:

ΕΤΑΑ: 300 ιατροί και διοικητικοί
 • Υγειονομικών, 77 θέσεις,
 • Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων, 46 θέσεις,
 • Ασφάλισης Νομικών, έξι θέσεις,
 • Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, τρεις θέσεις, και
 • Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, τρεις θέσεις.

Από δύο θέσεις κατανέμονται στους κλάδους Υγείας Δικηγόρων Πειραιά και Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και μία στον τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Eργων.

Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί από οκτώ διοικητικές ειδικότητες των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα γίνεται ως εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 68 θέσεις
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 43 θέσεις,
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 24 θέσεις,
 • ΔΕ Χειριστών Η/Υ, επτά θέσεις,
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, πέντε θέσεις,
 • ΤΕ Πληροφορικής, μία θέση,
 • ΥΕ Επιμελητών, μία θέση, και
 • ΥΕ Καθαριότητας, μία θέση.

Εκτός από τις υπηρεσίες του Ταμείου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θα στελεχωθούν και τα γραφεία της Μαγνησίας, της Ρόδου, της Φθιώτιδας, του Ηρακλείου, της Φωκίδας, της Εύβοιας, της Ροδόπης, του Πειραιά, των Χανίων, των Ιωαννίνων, της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Καστοριάς και της Κοζάνης.

Ιατροί
Στο μεταξύ, εκκρεμεί η έκδοση της προκήρυξης του Ταμείου για 150 Ελεγκτές Ιατρούς και Οδοντιάτρους, οι οποίοι θα αναλάβουν τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων. Οι υποψήφιοι ιατροί θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής και οδοντιατρικής σχολής αντίστοιχα, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κατά τη διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν όσοι υποψήφιοι έχουν ηλικία έως 60 ετών και δεν διατηρούν άλλη έμμισθη θέση στοv δημόσιο τομέα ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Οι συμβαλλόμενοι ιατροί και οδοντίατροι δεν πρέπει να απασχολούνται σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα με το ΕΤΑΑ ή να είναι μέτοχοι στα ανωτέρω, αυτοί, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση mdiamantaki@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΔΙΕΘΝΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - OIKONOMIAΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Advertisement