ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΙΚΕ, η νέα μορφή εταιρείας

Η νέα εταιρική μορφή, η «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΙΚΕ, που σχεδιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου από ειδική επιστημονική επιτροπή και θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4072/2012, μπορεί πλέον να ιδρυθεί.

  • Επαγγελματικές Ευκαιρίες
  • 12:00, 7/12/2012
ΙΚΕ, η νέα μορφή εταιρείας

Η ΙΚΕ είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις, με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αποτελεί τη μετεξέλιξη των ΕΠΕ, ώστε να δίνει κίνητρα προστατεύοντας εκ της συστάσεώς της τους εταίρους της, ενώ θα συνδράμει και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4072/12, η ΙΚΕ διαθέτει νομική υπόσταση και είναι εμπορική, ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.

Η νέα εταιρεία που είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή από τη μία μεριά διαθέτει κεφάλαιο και από την άλλη περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της εταιρείας, προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στο πλαίσιο αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου που προχωρούν τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες καθώς και από την προσπάθεια της ΕΕ να εισαγάγει έναν νέο ευρωπαϊκό τύπο «ιδιωτικής» εταιρείας που θα προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση.

Η ΙΚΕ είναι το ακριβές αντίστοιχο αυτού που στην Ευρώπη ονομάζεται Private Company (P.C.) και μάλιστα δίνεται η δυνατότητα η επωνυμία της εταιρείας να απεικονίζεται εξολοκλήρου με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα, ακολουθούμενη από την ένδειξη P.C.

Ηδη η πρώτη εταιρεία ΙΚΕ συστήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η ΙΚΕ πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών, καθώς σε αυτήν έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις δικηγόρων/συμβολαιογράφων, δημοσιεύσεις), αποσυνδέεται η εταιρική συμμετοχή από το κεφάλαιο, αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη), απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ, απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας και, τέλος, προσφέρεται ευελιξία στη δυνατότητα επιλογής και μεταβολής μεταξύ ενός ακραιφνώς κεφαλαιουχικού σχήματος και μίας έντονα προσωπικής εταιρείας.

Εφεξής, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτήν την καινοτόμο εταιρική μορφή μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) που είναι:

α) οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους επιμελητηρίων, εφόσον η εταιρεία συστήνεται με ιδιωτικό έγγραφο και

β) εάν η σύσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι πιστοποιημένοι ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης συμβολαιογράφοι.

Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης, με χρήση του σχετικού λογισμικού που υλοποιήθηκε από την ΚΕΕΕ, μπορούν, εφόσον ο φάκελος και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, να προχωρούν στη σύσταση της ΙΚΕ σε μία ημέρα.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ