ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 28°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ

Διαβατήριο τα χρόνια σπουδών για κύρια και επικουρική

Με 165 ευρώ τον μήνα οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο για τις σπουδές τους και να? επιταχύνουν την «έξοδο» στη σύνταξη. 

 • Συντάξεις
 • 12:04, 15/7/2011

Με 165 ευρώ τον μήνα οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο για τις σπουδές τους και να? επιταχύνουν την «έξοδο» στη σύνταξη.

Σε περίπτωση που μπορούν να καταβάλουν άλλα 50 ευρώ τον μήνα θα εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια και στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πάρει πτυχίο ή δίπλωμα, καθώς στην αντίθετη περίπτωση δεν αναγνωρίζονται χρόνια σπουδών.

Σήμερα το «Εθνος Συντάξεις» παρουσιάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των σπουδών από τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ.

Σημειώνεται πως τα πλασματικά χρόνια μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις ισχύουν, ωστόσο, μόνο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά.

Στα πλασματικά έτη που μπορούν να εξαγοράσουν οι ασφαλισμένοι είναι:

 • Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής Ξεναγών
 • Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν.576/1977 και μετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο.

Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς φέτος μπορούν να αναγνωριστούν έως και τέσσερα πλασματικά έτη στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα πλασματικά έτη αυξάνονται σταδιακά, ώστε από το 2014 και μετά να είναι επτά (εκτός από τις σπουδές είναι ο στρατός, ο χρόνος ανεργίας, ο χρόνος για τα παιδιά κ.ά.).

5 δικαιολογητικά για όσους ανήκουν στο ΙΚΑ

ΙΚΑ: Πέντε δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που θέλουν να αναγνωρίσουν τον χρόνο των σπουδών. Σημειώνεται πως η αναγνώριση γίνεται στον κλάδο σύνταξης του Ταμείου για 25 ημέρες κατά μήνα και 300 κατ’ έτος.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • Ασφαλιστικά βιβλιάρια-στοιχεία του ΙΚΑ ή και άλλων φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση κατά τον χρόνο σπουδών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται:
 • Οτι για τον ζητούμενο προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο φορέα ή το Δημόσιο.
 • Ο αιτούμενος αριθμός ημερών αναγνώρισης.
 • Τα χρονικά διαστήματα στα οποία εμπίπτει ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος.
 • Οτι ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλον φορέα.
 • Ο τρόπος εξαγοράς (με δόσεις, εφάπαξ ή με παρακράτηση από τη σύνταξη).
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος της σχολής φοίτησης.

Αν η φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε ανώτατη ή ανώτερη σχολή της αλλοδαπής, θα πρέπει το πτυχίο να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο με τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια ελληνική αρχή.

 • Βεβαίωση της οικείας σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σ’ αυτήν, καθώς και τη συνολική χρονική περίοδο. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης αναφέρεται στο πτυχίο ή στο δίπλωμα δεν απαιτείται η βεβαίωση.

Βεβαίωση επίσης δεν απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου η οικεία σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έχει διακόψει τη λειτουργία της. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος φορέα (υπουργείο Παιδείας κ.ά.).

 • Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητα (για τα πρόσωπα που ζητούν την αναγνώριση του χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές).

Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ