ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 24°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρακτική για πτυχιούχους στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 

  • Εργασία
  • 12:05, 25/8/2012

Προγράμματα πρακτικής άσκησης προσφέρουν αυτή την περίοδο σε νέους Ευρωπαίους πολίτες τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Βασική προϋπόθεση για να θέσει ένας ενδιαφερόμενος υποψηφιότητα συμμετοχής είναι η κατοχή πτυχίου και η γνώση σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών. Παρακάτω παρατίθενται όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι Ελληνες υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση σε κάποιο από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των τριών ευρωπαϊκών οργάνων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση
Η Επιτροπή διοργανώνει δύο φορές τον χρόνο προγράμματα πρακτικής άσκησης στα διοικητικά τμήματά της, διάρκειας από τρεις έως πέντε μήνες, για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκούμενους αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στην Επιτροπή, όπως συλλογή πληροφοριών και τεκμηρίωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημόσιες ακροάσεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία εκθέσεων και απάντηση σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων, αρχειοθέτηση, γλωσσική επεξεργασία κειμένων κ.λπ.

Οι υποψήφιοι για τα συγκεκριμένα προγράμματα πρέπει: α) Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους. β) Να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε κάποιο άλλο όργανο ή υπηρεσία της ΕΕ. γ) Να γνωρίζουν άριστα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά.

Μηνιαία αποζημίωση: 1.071 ευρώ μηνιαίως.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2012 (για το πρόγραμμα θερινής πρακτικής από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2013) και 31 Ιανουαρίου 2013 (για το πρόγραμμα χειμερινής πρακτικής από 1 Οκτωβρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2014).

Αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Επικοινωνία: τηλ.: 0032 22950820, e-mail: eac-stages@cec.eu.int

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη γραπτή μετάφραση
Οπως και τα προγράμματα πρακτικής άσκησης στις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής, έτσι και αυτά στις μεταφραστικές υπηρεσίες προκηρύσσονται δύο φορές τον χρόνο και έχουν διάρκεια από τρεις έως πέντε μήνες.

Οι εκπαιδευόμενοι στις μεταφραστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν σε ομάδες που απαρτίζονται από μεταφραστές της ίδιας μητρικής γλώσσας και εκτελούν την ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους, δηλαδή μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα από τουλάχιστον δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες.

Οσοι Ελληνες επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα συμμετοχής θα πρέπει: α) Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές σπουδές τους και να τους έχει απονεμηθεί το πτυχίο τους. β) Να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε άλλο όργανο ή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. γ) Να γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά και τουλάχιστον ακόμα μία γλώσσα χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκτός φυσικά από τα Ελληνικά. δ) Να μπορούν να μεταφράζουν προς τα Ελληνικά από δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες.

Μηνιαία αποζημίωση: 1.071 ευρώ μηνιαίως.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2012 (για το πρόγραμμα θερινής πρακτικής από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2013) και 31 Ιανουαρίου 2013 (για το πρόγραμμα χειμερινής πρακτικής από 1 Οκτωβρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2014).

Αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας: http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm
Επικοινωνία: τηλ.: 0032 22950820, e-mail: eac-stages@cec.eu.int , dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu

Συμβούλιο της Ευρώπης
Κάθε χρόνο η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκηρύσσει την πλήρωση 80 θέσεων πρακτικής άσκησης πεντάμηνης διάρκειας. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο μαθημάτων των πανεπιστημιακών σπουδών τους και αυτό να αποδεικνύεται με την αντίστοιχη πιστοποίηση. Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν Αγγλικά ή Γαλλικά.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία στα πανεπιστημιακά τους μαθήματα, καθώς και σε αυτούς που έχουν κάποια εργασιακή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που σχετίζεται με δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μηνιαία αποζημίωση: 900 ευρώ μηνιαίως.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2012 (για το διάστημα 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013).

Αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας: http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/paid-traineeships.aspx?lang=en
Επικοινωνία: τηλ.: 0032 22856536, e-mail: stages@consilium.europa.eu

Απόφοιτοι Νομικής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
http:// http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/rules.htm Εναν περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης προσφέρει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (European Ombudsman), με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η περίοδος άσκησης διαρκεί συνήθως από τέσσερις έως έντεκα μήνες.

Κατάλληλοι για τις θέσεις θεωρούνται οι πτυχιούχοι Νομικής που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή έρευνας στο ενωσιακό δίκαιο, ενώ η γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη.

Μηνιαία αποζημίωση: Το επίπεδο της οικονομικής ενίσχυσης για τους εκπαιδευόμενους θα καθοριστεί σε ατομική βάση (ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 1.100 ευρώ μηνιαίως).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2012 (για το πρόγραμμα πρακτικής που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου του 2013).

Αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας: http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/rules.htm
Επικοινωνία: τηλ.: 0033 388172313, e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ