ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 24°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΣΕΥΥΠ: Πρόσληψη 40 Επιθεωρητών Υγείας από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσκληση για την κάλυψη 40 κενών θέσεων Επιθεωρητών Υγείας απευθύνει το ΣΕΥΥΠ (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας) σε υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν για χρονικό διάστημα τριών ετών.

  • Εργασία
  • 12:05, 12/11/2011

Πρόσκληση για την κάλυψη 40 κενών θέσεων Επιθεωρητών Υγείας απευθύνει το ΣΕΥΥΠ (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας) σε υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα ζητούνται 10 Διοικητικοί-Οικονομικοί Επιθεωρητές (του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με διετή τουλάχιστον υπηρεσία), 10 Κοινωνικοί Επιθεωρητές (των κλάδων ΠΕ Γιατρών, ΠΕ Γιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ΠΕ Παιδαγωγικής και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Διαιτολόγων, ΠΕ Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Επιθεωρητών Φαρμακοποιών κ.ά.) και 4 Βοηθοί Επιθεωρητές (των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, TE Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής).

Στο περιφερειακό γραφείο του ΣΕΥΥΠ στη Μακεδονία ζητούνται 4 Υγειονομικοί Επιθεωρητές, 4 Διοικητικοί-Οικονομικοί Επιθεωρητές, 4 Κοινωνικοί Επιθεωρητές και 4 Βοηθοί Επιθεωρητές. Η επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών γίνεται ύστερα από προηγούμενη συνέντευξη ενώπιον Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με το βιογραφικό τους σημείωμα, πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Προσωπικού - Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Αριστοτέλους 19, Τ. Κ. 101 87 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8216759.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ