ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 29°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γραπτό τεστ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Μέχρι τα τέλη του έτους όλοι οι εργαζόμενοι θα καθίσουν στα... θρανία για να «βαθμολογηθούν» οι σπουδές, οι ικανότητες, οι ξένες γλώσσες και η πείρα που διαθέτουν. Πόσο «μετράει» κάθε κατηγορία

  • ΕΘΝΟΣ
  • 7:30, 2/4/2012

Με μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας αλλά και γραπτές εξετάσεις, θα «βαθμολογηθούν» όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι εντός του 2012 αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, με στόχο να κριθεί η ικανότητα του προσωπικού για τη θέση που κατέχει.

Το πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος», έχει συμφωνηθεί σχεδόν στο σύνολό του από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τους εμπειρογνώμονες του γαλλικού κράτους, που παρέχουν τεχνική βοήθεια για τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν αφορούν πρόσληψη ή προαγωγή αλλά αποκλειστικά την αξιολόγηση του προσωπικού για τη θέση που κατέχει, επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας του αρμόδιου υπουργείου.

Οργανογράμματα

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η αξιολόγηση των νέων οργανογραμμάτων σε υπουργεία και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία θα «κουμπώσουν» οι δημόσιοι υπάλληλοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Στην αξιολόγηση θα «βαθμολογηθούν» τα τυπικά προσόντα αλλά και οι δεξιότητες κάθε υπαλλήλου που θα αξιολογηθούν με γραπτό τεστ.

Οι ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο (π.χ. ΤΕ Οικονομικών ή ΠΕ Γεωπόνων), με την παράθεση ειδικών ερωτημάτων, αφού στο Δημόσιο δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσεων εργασίας και το προσωπικό προσλαμβάνεται ανά κλάδο.

Οι τομείς αξιολόγησης του προσωπικού που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα έχουν διαφορετικούς δείκτες βαρύτητας ανά εκπαιδευτική κατηγορία (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ), οι οποίοι θα προσμετρηθούν στο τελικό σύνολο (100%). Συγκεκριμένα, σε κάθε υπάλληλο θα βαθμολογούνται:

1. Οι σπουδές στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασίας. Ο βαθμός βαρύτητας στην τελική βαθμολογία θα κυμαίνεται (ανά εκπαιδευτική κατηγορία) μεταξύ 25-30%.

2. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με βαθμό βαρύτητας στην τελικά βαθμολογία από 10-15%.

3. Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που τυχόν διαθέτει από τον ιδιωτικό τομέα. Το συγκεκριμένο κριτήριο θα υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία από 30-35%.

4. Η γνώση ξένων γλωσσών (συμμετοχή στην τελική βαθμολογία από 5-10%).

5. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού όπου θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση. Η βαθμολογία των δεξιοτήτων θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής αξιολόγησης.

Μετακινήσεις
Μετά την αξιολόγηση του προσωπικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτουν πλεονάζοντες υπάλληλους και φορείς που έχουν ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό, θα επέλθουν -αρχικά- σαρωτικές μετακινήσεις εργαζομένων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως, με την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να μεταφερθούν αρμοδιότητες και προσωπικό από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις και στους δήμους, στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος «αποκέντρωσης».

Για το 2ο εξάμηνο του 2012 εκκρεμούν και οι 15.000 απολύσεις από το Δημόσιο, για τις οποίες πιέζει ασφυκτικά η τρόικα, παρόλο που κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν ότι η αποχώρηση 150.000 υπαλλήλων μέχρι το 2015 μπορεί να προκύψει μόνο από αποχωρήσεις, μείωση των συμβασιούχων και των προσλήψεων.

80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
Βαθμολόγηση προσόντων και δεξιοτήτων

Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη «βαθμολόγηση» των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που διαθέτουν. Με στόχο τη διαμόρφωση ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης προκρίθηκε η λύση της γραπτής εξέτασης, ενώ - μέχρι σήμερα - έχει απορριφθεί η επιλογή της συνέντευξης.

Για το τεστ δεξιοτήτων, οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες, σε συνεργασία με τα στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, έχουν καταλήξει στη διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου που θα αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής βαθμολογίας.

Η διάρθρωση των ερωτημάτων έχει συζητηθεί μεταξύ της Ομάδας Δράσης της ΕΕ και στελεχών του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το τεστ θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ΕΚΔΔΑ, όπου μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα δεκάδες υπάλληλοι, ενώ τα ερωτηματολόγια θα είναι χωρισμένα ανά κλάδο εργαζομένων. Η μηχανογραφημένη εξέταση θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (υπολογίζεται από 2-3 ώρες), ενώ η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα είναι άμεση.

Δύο κατηγορίες
Το σενάριο που έχει προκριθεί κάνει αναφορά για 40 ερωτήσεις γενικών διοικητικών θεμάτων και 40 ερωτήσεις ειδικών θεμάτων οι οποίες θα είναι εξειδικευμένες ανά κλάδο υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πρόταση των Γάλλων ειδικών, οι ειδικές ερωτήσεις θα αφορούν πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι στον συγκεκριμένο κλάδο.

Για παράδειγμα, θα υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές ερωτήσεις για την καταγραφή και αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων για τους υπάλληλους των Εφοριών, ενώ οι Επιθεωρητές Εργασίας θα κληθούν να απαντήσουν σε πρακτικά ερωτήματα της ειδικότητάς τους (καταγραφή παραβάσεων και επιβολή προστίμων).

Απορρίφθηκε η ανάθεση της διαδικασίας σε ιδιωτικές εταιρείες
Πίνακες κατάταξης με την τελική βαθμολογία

Βασικό «εργαλείο» της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσει ο υπηρεσιακός φάκελος που διαθέτουν, ο οποίος έχει εμπλουτιστεί από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

Στον υπηρεσιακό φάκελο είναι καταγεγραμμένα τα τυπικά προσόντα του εργαζομένου (πτυχία, σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, η προϋπηρεσία του στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η γνώση ξένων γλωσσών).

Σε κάθε υπουργείο καθώς και σε κάθε ΝΠΔΔ θα συγκροτηθούν επιτροπές αξιολόγησης προσωπικού, αντίστοιχες με τις επιτροπές αξιολόγησης των νέων οργανογραμμάτων που ήδη λειτουργούν. Οι επιτροπές θα αποτελούνται από διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου, ενώ δεν αποκλείεται και η συμμετοχή ιδιωτών εμπειρογνωμόνων.

Οδηγίες
Στα μέλη των επιτροπών θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες και προδιαγραφές για τη «βαθμολόγηση» των κριτηρίων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με αντικειμενικό τρόπο. Η ανάθεση της διαδικασίας αξιολόγησης σε ιδιωτικές εταιρείες απορρίφθηκε ως επιλογή για λόγους κόστους, αλλά και επειδή εκτιμήθηκε ότι θα υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η βαθμολογία κάθε εργαζομένου θα καταγραφεί σε ατομικό έντυπο αξιολόγησης, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η βαθμολογία ανά κριτήριο. Μετά το πέρας της διαδικασίας θα διαμορφωθούν πίνακες κατάταξης του προσωπικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβαν ανά κλάδο εργαζομένων.

Σε δυσμενή θέση εκτιμάται ότι θα βρεθούν υπάλληλοι χαμηλών προσόντων, που ανήκουν κυρίως στις εκπαιδευτικές κατηγορίες υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα λάβουν χαμηλή έως και μηδενική θέση στα κριτήρια των σπουδών, της επιμόρφωσης και των ξένων γλωσσών.

Παρόλο που κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν τον τελευταίο καιρό ότι από τη διαδικασία της αξιολόγησης δεν θα προκύψουν απολύσεις προσωπικού, η τρόικα επιμένει στην απόλυση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων εντός του 2012.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Εθνος της Κυριακής» ο Ματίας Μορς, αφήνει να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιηθούν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015 στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της κεντρικής και τοπικής διοίκησης που «θα εκπληροί τις αρμοδιότητές της με λιγότερο προσωπικό», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η μείωση των 15.000 υπαλλήλων εντός του 2012 μπορεί να πραγματοποιηθεί με περικοπή ισάριθμων εποχικών υπαλλήλων, αφού στο Μνημόνιο δεν υπάρχει σαφή αναφορά για απόλυση μόνιμου προσωπικού.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό στο Δημόσιο, που πραγματοποιήθηκε από ιδιωτική εταιρεία, αποδεικνύει πως οι 150.000 αποχωρήσεις μέχρι το 2015 μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να απολυθεί προσωπικό, μέσω των συνταξιοδοτήσεων, του περιορισμού των προσλήψεων και της δραστικής περικοπής των συμβασιούχων.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Κίνητρο επίτευξης στόχων

Δύο συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται άμεσα στον κρατικό μηχανισμό. Το πρώτο σύστημα που παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος» αφορά την αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων για τη θέση που υπηρετούν.

Το προεδρικό διάταγμα που θα θεσμοθετεί τα κριτήρια θα υπογραφεί μέχρι τον Ιούνιο και η συγκεκριμένη αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί άπαξ, θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το δεύτερο σύστημα αφορά την πάγια ετήσια αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που θα αφορά τις προαγωγές και την απόδοση του Κίνητρου Επίτευξης Στόχων.

Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός Δ. Ρέππας και θα τεθεί σε ισχύ από το 2013. Οπως σημείωσε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Δ. Ρέππας, η αξιολόγηση θα συμβάλει έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποιος υπάλληλος που έχει κάνει σπουδαίες μελέτες, διατριβές, στην πράξη μπορεί να αντεπεξέλθει των στόχων που θέτει η υπηρεσία.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ 

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ