ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 31°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Γέφυρα στην εργασία 5 σχολές μηχανικών

Συνέβαλαν τα μέγιστα για την ανάπτυξη της χώρας εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά τώρα φαίνεται ότι επιλέγουν τον δρόμο προς τις ξένες χώρες, οπουδήποτε μπορούν να βρουν δουλειά και να αμείβονται ανάλογα με τις σπουδές που έκαναν.

  • Παιδεία
  • 12:05, 1/1/2012

Συνέβαλαν τα μέγιστα για την ανάπτυξη της χώρας εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά τώρα φαίνεται ότι επιλέγουν τον δρόμο προς τις ξένες χώρες, οπουδήποτε μπορούν να βρουν δουλειά και να αμείβονται ανάλογα με τις σπουδές που έκαναν. Είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί, οι οποίοι επίσης έχουν πληγεί από την ανεργία αλλά πάντα μπορούν, με την επιστήμη που κατέχουν, να ελπίζουν ότι γι΄ αυτούς υπάρχουν ακόμη θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, έστω και αν πρέπει να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες για όσο διάστημα χρειαστεί.

Το «χρυσοφόρο» αυτό επάγγελμα λόγω της κάμψης που εμφανίζει ο χώρος της οικοδομής και των δημόσιων έργων σήμερα βρίσκεται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας, αλλά υπάρχουν και οι απόφοιτοι τμημάτων οι οποίοι ασχολούνται με το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά., οι οποίοι μπορούν ακόμη να αισιοδοξούν. Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το ΤΕΕ, τετραπλασιάστηκαν τα επίπεδα ανεργίας των διπλωματούχων μηχανικών, ιδίως δε των νέων. Αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να υπολογιστεί σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η συνολική ανεργία των μηχανικών, αλλά σε σχετικά πρόσφατη έρευνα φαινόταν ότι ένας στους τέσσερις νέους διπλωματούχους μηχανικούς (με άδεια μετά το 2006) δήλωνε ότι, αν και έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, πληρώνεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ενώ για έναν στους τέσσερις η απασχόληση με ΔΠΥ δεν προβλέπει ετήσια άδεια (27%), για πάνω από έναν στους δύο δεν προβλέπεται επίδομα αδείας και εορτών (55% και 54% αντιστοίχως), ενώ για τρεις στους τέσσερις (76%) δεν προβλέπεται αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης.

Ενα επιπλέον θέμα είναι η ετεροαπασχόληση, η οποία ξεπερνά το 20%.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι απλά η ανεργία αλλά κυρίως οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας και οι σχετικά χαμηλές αμοιβές για την πλειονότητα των αποφοίτων.

Από έρευνα του ΕΜΠ για την ένταξη των νέων αποφοίτων στην αγορά εργασίας προκύπτει ότι ο ένας στους δύο αποφοίτους ξεκινά τη σταδιοδρομία του με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και ένας στους τρεις εγκλωβίζεται σε αυτές για μεγάλο διάστημα.

Ανταγωνισμός
Περίπου οι μισοί στην αρχή της σταδιοδρομίας τους είναι εργαζόμενοι των 500-700 ευρώ. Και εάν προσπαθήσουν να στήσουν μια δική τους επιχείρηση, συναντούν πολλά εμπόδια.

Το σύστημα, ο ανταγωνισμός, η αγορά μοιάζουν να θωρακίζουν τον χώρο τους μη δίνοντας τις ευκαιρίες στους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και σκληρή, καθώς το 76% εργάζονται με κάποια μορφή εξαρτημένης εργασίας.

Πάντως, η ανεργία που αντιμετωπίζει πια και αυτό το επάγγελμα φαίνεται και από μια μικρή κάμψη που εμφανίζεται από την πλευρά των υποψηφίων για τα ΑΕΙ, όσον αφορά τη ζήτηση των αντίστοιχων σχολών.

Ανάλογη ήταν και η πτώση στις βάσεις κατά τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις (2011), όπου σε ορισμένες σχολές η κάθοδος των μορίων ήταν εντυπωσιακή, γεγονός το οποίο δεν οφειλόταν αποκλειστικά στις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων, αλλά και στη μικρότερη ζήτηση που είχαν φέτος οι συγκεκριμένες σχολές.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Σπουδές και  απασχόληση στα «χρυσά» τμήματα για το περιβάλλον 

νάμεσα στα δεκάδες τμήματα μηχανικών που λειτουργούν στα ιδρύματα όλης της χώρας υπάρχουν αρκετά τα οποία υπόσχονται καλή επαγγελματική αποκατάσταση τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Πρόκειται γι’ αυτά που ασχολούνται με το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτά παρουσιάζουμε σήμερα στο «Έθνος - Παιδεία», δίνοντας πληροφορίες για τις σπουδές και τους τομείς απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ): Στόχος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ): Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται να αναγνωρίσει, να μελετήσει και να επιλύσει προβλήματα που εμπλέκουν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων. Τα αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: Μελέτες-έρευνες ρύπανσης που αφορούν τον αέρα, το νερό ή το έδαφος. Μελέτες αποκατάστασης περιοχών που έχουν ρυπανθεί ή χρειάζονται αλλαγή χρήσης (π.χ. εγκαταλειμμένα λατομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις), Μελέτες Συστημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ): Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από την έμφαση στην κατανόηση όλων των συνιστωσών της οργάνωσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού του χώρου και την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Μηχ/κών Χωρ/ξίας, Πολ. & Περιφ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας (Βόλος)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες, σύμφωνα με το Π.Δ. 240 (30/8/1994): Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.

Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων. Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών. Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων. Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβαλλοντικής προστασίας. Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Το επάγγελμα του μηχανικού διαχείρισης ενεργειακών πόρων απαιτεί από αυτόν που το ασκεί να διαθέτει κριτικό πνεύμα, δημιουργικότητα και ικανότητα αξιολόγησης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Κυρίως όμως προϋποθέτει συνεχή ενασχόληση με το αντικείμενο, συνέπεια και φροντίδα, ώστε το παραγόμενο έργο να είναι αξιόλογο.

Τα καθήκοντα του μηχανικού διαχείρισης ενεργειακών πόρων εστιάζονται: Στη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων). Στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης, και στις επιπτώσεις της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ: Οι μεταλλειολόγοι-μεταλλουργοί μηχανικοί σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους εξόρυξης και επεξεργασίας των πρώτων υλών για την παραγωγή χρήσιμων υλικών (π.χ. κεραμικών, πυρίμαχων, δομικών, βιομηχανικών ορυκτών, μετάλλων, κραμάτων κλπ.).

Κατοχυρωμένοι επαγγελματικά οι πτυχιούχοι
Το επάγγελμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος έχει πλέον ωριμάσει αρκετά με συγκεκριμένες απαιτήσεις στα προγράμματα σπουδών που δίνουν στον μηχανικό μια ολοκληρωμένη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει ηγετική θέση και να συνεργάζεται με άλλους Μηχανικούς, Χημικούς, Βιολόγους και Τοξικολόγους.

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με: τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων, καθώς επίσης και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος απασχολείται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

Ανταλλαγή Φοιτητών
Τα Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών αφορούν τη μετάβαση φοιτητών σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδας για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και ένα ακαδημαϊκό έτος.

Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα αντίστοιχα με αυτά του κανονικού εξαμήνου τους και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά, ώστε να αναγνωριστούν μετά την επιστροφή τους.

Παράλληλα, δίδεται και η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό.

Επιπλέον πληροφορίες για άλλα Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών παρέχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη) 117 42 Αθήνα. Τηλέφωνο 210-3726300 Φαξ 210-3221863, 210- 3312759

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Υψηλής στάθμης οι τίτλοι που χορηγεί το ΕΜΠ

Οπως όλες οι σχολές μηχανικών έτσι και το EMΠ χορηγεί τίτλους Mεταπτυχιακών Σπουδών (M.Σ.) υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους. Kυρίαρχοι στόχοι των M.Σ. είναι η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της διεθνούς αναγνώρισης των χορηγούμενων τίτλων σπουδών, η συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος, καθώς επίσης η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες αλλά και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές. Στο EMΠ σήμερα οι προσφερόμενες δυνατότητες M.Σ. είναι:

Tα Mονοτμηματικά Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών (M.Π.M.Σ.), οργανωμένα στα πλαίσια της Σχολής, τα οποία οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος μετά την παρακολούθηση ενός προγράμματος Mεταπτυχιακών Mαθημάτων και στη συνέχεια την παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου που προάγει την επιστήμη.

Tα Διεπιστημονικά-Διατμηματικά Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.M.Σ.), τα οποία οδηγούν σε λήψη Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (M.Δ.E.). O τίτλος M.Δ.E. αποκτάται μετά την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων που χωρίζονται σε εξάμηνα ή τετράμηνα και την εκπόνηση Mεταπτυχιακής Eργασίας. Oι φοιτητές των παραπάνω προγραμμάτων μπορούν να συνεχίσουν για την εκπόνηση Δ.Δ. σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του Π.M.Σ. μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στη Γραμματεία της Σχολής, που είναι αντίστοιχη ή συναφής με το βασικό του πτυχίο.

1.  ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Τα γραφεία αυτά λειτουργούν σε όλα τα ΑΕΙ και δημιουργήθηκαν προκειμένου να προσφέρουν στους φοιτητές και νέους αποφοίτους υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Το προσωπικό προσφέρει πληροφόρηση και υποστήριξη στην αναζήτησή των φοιτητών για: μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποτροφίες, θέσεις εργασίας, σεμινάρια και διαλέξεις, συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Επιπλέον όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι επιθυμούν μπορούν να συναντήσουν τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και να συζητήσουν μαζί του θέματα που τους απασχολούν όπως: δυσκολίες που συναντούν κατά τη διάρκεια των σπουδών, σχεδιασμό σταδιοδρομίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εξεύρεση εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης κλπ. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με μικρό αναγνωστήριο, Η/Υ και πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν να αξιοποιήσουν με την υποστήριξη του προσωπικού του Γραφείου βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικό υλικό εξειδικευμένου ενδιαφέροντος. Στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς οργανώνονται ημερίδες σταδιοδρομίας, εργαστήρια συμβουλευτικής, έρευνες αγοράς εργασίας για την απορρόφηση των αποφοίτων.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ