ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 20°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των μορίων εισαγωγής

Όσο υψηλότερους στόχους έχουν οι υποψήφιοι τόσο πιο συχνά τα «κομπιουτεράκια» παίρνουν... φωτιά προκειμένου να υπολογίσουν τους βαθμούς που χρειάζονται να γράψουν για να φτάσουν στην επιτυχία

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:52, 15/11/2007

Όσο υψηλότερους στόχους έχουν οι υποψήφιοι τόσο πιο συχνά τα «κομπιουτεράκια» παίρνουν... φωτιά προκειμένου να υπολογίσουν τους βαθμούς που χρειάζονται να γράψουν για να φτάσουν στην επιτυχία. Ακόμα και τώρα που βρίσκονται στις πρώτες στροφές της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις συχνά-πυκνά δεν αποφεύγουν τον πειρασμό να κάνουν τους υπολογισμούς τους. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης και των μορίων είναι αρκετά πολύπλοκη. Ας βοηθήσουμε κι εμείς να την απλοποιήσουμε. Όταν με το καλό έρθει η ώρα των εξετάσεων θα επανέλθουμε στο θέμα.

Η διαδικασία
Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξαρτάται από τον Βαθμό Πρόσβασης των έξι μαθημάτων της Γ' τάξης που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ' τάξης προκύπτει ως εξής:

Βαθμός Πρόσβασης = (Γραπτός βαθμός)
Χ 0,7 + (προφορικός βαθμός) Χ 0,3

Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος έχει προφορικό βαθμό 18 (μέσος όρος των δύο τετραμήνων) σ' ένα πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και στις εξετάσεις του Μαϊου-Ιουνίου γράφει 16. Ο βαθμός πρόσβασης είναι: (18*0,3) + (16*0,7) = 16,6 (Πίνακας 1)

Αυτό σημαίνει ότι ο προφορικός βαθμός συμμετέχει μόνο κατά 30% στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης κάθε μαθήματος. Επιπλέον η βαρύτητά του είναι ακόμη μικρότερη, αφού, όπως είναι γνωστό, για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες.

Η σχέση προφορικού-γραπτού λόγου
Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται τόσο ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά δύο μονάδες.

Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται τόσο ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι αυτός που «κανονίζει» τελικά και εκ των υστέρων την κίνηση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα, καθώς έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Από αυτή την άποψη έχει τεράστια σημασία.

Πώς το 20 γίνεται 10,6
Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μαθητή με 20 προφορικό βαθμό (μέσο όρο των δύο τετραμήνων) σε κάποιο μάθημα, που γράφει -στο ίδιο μάθημα- 10.

Επειδή ο προφορικός βαθμός είναι μεγαλύτερος από το γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, ο προφορικός βαθμός μειώνεται έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες. Διορθώνεται, δηλαδή, στο 12.

Ο τελικός βαθμός γίνεται 10,6, προσαρμόζεται στον γραπτό βαθμό ως εξής: επειδή η διαφορά του γραπτού και του προφορικού είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες, τότε μειώνεται ή αυξάνεται ο προφορικός βαθμός ώστε να διαφέρει από τον γραπτό κατά δύο μονάδες. Έτσι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα το «20άρι» του προφορικού βαθμού γίνεται 12 και συνυπολογίζοντας το 10άρι στα γραπτά, γίνεται το τελικό 10,6 (Πίνακας 2).

Οι αντίστροφες περιπτώσεις στην πράξη είναι δυσκολότερες, αφού δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις, ώστε ο προφορικός βαθμός να είναι κατά πολύ μικρότερος από τον γραπτό.

Συνήθως ο προφορικός είναι μεγαλύτερος ή λίγο μικρότερος από τον γραπτό. Πάντως, και στην περίπτωση που ο προφορικός είναι ίσος ή μικρότερος από τον γραπτό, τότε ο μαθητής χάνει μόρια που μπορεί να αποδειχτούν πολύτιμα για την εισαγωγή του στη σχολή της αρεσκείας τους.

Είναι αλήθεια ότι κάποιοι υποψήφιοι χάνουν την εισαγωγή τους σε μια σχολή των πρώτων προτιμήσεών τους ή αναγκάζονται να σπουδάσουν έξω από τον τόπο κατοικίας τους εξαιτίας του «τσιγκουνεμένου» ή «άδικου» προφορικού βαθμού τους.

Πώς το 14 γίνεται 17,4

Ας πάρουμε την -όχι ακραία- περίπτωση ενός μαθητή, ο οποίος έχει προφορικό βαθμό (μέσο όρο των δύο τετραμήνων) 14 αλλά γράφει 18.

Στην περίπτωση αυτή ο τελικός βαθμός γίνεται 17,4 (Πίνακας 3). Σ αυτή την περίπτωση είναι αλήθεια ότι ο μαθητής έχασε 0,6 στην κλίμακα 1-20 εξαιτίας του χαμηλότερου βαθμού που είχε προφορικά σε σύγκριση με τον γραπτό που ήταν 18.

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ) είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων (της Γ Λυκείου) στα οποία εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος. Υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

ΓΒΠ= ΒΠΜ1 + ΒΠΜ2 + ... + ΒΠΜ6 ή ΓΒΠ= ΒΠΜ1 + ΒΠΜ2 + ... + ΒΠΜ6 + ΒΠΜ7
                                6                                                                 7

Τα μόρια εισαγωγής υπολογίζονται αν προσθέσουμε τα γινόμενα:
(Γενικός βαθμός πρόσβασης) χ 8
(μάθημα αυξημένης βαρύτητας 1) χ 1,3
(μάθημα αυξημένης βαρύτητας 1) χ 0,7
Και το άθροισμα που προκύπτει το πολλαπλασιάζουμε χ 100.
Υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

Μόρια εισαγωγής = (ΓΒΠ χ 8 + ΒΠΜαβ1 χ 1,3 + ΒΠΜαβ2 χ 0,7) χ 100

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από τον Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ Τάξης. Ο συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει:

Α) Από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8, και Β) Από τον βαθμό του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7. Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.

Ο συνολικός αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται επί 100.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κάθε υποψήφιος έχει βεβαίως τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο Επιστημονικό Πεδίο επιθυμεί και να κάνει συνδυασμούς. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, αφού πρέπει λογικά όχι μόνο να συνδυάσει τα πεδία με το μεγαλύτερο συνολικό άθροισμα Σχολών και Τμημάτων, αλλά κυρίως να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που απαιτεί κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Γιατί, αν χάνει μόρια, τότε του είναι πρακτικά άχρηστος ο μεγάλος αριθμός Τμημάτων. Και μόρια χάνει ο υποψήφιος όταν δηλώσει Επιστημονικό Πεδίο που απαιτεί μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί.

Συμβουλή, λοιπόν: δεν μετακινείσαι από οποιαδήποτε Κατεύθυνση σε οποιοδήποτε Επιστημονικό Πεδίο, αλλά από συγκεκριμένες Κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία, προκειμένου να μην έχεις κόστος σε μόρια με γνώμονα να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
Για τις Σχολές που είναι κοινές στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του.

Αντίθετα, για τα Τμήματα που είναι κοινά σε δύο Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ