ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 31°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Σπουδές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των επιστημών παρέχονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στο πανεπιστήμιο λειτουργούν 2 σχολές (Επιστημών Αγωγής και Πολυτεχνική) και 18 τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, ενώ όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές, μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 19 μεταπτυχιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν εγκριθεί.

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:46, 29/1/2009

ΝΟΜΙΚΗΣ
Στο τμήμα Νομικής λειτουργούν πέντε τομείς: Ιδιωτικού Δικαίου. Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου

Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης. Διεθνών Σπουδών.

Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν σε 45 μαθήματα, εκ των οποίων τα 9 είναι υποχρεωτικά κατ επιλογήν μαθήματα.

ΤΕΦΑΑ
Οι σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εξεταστούν σε 37 θεωρητικά, 37 πρακτικά και 15 εργαστηριακά μαθήματα.

Στόχος του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές ερευνούν - μεταξύ άλλων - την ιστορική πλευρά των λαών από την καταγωγή τους ως σήμερα.

Επίσης διερευνούν και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, ενώ μελετούν τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και τον λαϊκό πολιτισμό τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν τέσσερα χρόνια.

Σημειώνεται ότι το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επί μέρους ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία ή στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών προετοιμάζονται για να γίνουν στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού - με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία - αλλά και να είναι ικανοί να σχεδιάζουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ οι βασικοί στόχοι του τμήματος εστιάζονται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης.

Στο τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, δίνεται έμφαση στις ευρωπαϊκές και διαβαλκανικές σχέσεις με τις παρευξείνιες χώρες.

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση -με τη διδασκαλία και την έρευνα- της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των παρευξεινίων χωρών ιδίως των ελληνικής καταγωγής.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να διαδίδουν τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό γειτονικών λαών.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών χωρίζεται σε 7 επιμέρους τομείς: Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών. Μηχανικής. Δομικών Κατασκευών. Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων. Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών

Υδραυλικών Έργων. Γεωτεχνικής Μηχανικής. Επισημαίνεται ότι το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στα Δομικά ή στα Συγκοινωνιακά Έργα και στα Υδραυλικά Έργα, ενώ η φοίτηση διαρκεί 5 χρόνια.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το τμήμα διαρθρώνεται σε 4 τομείς: Ενεργειακών Συστημάτων. Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής. Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στόχος του τμήματος είναι να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη διοίκηση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η λειτουργία του τμήματος ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 με σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του αρχιτέκτονα μηχανικού κυρίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της οικοδομικής τεχνολογίας.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 4 τομείς: Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων Μηχανικών, προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν και να ασχολούνται με τον σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 6 χρόνια και κατά τη διάρκειά τους οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 53 υποχρεωτικά και σε 10 επιλεγόμενα μαθήματα ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν σεμινάρια σε κλινικές και εργαστήρια.

Περιλαμβάνει συνολικά 8 τομείς: Λειτουργικό Κλινικοεργαστηριακό. Μορφολογικό Κλινικοεργαστηριακό. Ψυχιατρικής. Γενικής Παθολογίας. Εσωτερικής Παθολογίας. Χειρουργικής. Υγείας του Παιδιού. Νευρικού Συστήματος Αισθητηρίων Οργάνων

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 4 χρόνια.

Επισημαίνεται ότι στο τμήμα περιλαμβάνονται τρεις τομείς: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Θετικών Επιστημών. Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 ενώ το 2002 μετονομάστηκε σε τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Βασικός στόχος των σπουδών είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, προκειμένου να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και χωρίζονται σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σκοπός του τμήματος είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της Γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Οι φοιτητές ασχολούνται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων και εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

19 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκτελούνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο είναι 19. Οι τίτλοι τους ανά τμήμα είναι οι ακόλουθοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (1): Λειτουργεί ένα Μεταπτυχιακό στις κατευθύνσεις Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Παπυρολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία.

ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (1): «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο».

ΝΟΜΙΚΗΣ (2): Λειτουργεί ένα Μεταπτυχιακό στις κατευθύνσεις Ιδιωτικό Δίκαιο, Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο, Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες, Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη. Διεθνείς Σπουδές και ένα με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας). Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 λειτουργεί με δίδακτρα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1): «Επιστήμες της Αγωγής».

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (1): «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Σε αναστολή μετά τη λήξη της επιχορήγησης από το ΕΠΕΑΕΚ στις 31-8-2008.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (6): «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, το Φυσικό και το Βιολογικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ιατρικό Τμήμα των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, καθώς και με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»), «Χειρουργική Ηπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος», «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α του Τ.Ε.Ι. Αθήνας), «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» (σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης), «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία», «Κοινωνική Ψυχιατρική».

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3): «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στον Σχεδιασμό Εργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Υδραυλική Μηχανική» (σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.), «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» (σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1): Λειτουργεί Μεταπτυχιακό στους τομείς: Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής, Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1): Προσφέρει Πρόγραμμα με τίτλο «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις».

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (1): «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων».

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1): «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1): «Ασκηση και Ποιότητα Ζωής».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
mihalis77@pegasus.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ