ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 25°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Μοχλό για την ανάπτυξη της Θράκης, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί η παρουσία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου το οποίο προσφέρει σπουδές σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν 20 προπτυχιακά τμήματα και 22 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:50, 3/12/2009

ΣΤΗΝ KOMOTHNH

ΝΟΜΙΚΗΣ: Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν σε 45 μαθήματα, από τα οποία τα 9 είναι υποχρεωτικά κατ επιλογήν μαθήματα. Κατά τα λοιπά, στο τμήμα Νομικής λειτουργούν πέντε τομείς: Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σπουδών.

ΤΕΦΑΑ: Σκοπός του είναι η ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και εφαρμογή γνώσεων σχετικών με την άθληση και τη φυσική δραστηριότητα.

Οι σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εξεταστούν σε 37 θεωρητικά, 37 πρακτικά και 15 εργαστηριακά μαθήματα.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ: Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Στα 4 πρώτα τα μαθήματα είναι κοινά, ενώ στα επόμενα 4 διαφέρουν, ανάλογα με την κατεύθυνση (Ιστορίας ή Εθνολογίας). Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στην Ιστορία ή στην Εθνολογία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές ερευνούν -μεταξύ άλλων- την ιστορική πλευρά των λαών από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Η φιλολογική κατάρτιση συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από μαθήματα ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της τέχνης. Αναφορικά με τη βυζαντινή και νεοελληνική ειδίκευση ο φοιτητής εισάγεται τόσο στον βυζαντινό κόσμο όσο και στις σημαντικότερες στιγμές της νεοελληνικής πολιτισμικής ζωής. Χορηγείται ενιαίο πτυχίο με επί μέρους ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία ή στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Στα 4 πρώτα εξάμηνα, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές ενώ από το πέμπτο εξάμηνο, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγουν να ακολουθήσουν. Οι φοιτητές καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών προετοιμάζονται για να γίνουν στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού - με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία - αλλά να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Τα δύο πρώτα έτη σπουδών είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, από το 3ο έτος και μέχρι το τέλος των σπουδών, προσφέρονται τρεις βασικές κατευθύνσεις: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Οικονομικής Συνεργασίας και Διαβαλκανικών Σχέσεων, Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων.

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Οι φοιτητές εκπαιδεύονται προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να διαδίδουν τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των χωρών όπως Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων κ.α.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: i) Πολιτικής Ανάλυσης και Μεθοδολογίας, ii) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και iii) Διοικητικής Επιστήμης. Αναφορικά με τους πτυχιούχους του τμήματος, έχουν την ικανότητα ενασχόλησης και τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως: i) Πολιτική ανάλυση, πολιτική θεωρία, κοινωνιολογία, διεθνείς σχέσεις. ii) Διπλωματία (ελληνική και διεθνής, κυρίως κοινοτική). iii) Δημόσια διοίκηση και διοίκηση του εσωτερικού και εξωτερικού (κυρίως κοινοτική διοίκηση).

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Το τμήμα στοχεύει στην καλλιέργεια και προαγωγή της Διοίκησης των Επιχειρήσεων τόσο ως επιστήμης αλλά και ως συνόλου παραμέτρων για την κατάρτιση νέων επιστημόνων οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία σε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς ιστούς όπως ο χώρος των επιχειρήσεων.

ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι είναι ικανοί να αναλάβουν τον υπολογισμό, τη μελέτη, τη συντήρηση και την κατασκευή συνήθων αλλά και εξειδικευμένων, μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων.

Σημειώνεται ότι το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών χωρίζεται σε 7 επιμέρους τομείς: Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών, Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών, Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων, Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών, Υδραυλικών Έργων, Γεωτεχνικής Μηχανικής.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι πενταετής και οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 50 υποχρεωτικά και σε 15 επιλεγόμενα μαθήματα. Το τμήμα διαρθρώνεται σε 4 τομείς: Ενεργειακών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής, Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Στόχος του τμήματος είναι να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης, ικανά για τη διοίκηση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος. Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ στο τελευταίο ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Το πρόγραμμα, χωρίζεται σε 4 τομείς: Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού. Το τμήμα στοχεύει στην καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κυρίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της οικοδομικής τεχνολογίας.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων Μηχανικών, προκειμένου να είναι σε θέση να μελετούν και να ασχολούνται με τον σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ: Για την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών, γίνονται σεμινάρια σε κλινικές και εργαστήρια. Το τμήμα Ιατρικής περιλαμβάνει συνολικά 8 τομείς: Λειτουργικός Κλινικοεργαστηριακός, Μορφολογικός Κλινικοεργαστηριακός, Ψυχιατρικής, Γενικής Παθολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, Χειρουργικής Υγείας του Παιδιού, Νευρικού Συστήματος Αισθητηρίων Οργάνων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ: Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 4 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των 5 πρώτων εξαμήνων τα μαθήματα είναι κοινά ενώ στα επόμενα 3 διαμορφώνονται ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγει ο κάθε φοιτητής. Επισημαίνεται ότι στο τμήμα περιλαμβάνονται τρεις τομείς: Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 4 χρόνια, ενώ κατά τη διάρκειά τους οι φοιτητές εξετάζονται σε 40 υποχρεωτικά και σε 13 επιλεγόμενα μαθήματα.

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ: Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών, αλλά και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασκούν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην Ιατρική Έρευνα, να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας και να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες.

ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Το πρόγραμμα σπουδών δίνει βαρύτητα στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και στις κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Οι φοιτητές μελετούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

22 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Στο Δημοκρίτειο λειτουργούν 22 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ προγραμματίζονται και άλλα. Οι τίτλοι τους και οι συμπράξεις τους ανά τμήμα:

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3): «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στον Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Υδραυλική Μηχανική» (με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» (με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1): ΠΜΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στους τομείς Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής, Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1): «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη».

ΝΟΜΙΚΗΣ (2): ΠΜΣ Νομικής στις κατευθύνσεις Ιδιωτικό Δίκαιο, Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο, Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες, Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη, Διεθνείς Σπουδές, «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας).

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1): Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (με το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (1): «Ελληνική Φιλολογία» στις κατευθύνσεις Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Παπυρολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1): «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις».

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (1): «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο».

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (6): «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (με την Ιατρική Σχολή, το Φυσικό και το Βιολογικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, το Ιατρικό των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, καθώς και με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), «Χειρουργική Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος», «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» (με τα τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής A` του ΤΕΙ Αθήνας), «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» (με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης), «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία», «Κοινωνική Ψυχιατρική».

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1): «Επιστήμες της Αγωγής» στις κατευθύνσεις Σχολική Παιδαγωγική, Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Πολιτισμός: θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (1): «Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» (με το Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου).

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (1):«Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων».

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1): «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1): «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» (με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Από φέτος έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει και το ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ