503 Service Unavailable

www.ethnos.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 25°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και η γρήγορη απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, είναι δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΕΜΠ.

 • ΕΘΝΟΣ
 • 11:50, 30/10/2008

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τη δομή των σπουδών, στα 6 πρώτα εξάμηνα οι σπουδές είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στα μαθήματα κορμού ενώ στα επόμενα δύο, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα κορμού αλλά και κατεύθυνσης.

Αναφορικά με τις επαγγελματικές προοπτικές, οι πτυχιούχοι απασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τη μελέτη και κατασκευή των δομοστατικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών καθώς και γεωτεχνικών έργων και εργάζονται ως στελέχη σε δημόσιες υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠ.ΕΣ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.) αλλά και σε εξειδικευμένα ιδιωτικά γραφεία μελετών και κατασκευαστικές εταιρείες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες για τους αποφοίτους της σχολής στην αγορά εργασίας, με τη διεύρυνση των αντικειμένων του Πολιτικού Μηχανικού ως προς το οικονομικό σκέλος της διαχείρισης έργων και τις τεχνικές προστασίας του περιβάλλοντος.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής ικανοποιεί τις επιστημονικές και επαγγελματικές ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως αυτές διαμορφώνονται από την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας. Ετσι δίνει έμφαση στην επιστημονική μέθοδο σκέψης και ανάλυσης και στην εφαρμογή της στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Παράλληλα, σχεδιάστηκε με τρόπο που αναπτύσσει την ικανότητα του φοιτητή για αφομοίωση νέων γνώσεων και δημιουργία.

Οι απόφοιτοι, μπορούν να εργαστούν τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, απασχολούνται σε οργανισμούς δημόσιας και κοινής ωφέλειας όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολεοδομίες αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς (Βιομηχανίες, Τεχνικά Γραφεία Μελετών, Ναυτιλία κ.λπ.)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές ασχολούνται με την παραγωγή, μεταφορά, επεξεργασία και αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και της πληροφορίας, ενώ από το 6ο εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις της σχολής:

 • Ηλεκτρονικής και Συστημάτων
 • Πληροφορικής
 • Επικοινωνιών
 • Ενέργειας

Οσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ ένας μεγάλος αριθμός επιλέγει να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Χαρακτηριστικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών κ.λ.π.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων του χώρου συνολικά, εστιάζοντας ισόρροπα στην ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση. Η φοίτηση στο προπτυχιακό επίπεδο διαρκεί 10 εξάμηνα.

Η πλειονότητα των διπλωματούχων αρχιτεκτόνων δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε γραφεία ενώ μία μεγάλη μερίδα πτυχιούχων εργάζεται στο δημόσιο τομέα. Το αντικείμενο της εργασίας είναι κυρίως η μελέτη, ο σχεδιασμός και η επίβλεψη κτιρίων κατοικίας και δημοσίων κτιρίων, αλλά και ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός.

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Βασικοί στόχοι της σχολής, είναι η εκπαίδευση ικανών επιστημόνων προκειμένου να απασχοληθούν στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, την τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα ενώ από το 7ο εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: Σχεδιασμού, Υλικών, Οργανικών Βιομηχανιών, Ανόργανων Βιομηχανιών, Τροφίμων - Βιοτεχνολογίας.

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται με τους τομείς της Βιομηχανίας - παραγωγής, με μελέτες, σχεδιασμούς, κατασκευές, τεχνικές συμβουλές, προώθηση πωλήσεων, διοίκηση, έρευνα και εξέλιξη νέων προϊόντων.

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση καθ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους να παρακολουθούν και να ενσωματώνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Το τμήμα χωρίζεται στους τομείς Τοπογραφίας, Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναφορικά με τις επαγγελματικές προοπτικές, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με:

 • Την ανάλυση και οργάνωση του χώρου
 • Συγκοινωνιακά έργα
 • Εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά έργα
 • Δομικά και τεχνικά έργα
 • Συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των στοιχείων του χώρου και του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος (προσδιορισμός θέσεων στη γη, αποτύπωση εκτάσεων, χαρτογραφία).

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Βασική ενασχόληση των αποφοίτων είναι η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, πετρώματα και ορυκτά καύσιμα). Κατά τα λοιπά, μπορούν να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να διαχειρίζονται υπόγεια και επιφανειακά έργα (μεταλλεία, ορυχεία, λατομεία) από τα οποία παράγονται μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά.

Στα επτά πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους σπουδαστές ενώ στο 8ο και 9ο , τα μαθήματα εντάσσονται στις ακόλουθες πέντε κατευθύνσεις:

 • Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον
 • Μεταλλευτική Τεχνολογία
 • Γεωτεχνολογία
 • Μεταλλουργικές Διεργασίες
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σχετικές με την αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα κ.α.

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις στις επιστημονικές περιοχές της Ναυπηγικής και της Ναυτικής Μηχανολογίας ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται οι απαιτήσεις του ευρύτατου φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης των διπλωματούχων.

Το τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερις τομείς: Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών, Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, Ναυτικής Μηχανολογίας, Θαλάσσιων Κατασκευών.

Οι απόφοιτοι εργάζονται σε Ναυπηγεία, Ναυπηγικά γραφεία, Ναυτιλιακές εταιρείες, Μηχανολογικά γραφεία, στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο Πολεμικό Ναυτικό κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι η απόκτηση άρτιας κατάρτισης στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Μηχανική, Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών στη Σχολή παρέχονται οι βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Δικαίου και Ξένων Γλωσσών. Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις ακόλουθες δυο κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών
 • Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

Οι πτυχιούχοι της σχολής, μπορούν να αξιοποιηθούν σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ ως επιστημονικό προσωπικό ενώ έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών, τραπεζών, επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

19 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Στο Ε.Μ.Π. λειτουργούν 19 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) και συμμετέχει σε άλλα 6 ΠΜΣ, τα οποία οργανώνονται από άλλα Πανεπιστήμια. Φοιτούν περίπου 1.800 μεταπτυχιακοί φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα, υπάρχουν 2.500 υποψήφιοι διδάκτορες και χορηγούνται ετησίως περίπου 150 διδακτορικά διπλώματα.

1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ με δύο κατευθύνσεις: α) Συστημάτων Κατασκευών και Παραγωγής, β) Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Συμμετέχοντα Τμήματα άλλου ΑΕΙ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

6. ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: α) Διοίκησης Τεχνολογικών Συστημάτων, β) Διοίκησης Συστημάτων Παραγωγής: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Συμμετέχοντα Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Τεχνoλoγίας Συστημάτων Παραγωγής Πανεπιστημίου Πειραιώς.

7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: α) Σχεδιασμού - Χώρου - Πολιτισμού, β) Πολεοδομίας και Χωροταξίας: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ με δύο κατευθύνσεις: α) Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, β) Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

9. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: Χημικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.

12. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.

13. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών.

14. ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Συμμετέχοντα Τμήματα άλλων ΑΕΙ: Φυσικό ΕΚΠΑ, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ).

15. ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών. Συμμετέχον Ερευνητικό Κέντρο: Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

16. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

17. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών. Συμμετέχον Ερευνητικό Κέντρο: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

18. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

19. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
mihalis77@pegasus.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

503 Service Unavailable

www.ethnos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ