ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 24°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σπουδές σε καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 • ΕΘΝΟΣ
 • 12:01, 10/1/2008

 Συνολικά λειτουργούν 16 προπτυχιακά τμήματα τα οποία εδρεύουν στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου, της Ρόδου και της Ερμούπολης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Είναι το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που προσέφερε ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές σπουδές και καθιέρωσε την επιστήμη του περιβαλλοντολόγου στη χώρα μας.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα με έναν συνδυασμό θετικών και κοινωνικών επιστημών.

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με την ανάπτυξη και εμπορία οικολογικών προϊόντων, τον σχεδιασμό περιβαλλοντικής πολιτικής για επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών κ.λπ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας. Οι απόφοιτοι εργάζονται σε μουσεία, σε τομείς της κοινωνικής ιατρικής και της επιδημιολογίας, της ψυχολογίας, της πολεοδομίας και του προγραμματισμού. Επίσης απασχολούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Καλύπτει την απουσία σύγχρονης γεωγραφικής παιδείας στη χώρα που γέννησε τη Γεωγραφία και ανταποκρίνεται στην ανάγκη να αναπτυχθεί η σύγχρονη ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Λειτουργούν τρία οργανωμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας: το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και το Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας.

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται με τους παρακάτω τομείς: χαρτογραφικές μελέτες, ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, μελέτες τουριστικής ανάπτυξης.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Στους βασικούς στόχους του τμήματος, περιλαμβάνονται η βελτίωση των μεθόδων και των εφαρμογών της κοινωνικής έρευνας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κοινωνιολογικής θεωρίας.

Οι πτυχιούχοι εργάζονται ως ειδικοί σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, ως σύμβουλοι σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας, ως υπεύθυνοι σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Στόχος του ΤΠΤΕ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις τεχνολογίες πληροφορικής, στις πολιτισμικές σπουδές, στις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.

Οι απόφοιτοι εργάζονται στους παρακάτω τομείς: ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών Διαδικτύου, ψηφιακές τέχνες (φωτογραφία, βίντεο, ήχος), καταγραφή, προβολή και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς,

οργάνωση και διαχείριση μουσείων και συλλόγων, εκπαιδευτική τεχνολογία με τη χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Το τμήμα Επιστημών της Θάλασσας διαρθρώνεται σε τρεις τομείς:

 • θαλάσσιων διεργασιών,
 • θαλάσσιων πόρων
 • θαλάσσιων εφαρμογών

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στους Ο.Τ.Α , στην υδρογραφική υπηρεσία, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια) σε τομείς που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Στον ιδιωτικό τομέα ασχολούνται με εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, περιβαλλοντικής μικροβιολογίας κ.ά.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης και πληροφόρησης στο μελλοντικό στέλεχος. Επιπρόσθετα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και προωθεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Οι απόφοιτοι καταλαμβάνουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα σε οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ναυτιλίας.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)

Καλύπτει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με νέες ειδικότητες μηχανικών ικανών να ανταποκριθούν στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς:

 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Διοίκηση Έργου / Προγράμματος & Λειτουργιών
 • Διοίκηση Πληροφορίας, Επικοινωνιών και Καινοτομίας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

Στα πρώτα δύο έτη σπουδών προσφέρονται μαθήματα υποδομής τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Επίσης προσφέρονται ορισμένα μαθήματα Πληροφορικής που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν θεωρητικά και πρακτικά με τη σύγχρονη τεχνολογία. Στα δύο τελευταία έτη παρέχεται η δυνατότητα επιλογής.

Οι πτυχιούχοι εργάζονται κυρίως ως καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

Βασικός στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συνδυάζεται με την εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΣΑΜΟΣ)

Έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής και της Αναλογιστικής Επιστήμης και την κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ. Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, οι απόφοιτοι απασχολούνται σε τμήματα Στατιστικής σε υπουργεία και οργανισμούς, ενώ στον ιδιωτικό εργάζονται σε τράπεζες, εταιρείες έρευνας - αγοράς, εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.ά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1986. Το πρόγραμμα σπουδών του έχει στόχο να παρέχει τις βάσεις και τη μέθοδο που χρειάζεται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των αποφοίτων εργάζεται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως δάσκαλοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα έχουν όλα τα εφόδια να μετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων στον σχολικό μηχανισμό.

Το τμήμα διαρθρώνεται σε πέντε επιμέρους τομείς:

 • Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής
 • Σπουδών Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής
 • Σπουδών Λογοτεχνίας και Γλώσσας
 • Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού
 • Σπουδών Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)

Στόχος του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη Μεσόγειο και κυρίως για το νοτιο-ανατολικό της τμήμα. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές και εξειδικευμένη γνώση, μέσα από τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος:

 • Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί
 • Γλωσσολογία της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου
 • Αρχαιολογία-Αρχαιομετρία

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε μουσεία, ιδρύματα πολιτισμού, αρχαιολογικές σχολές, μεταφραστικά γραφεία, σε ινστιτούτα γλωσσολογίας, στο διπλωματικό σώμα κ.τ.λ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

Ο σκοπός του νέου Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με τη μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια. Το τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

26 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Ανά σχολή και ανά τμήματα τα 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι τα ακόλουθα:

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (5)

 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας: «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις».
 • Τμήμα Γεωγραφίας: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Πληροφορική».
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας: «Έρευνα Εφαρμοσμένη στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή».
 • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας: «Πολιτισμική Πληροφορική».

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (6)

 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας: Διατμηματικό «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών», Κοινό Ελληνο-Γαλλικό ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας».
 • Τμήμα Περιβάλλοντος: «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση», «Διεθνές ΠΜΣ Erasmus Μundus-Περιβαλλοντική Επιστήμη, Πολιτική και Διαχείριση», «Γεωργία και Περιβάλλον», Θεοφράστειο «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (4)

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», Διατμηματικό «Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».
 • Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών: «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.».
 • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς».

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (3)

 • Τμήμα Μαθηματικών: «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες».
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
 • Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών: «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (6)

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών».
 • Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού: Διατμηματικό «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων».
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο».

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (2)

 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων: «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων», «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ