ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παιδαγωγικές και πολυτεχνικές σπουδές δεσπόζουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητο Ίδρυμα για 6η χρονιά. Το πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση των φοιτητών μέσω των εφτά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που υλοποιούνται σε αυτό.

 • ΕΘΝΟΣ
 • 21:53, 10/3/2010

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι δάσκαλοι προετοιμάζονται προκειμένου:

 • να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία τους (παιδαγωγική κατάρτιση),
 • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις από τις επιστήμες, από τις οποίες προέρχονται τα μορφωτικά αγαθά τα οποία περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, αλλά και να εισαχθούν στη μεθοδολογία των επιστημών αυτών (κατάρτιση στις ειδικές επιστήμες),
 • να αποκτήσουν γνώσεις Διδακτικής των μαθημάτων που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο (διδακτική κατάρτιση),
 • να αναπτύξουν παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες (πρακτική κατάρτιση).

Επισημαίνεται ότι οι σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ ο κάθε φοιτητής μπορεί να καταρτίζει, με βάση τις προσωπικές επιλογές, το ατομικό του πρόγραμμα για κάθε εξάμηνο μέχρι τη λήψη του πτυχίου, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική αλληλουχία προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων μαθημάτων.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που εδρεύει στη Φλώρινα, περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στα πειραματικά και στα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών, αποκτούν βασικές και ειδικές γνώσεις, όπως καλλιτεχνική κατάρτιση, προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις παιδαγωγικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος θα πρέπει:

 • να κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία τους (παιδαγωγική κατάρτιση)
 • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις από τις επιστήμες και τις τέχνες από τις οποίες προέρχονται τα περιεχόμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση)
 • να αποκτήσουν γνώσεις διδακτικής των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου
 • να αναπτύξουν την ικανότητα στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού έργου (σύνδεση προσωπικής εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης) και
 • να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ξενόγλωσση παιδαγωγική βιβλιογραφία

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

Στόχος του τμήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές μια βαθιά γνώση των βασικών αρχών που αφορούν στο αντικείμενο της παραγωγής, μεταφοράς, χρήσης και διαχείρισης ενεργειακών πόρων

Το συγκεκριμένο τμήμα δίνει έμφαση σε ενεργειακά θέματα όπως η παραγωγή και η διαχείριση ενέργειας, η ορθολογική χρήση της και η περιβαλλοντολογική προστασία, ενώ αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης σχετικά με:

 • τη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων),
 • τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
 • Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτητές έχουν όλα τα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε θέσεις ενεργειακού διαχειριστή στη βιομηχανία, στη ΔΕΗ, στη ΔΕΠΑ και στον νέο, διαγραφόμενο κλάδο των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας καθώς και στον τομέα των κτιρίων των έργων και των κατασκευών.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

Το Πρόγραμμα Σπουδών αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η δομή του ακολουθεί τα εκπαιδευτικά πρότυπα των μεγάλων τεχνολογικών πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με σκοπό αφενός τη δημιουργία ισχυρού ακαδημαϊκού υποβάθρου και αφετέρου την πολύπλευρη εξειδίκευση.

Στα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν οι φοιτητές απρόσκοπτα να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις τρεις παρεχόμενες κατευθύνσεις ειδίκευσης. Μετά το 6ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις 3 κατευθύνσεις ειδίκευσης:

α) της Επιστήμης Υπολογιστών

β) των Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

γ) των Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

Οι τρεις αυτές κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε ισάριθμους επαγγελματικούς, αλλά και επιστημονικούς χώρους. Ωστόσο, ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι όποια από τις τρεις αυτές κατευθύνσεις επιλέξει, θα έχει την ευκαιρία να εντρυφήσει αρκετά και στις άλλες δύο μη επιλεγμένες, ούτως ώστε να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της επαγγελματικής του διαδρομής να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται θέματα που άπτονται όλων των επιστημονικών περιοχών.

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τη μελέτη των Βαλκανίων αυξάνεται και αποτελεί έναν συγκεκριμένο ακαδημαϊκό κλάδο στο πλαίσιο των λεγόμενων γεωπολιτικών μελετών.

Οι συγκεκριμένες σπουδές συμπεριλαμβάνουν τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό λαών ή κρατών που για λόγους πολιτικής προσέλκυσαν σε αρκετές περιπτώσεις το ενδιαφέρον μιας τρίτης, συνήθως δυτικής, χώρας.

Κατά τα λοιπά, το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα επιστημονικής κατάρτισης σε δύο ειδικότερους τομείς:

 • τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία
 • τις διεθνείς σχέσεις, την κοινωνία και την οικονομία αφετέρου. Παράλληλα επιχειρεί να ενημερώσει τους φοιτητές, στο μέτρο του δυνατού, για τον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και των Παρευξεινίων χωρών. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών μαθαίνουν τουλάχιστον μία βαλκανική γλώσσα, αλλά και μία δυτικοευρωπαϊκή.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει τρεις στόχους:

 • να καθιστά ικανό τον πτυχιούχο προκειμένου να προσεγγίσει επιστημονικά, με κριτική διάθεση και ικανότητα, τον πολιτισμό των βαλκανικών κρατών στο σύνολό του.
 • να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επιστημονικά επιμέρους πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται της κοινωνίας, της οικονομίας, των διεθνών σχέσεων, της γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας των βαλκανικών κρατών.
 • να έχει τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια για να εργαστεί σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

Αποστολή του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως της φωτογραφίας, βίντεο, ψηφιακών μορφών τέχνης κ.λπ.

Από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών απονέμονται τίτλοι σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: (α) Ζωγραφικής, (β) Γλυπτικής και γ) Εφαρμοσμένων Τεχνών, με ειδικεύσεις στις γραφικές τέχνες, τις ψηφιακές τέχνες, τη διακόσμηση, τη φωτογραφία και το βιομηχανικό σχεδιασμό.

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη μπορούν να ενασχοληθούν στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, που χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών.

7 μεταπτυχιακά

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι επτά και λειτουργούν όλα στα τμήματα της Φλώρινας. Παράλληλα τελούν υπό έγκριση και μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων της Κοζάνης στην ενέργεια και τις νέες τεχνολογίες. Οι τίτλοι των ΜΔΕ ανά τμήμα:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2): ΜΔΕ στις Επιστήμες Αγωγής σε τρεις κατευθύνσεις, ΜΔΕ στη Μουσειολογία (σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό του ΑΠΘ).

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (3): ΜΔΕ στις Επιστήμες Αγωγής, ΜΔΕ στη Δημιουργική Γραφή, ΜΔΕ Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη (σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ).

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2): ΜΔΕ στην Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ΜΔΕ στις Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Ν.Α Ευρώπης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
mihalis77@pegasus.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ