ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρωτοπόρο ίδρυμα στην έρευνα και τη φοιτητική μέριμνα

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:50, 26/11/2009

Έπειτα από 45 χρόνια ζωής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεχίζει να διευρύνει τους επιστημονικούς του ορίζοντες και να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 6 σχολές και 17 προπτυχιακά τμήματα, ενώ πρόσφατα ιδρύθηκε και το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Επισημαίνεται ότι το τμήμα απονέμει πτυχίο τριών ειδικεύσεων, αντίστοιχων προς τους τρεις Τομείς του τμήματος: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, και Γλωσσολογίας.

Οι απόφοιτοι, μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια, ιδιωτική, φροντιστήρια), ως ερευνητές σε αρχεία και βιβλιοθήκες, ως διορθωτές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους και εφημερίδες, ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές αποκτούν βασικέςγνώσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Φιλοσοφικής Σχολής. Από το πέμπτο εξάμηνο πρέπει να ακολουθήσουν την κατεύθυνση των σπουδών που θα επιλέξουν, με την παρακολούθηση αντίστοιχων μαθημάτων.

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται κυρίως ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, ως επιστημονικό προσωπικό παιδαγωγικής και ψυχολογικής στήριξης, ως στελέχη γραφείων, οργανισμών και υπηρεσιών επιλογής προσωπικού κ.α.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι απόφοιτοι απασχολούνται κυρίως στη Δημόσια και την Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση. Πολλοί, όμως, κατευθύνονται σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το τμήμα χωρίζεται σε τέσσερις τομείς και καλύπτει όλο το φάσμα της μαθηματικής επιστήμης: Μαθηματικής Ανάλυσης, Άλγεβρας και Γεωμετρίας, Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας. Η κύρια ενασχόληση των πτυχιούχων αφορά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Στατιστικοί, ως Επιχειρησιακοί Ερευνητές, σε Κέντρα Υπολογιστών, στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στις Τράπεζες, στις Νομαρχίες, στην Τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.

ΦΥΣΙΚΗΣ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει έναν κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων (μαθήματα δομής), τα οποία στοχεύουν στη μετάδοση των βασικών ενοτήτων της Φυσικής, των μαθηματικών εργαλείων της και της μεθοδολογίας της. Περιλαμβάνει, επίσης, μια σειρά μαθημάτων επιλογής (μαθήματα ύλης), στα οποία δίνεται έμφαση σε ειδικότερες επιστημονικές περιοχές, καθώς και σε διάφορες εφαρμογές.

Οι πτυχιούχοι εργάζονται κυρίως σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς αιχμής, όπως οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες και επικοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες, οι ήπιες μορφές ενέργειας.

ΧΗΜΕΙΑΣ

Ανάμεσα στους στόχους του τμήματος είναι η μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους φοιτητές προκειμένου να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης και των μετασχηματισμών της οργανικής και της ανόργανης ύλης.

Οι απόφοιτοι απασχολούνται στη χημική βιομηχανία (τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λπ.), σε μονάδες διυλιστηρίων και επεξεργασίας πετρελαίου και στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι φοιτητές ασχολούνται με: ανάπτυξη αλγορίθμων για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, η δημιουργία νέων και η βελτίωση υπαρχόντων συστημάτων λογισμικού και υλικού η ταχεία και ασφαλής διακίνηση πληροφοριών μέσω δικτύων παγκόσμιας εμβέλειας και η δημιουργία συστημάτων διαχείρισης δεδομένων. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές, αναλυτές, σε οικονομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις συμβούλων στον ιδιωτικό τομέα, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη Στατιστική Υπηρεσία κ.α.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα τελευταία χρόνια όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, εξαιτίας της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Οι απόφοιτοι εργάζονται κυρίως ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, σε προγράμματα Λαϊκής Επιμόρφωσης.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Η βασική επαγγελματική ενασχόληση των αποφοίτων περιορίζεται κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και 16 χρόνια λειτουργεί για τις ανάγκες του τμήματος πειραματικό νηπιαγωγείο, το οποίο στεγάζεται στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σκοπός του τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη, θεωρητική και πειραματική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού και να τους παράσχει άρτια επιστημονική κατάρτιση.

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας δικό τους ιατρείο και στο δημόσιο σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται ο συνεχής εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις νέες ανάγκες. Οι πτυχιούχοι εργάζονται ως στελέχη βιομηχανιών, τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε λογιστικά γραφεία και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και βιομηχανιών κ.α.

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το τμήμα απονέμει πτυχίο στις κατευθύνσεις Εικαστικών και Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 λειτουργεί ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών βασισμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ με αντικείμενο τις Επιστήμες της Τέχνης, τις Εικαστικές Τέχνες και Πολυμεσικές Εφαρμογές στην Τέχνη.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είναι το πρώτο τμήμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του με στόχο να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Οι απόφοιτοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, σε φορείς ελέγχου της ποιότητας των υλικών, σε ερευνητικά ιδρύματα σχετικά με την παραγωγή και τον έλεγχο των ιδιοτήτων των υλικών.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του τμήματος είναι η μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως ερευνητές σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, σε υπουργεία και νομαρχίες, σε βιομηχανίες σχετικές με την τεχνολογία τροφίμων κ.α.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερις βασικές γνωστικές ενότητες: Γεωτεχνικών Επιστημών, Αγροτικών Οικονομικών Επιστημών, Αγροτικών Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικής Περιβάλλοντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στόχος είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με δύο βασικές κατευθύνσεις: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείριση Χρήσεων Γης. Οι πτυχιούχοι δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, προστασία - διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η εκπαίδευση που παρέχεται στοχεύει στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους.

40 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Πλούσια είναι η παραγωγή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Λειτουργούν 40 τμηματικά, διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διακρατικά που είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ (15)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: «Φιλολογία». ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία». ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ: «Επιστήμες της Αγωγής ΠΤΔΕ». ΦΠΨ: «Επιστήμες της Αγωγής ΦΠΨ». ΦΥΣΙΚΗΣ (4): «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες», «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον», «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής», «Φυσική». ΧΗΜΕΙΑΣ: «Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες και Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης». ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: «Μαθηματικά». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: «Πληροφορική». ΙΑΤΡΙΚΗΣ: «Κοινωνική Ψυχιατρική - Παιδοψυχιατρική». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική». ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων». ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: «Πλαστικές Τέχνες και Επιστήμες της Τέχνης».

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ (3)

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ με ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: «Μεσαιωνικές Σπουδές». ΙΑΤΡΙΚΗΣ με ΧΗΜΕΙΑΣ: «Βιοτεχνολογία

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με ΙΑΤΡΙΚΗΣ και με ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας».

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ (20)

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Ιστορίας Ιονίου, Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου: «Ιστορία και Τεκμηρίωση σε Σύγχρονα Ζητήματα».ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου: «Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση προβλημάτων γραπτού και προφορικού λόγου (μαθησιακές δυσκολίες)». ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας: «Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της».

ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Παιδαγωγικό Ιωαννίνων, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης: «Ελληνική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία των Επιστημών». ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης: «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΤΕΙ Ηπείρου: «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων και Σχολή Γεωπονίας ΤΕΙ Ηπείρου: «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες». ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Χημείας Κρήτης, Αθήνας, ΑΠΘ, Πάτρας, Ιατρικής Κρήτης, Φαρμακευτικό Πάτρας, Γενικό Γεωπονικού: «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική δραστικότητα». ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Χημείας Αθήνας, ΑΠΘ, Πάτρας, Κρήτης και Γενικό Γεωπονικού: «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία». ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Χημείας Αθήνας, ΑΠΘ και Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες». ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Πάτρας, Χημείας και Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ: «Βιοανόργανη Χημεία». ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή». ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: «Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες». ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Μαθηματικών και Ιατρικής Αθήνας: «Βιοστατιστική». ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου: «Νοσηλευτική Παθολογία». ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Γενικό ΤΕΙ Αθήνας: «Αντιμετώπιση του Πόνου». ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών Αθήνας, Γενικό Πολυτεχνικής ΑΠΘ, Πληροφορικής ΟΠΑ, Πληροφορικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά: «Οργάνωση και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας». ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Ιατρικής, Βιολογίας, Φυσικής Αθήνας, Ιατρικής Θράκης, Κρήτης, ΕΕΑΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική». ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Χημείας Ιωαννίνων, Γενικό Φυσικής-Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΤΕΙ Αθήνας: «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών». ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Βιολογίας Πάτρας και ΑΠΘ: «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών».

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ (2)

ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Χημείας Πάτρας και School of Biomediacal Sciences του Πανεπιστημίου Ulster της Μ. Βρετανίας. ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με Universita Degli Studi della Basilicata της Ιταλίας: «Φυτική Παραγωγή, Δασολογία και Περιβαλλοντικές Επιστήμες».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ  
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ