ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 29°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια προσφέροντας σπουδές που συνδυάζουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 10 προπτυχιακά τμήματα αλλά και 10 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

  • ΕΘΝΟΣ
  • 12:00, 24/1/2008

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο διδάσκονται μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας και μαθήματα τα οποία βοηθούν τους φοιτητές στην εξοικείωσή τους με τις μεθόδους των ποσοτικών αναλύσεων, ενώ ο δεύτερος κύκλος εστιάζει σε πιο εξειδικευμένα πεδία της οικονομικής επιστήμης.

Κατά τα λοιπά, στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της έρευνας, ενώ οι παρεχόμενες γνώσεις είναι οργανωμένες όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αποστολή του τμήματος είναι η ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Στόχος των μελών του τμήματος είναι και η πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αιχμής, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, προσβλέπει στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον, μέσα από αυτές τις διαδικασίες το Τμήμα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους του στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και αποκτά την πληροφόρηση που χρειάζεται για να προσαρμόζει και να εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε αυτό να αντανακλά και να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης, ωστόσο το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο: α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται πάνω στο σύγχρονο περιβάλλον των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων και προετοιμάζονται προκειμένου να μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας, άμυνας και σε υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αναφορικά με τις επαγγελματικές προοπτικές, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, UNESKO κ.λπ), υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Προξενεία και Πρεσβείες (κατόπιν αποφοίτησης από τη Διπλωματική Ακαδημία), τράπεζες κ.ά.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν γενικές γνώσεις στον τομέα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Στους στόχους του τμήματος περιλαμβάνονται η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και φυσικά η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων), σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία (ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων) και σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής.

Οι απόφοιτοι εργάζονται κυρίως ως στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως σε εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση - εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά. Ακόμη, μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασική αποστολή του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό του προγράμματος σπουδών είναι τα εντατικά μαθήματα ξένων γλωσσών. Έτσι, οι φοιτητές διαλέγουν ανάμεσα στη Ρωσική ή την Τουρκική γλώσσα, την οποία διδάσκονται και στα τέσσερα χρόνια των σπουδών. Επίσης, τα δύο τελευταία χρόνια έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και μία δεύτερη Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική γλώσσα.

Οι απόφοιτοι απασχολούνται στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού κ.λπ.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης, β) Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και διοικητικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.

Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η φοίτηση είναι τετραετούς διάρκειας ενώ οι στόχοι του τμήματος είναι:

Να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας

Να παρέχει στους πτυχιούχους την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία

Να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Το Τμήμα έχει ως στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των τεχνικών και ερμηνευτικών δυνατοτήτων της οργανικής και φωνητικής Δυτικής μουσικής, καθώς και της Βυζαντινής και Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, σε συνδυασμό με τη θεωρητική μελέτη και έρευνα στους αντίστοιχους τομείς.

Κατά τα λοιπά, το τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών σε τέσσερις επιμέρους κλάδους:

  •  ευρωπαϊκής κλασικής μουσικής
  •  βυζαντινής
  •  ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής)
  •  σύγχρονης μουσικής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Το Τμήμα εστιάζει την προσοχή του σε δύο νέες τεχνολογίες, στα Ψηφιακά Συστήματα και τις Τηλεπικοινωνίες.

Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να απασχοληθούν σε τομείς που σχετίζονται με τη σχεδίαση και προτυποποίηση, έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων, μάρκετινγκ, διοίκηση και ποιοτικό έλεγχο τεχνολογικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών κ.ά. Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής για επιχειρήσεις και οργανισμούς με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό, τόσο στη δομή και οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν, με άξονα πάντοτε τις ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών είναι ένα από τα δύο νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2004.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, παρέχονται γνώσεις που σχετίζονται με τους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών κ.λπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας, αφού έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν σχετικά εύκολα από επιχειρήσεις και Οργανισμούς στους παρακάτω τομείς: Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγοράς, Εταιρική Επικοινωνία, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πωλήσεις, Εξαγωγές, Δίκτυα Διανομής κ.α.

10 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Τα μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 10. Οι τίτλοι τους και τα τμήματα στα οποία λειτουργούν έχουν ως εξής:

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
1) Στην Οικονομική Επιστήμη (από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης - Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

2) Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων το οποίο χωρίζεται σε ΜΒΑ γενικό

και ΜΒΑ για στελέχη (από τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών)

3) Στα Πληροφοριακά Συστήματα (από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
4) Στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (από το αντίστοιχο τμήμα του πανεπιστημίου και με σύμπραξη των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)

5) στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική

6) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

7) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancaster)

8) στις Διεθνείς Σπουδές

9) στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2008/09 και θα διεξάγεται στα αγγλικά)

10) Στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ, απευθύνεται στους δημόσιους υπαλλήλους και ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2008/09).

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ