503 Service Unavailable

www.ethnos.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 25°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της έρευνας έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχοντας σπουδές, σχεδόν σε όλο το φάσμα των επιστημών. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν 4 σχολές, 22 τμήματα, 34 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

 • ΕΘΝΟΣ
 • 11:47, 1/1/2009

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Το πρόγραμμα σπουδών εισάγει δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις: α) Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Περιβάλλον και β) Γενετική, Κυτταρική-Μοριακή Βιολογία και Φυσιολογία, και το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο Πτυχίο Βιολογίας, στο οποίο αναγράφεται και η κατεύθυνση που έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Προσφέρει διδασκαλία σε ένα ευρύ πεδίο περιοχών της Γεωλογίας και οι φοιτητές ασχολούνται με τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ορυκτών καθώς και τη μελέτη φαινομένων όπως σεισμοί και κατολισθήσεις. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει μαθήματα βασικής επιστημονικής υποδομής και μαθήματα εμβάθυνσης. Περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου διάρκειας περίπου 77 ημερών.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, στη ΔΕΗ κ.α.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Το τμήμα Μαθηματικών περιλαμβάνει πέντε τομείς:

 • Θεωρητικών Μαθηματικών
 • Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
 • Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
 • Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών

Οι απόφοιτοι εργάζονται ως καθηγητές στην εκπαίδευση, σε ασφαλιστικές εταιρείες και σε δημόσιες επιχειρήσεις.

ΦΥΣΙΚΗΣ
Περιλαμβάνει 4 τομείς που καλύπτουν όλο το πεδίο της επιστήμης.

 • Εφαρμoσμένης Φυσικής
 • Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρoνoμίας και Αστρoφυσικής
 • Φυσικής της Συμπυκνωμένης λης
 • Ηλεκτρoνικής και Υπoλoγιστών

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε ερευνητικά κέντρα, στην ΕΜΥ ως καθηγητές στην εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΗΜΕΙΑΣ
Διαθέτει τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους και επιπλέον, Εργαστήριο Κυτταρικών Καλλιεργειών, Υαλουργείο, Σκοτεινό Θάλαμο, Υπολογιστικό Κέντρο, Αίθουσα Πολυμέσων και Εργαστήριο Επισκευής Επιστημονικών Οργάνων. Περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς:

 • Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
 • Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας
 • Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διαρκούν ένα εξάμηνο και διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Αποστολή του τμήματος είναι να προάγει την επιστήμη των Υλικών με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα καθώς επίσης να καταρτίζει επιστήμονες που θα ασχοληθούν στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται στις τέσσερις κατευθύνσεις, που καθορίζονται από τους Τομείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου. Οι απόφοιτοι δραστηριοποιούνται κυρίως σε εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, ως σύμβουλοι Πληροφορικής.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η φοίτηση στο Τμήμα είναι πενταετής και διαιρείται σε 10 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά), μαθήματα επιλογής και μαθήματα κατεύθυνσης. Από το 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στις ειδικότητες του Μηχανολόγου ή του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού έχουν τη δυνατότητα από το 8ο εξάμηνο να επιλέξουν μία από τις 4 κατευθύνσεις του Τμήματος. Οι απόφοιτοι αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να καλύψουν θέσεις στη Βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα, την εκπαίδευση κ.ά.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Λειτουργούν συνολικά επτά εργαστήρια ενώ το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών περιλαμβάνει τρεις τομείς:

 • Κατασκευών
 • Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
 • Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών

Η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής και οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, οργανισμούς, ιδιωτικοί υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες κ.α.

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Βασικός στόχος του τμήματος είναι να αναλύει και να ελέγχει όλες τις φυσικές και χημικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας. Οι απόφοιτοι απασχολούνται στο Δημόσιο, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σε χημικές βιομηχανίες κ.α.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αντικείμενο των σπουδών είναι η εκπαίδευση στις θεμελιώδεις αρχές της Πληροφορικής και Τεχνολογίας των Υπολογιστών με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων οι οποίοι να μπορούν να απασχοληθούν αποδοτικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Το Γενικό τμήμα δεν παρέχει προπτυχιακά διπλώματα, παρά μόνο διδακτορικά και δημιουργήθηκε για να εκπαιδεύσει τους φοιτητές των τμημάτων της Πολυτεχνικής σχολής, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο προσανατολισμός του τμήματος εστιάζεται περισσότερο στην ακαδημαϊκή και ερευνητική του δουλειά, για τη δημιουργία επιστημόνων με εμβάθυνση στη Συντήρηση και Αποκατάσταση κτιρίων και οικιστικών συνόλων, στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό, στην περιοχή Σχεδιασμού Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου και Εφαρμοσμένου Σχεδίου.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 12 εξάμηνα, οι προκλινικές δραστηριότητες του τμήματος πραγματοποιούνται σ' ένα σύγχρονο κτίριο, ενώ οι κλινικές μονάδες βρίσκονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 750 κλινών.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της φαρμακευτικής επιστήμης και της τεχνολογίας. Η φοίτηση διαρκεί πέντε χρόνια, ενώ το τμήμα διαθέτει οκτώ συνολικά εργαστήρια

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αποστολή του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις επιστήμες της αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.

Οι πτυχιούχοι εργάζονται κυρίως ως εκπαιδευτικοί στη δημοτική εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Το Τμήμα προσφέρει μαθήματα για την κατάρτιση νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών στις επιστήμες της Αγωγής. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται ευρεία γκάμα μαθημάτων στα παιδαγωγικά, τη γλώσσα, τα εικαστικά, τις διδακτικές θετικών και κοινωνικών επιστημών όπως επίσης και μαθήματα κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας, ιστορίας, ψυχολογίας, λογοτεχνίας και νέων τεχνολογιών.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Το Τμήμα Φιλολογίας καλλιεργεί και προάγει τις Κλασικές σπουδές (Αρχαία και Λατινική γλώσσα και λογοτεχνία), τις Βυζαντινές και Νεοελληνικές σπουδές (γλώσσα και λογοτεχνία), τη Συγκριτική Λογοτεχνία και τη Γλωσσολογία.

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη σπουδή του αρχαιοελληνικού θεάτρου ενώ τα θεωρητικά μαθήματα παρέχουν επιστημονική κατάρτιση για την ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, της τέχνης, της μουσικής, της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Το πρόγραμμα εστιάζει τόσο στην ενδελεχή ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων του φιλοσοφικού κανόνα όσο και στη μελέτη σύγχρονων φιλοσοφικών ζητημάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Το τμήμα περιλαμβάνει δύο τομείς (Πολιτικής Οικονομίας, Αγροτικής Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Οι πτυχιούχοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που ασχολούνται με το εμπόριο, νομισματικά θέματα, διεθνή οικονομία, κ.ά. Ακόμα ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή βιομηχανιών και ως καθηγητές στην εκπαίδευση.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα εστιάζει σε 4 τομείς:

 • Οργάνωσης και Διοίκησης - Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων - Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης
 • Διαχείρισης Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • Διοίκησης Υπηρεσιών

34 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργούν 34 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) εκ των οποίων:

24 ΠΜΣ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που απονέμουν: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), σε 58 κατευθύνσεις και 23 τίτλους Διδακτορικών Διπλωμάτων.

8 Διατμηματικά ΠΜΣ που απονέμουν:

 • ΜΔΕ σε 10 κατευθύνσεις και 8 τίτλους Διδακτορικών Διπλωμάτων.
 • 1 Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ που απονέμει ΜΔΕ και Διδακτορικό Δίπλωμα.
 • 1 Διακρατικό ΠΜΣ που απονέμει ΜΔΕ.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκτός των ανωτέρω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των οποίων έχει τη διοικητική υποστήριξη, συμμετέχει, επίσης, σε:

8 Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία οδηγούν στην απονομή ΜΔΕ σε 8 κατευθύνσεις και 4 τίτλους Διδακτορικών Διπλωμάτων.

1 Διακρατικό ΠΜΣ, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS MUNDUS, που οδηγεί στην απονομή ΜΔΕ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
mihalis77@pegasus.gr

503 Service Unavailable

www.ethnos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ