ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εξέχουσα θέση στους τομείς Οικονομίας, Ναυτιλίας, Πληροφορικής και Διεθνών Σχέσεων κατέχει το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το οποίο κάνει χρόνο με τον χρόνο εντονότερη την παρουσία του σε διεθνές επίπεδο. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά λειτουργούν 9 τμήματα, τα οποία προσφέρουν σπουδές σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, ενώ λειτουργούν και 21 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:59, 14/1/2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.

Στους βασικούς στόχους του τμήματος περιλαμβάνονται η σπουδή και η έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού πεδίου της.

Επισημαίνεται ότι ο κορμός των οικονομικών μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται, συμπληρώνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικότερης μόρφωσης, όπως για παράδειγμα νομικά, τεχνολογία κ.ά., αλλά και μαθημάτων στήριξης όπως μαθηματικά και στατιστική.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος του τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στο πλαίσιο αυτού του γενικότερου στόχου, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς.

Οργανωτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.ά. Αναφορικά με τις επαγγελματικές προοπτικές, οι πτυχιούχοι απορροφούνται στην αγορά εργασίας ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και σε υπηρεσίες Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών -εκτός από τα απαραίτητα μαθήματα υποδομής και γενικού ενδιαφέροντος- περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα που εντάσσονται στην επιστημονική περιοχή της Στατιστικής (θεωρητικής και εφαρμοσμένης) και της Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδημαϊκή καριέρα σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του χρηματοπιστωτικού κλάδου της χώρας. Ειδικότερα, οι σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, πέρα από την εκτενή έμφαση σε Οικονομική Ανάλυση, Ποσοτικές Μεθόδους και Κοινωνικές Επιστήμες, παρέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης.

Οι απόφοιτοι απασχολούνται κυρίως ως αναλυτές στατιστικών στοιχείων σε κέντρα εφαρμοσμένης έρευνας, ως αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης σε τράπεζες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις του τμήματος είναι η εκπαίδευση ικανών διοικητικών στελεχών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στον χώρο των επιχειρήσεων.

Κατά τα λοιπά, η δομή του προγράμματος σπουδών συνθέτει αρμονικά τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνολογικές γνώσεις προκειμένου οι απόφοιτοι του τμήματος να μπορούν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα διοικητικά και οικονομοτεχνικά προβλήματα που θα παρουσιάζονται σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις με είδη διατροφής και ποτών, χημικών και πλαστικών προϊόντων, ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού. Επίσης, αρκετοί πτυχιούχοι ασχολούνται με επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου, όπως εταιρείες μεταπώλησης αγαθών, μεταφορών και διανομών κ.α.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, με την πολυεπιστημονική προσέγγιση του προγράμματος σπουδών, είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες του ναυτιλιακού κλάδου.

Το συγκεκριμένο τμήμα αναπτύσσει διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας), εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας, που αποτελεί τον κατ εξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό.

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στον χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών, καθώς επίσης στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει -σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ακαδημαϊκές και παραγωγικές ανάγκες- τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της Πληροφορικής.

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα από το τρίτο εξάμηνο να παρακολουθούν και κατ επιλογήν μαθήματα.

Παράλληλα με τη θεωρητική υποδομή του προγράμματος σπουδών, δίνεται έμφαση και στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στα σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής που λειτουργούν στο τμήμα.

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται κυρίως σε μηχανογραφικά κέντρα, σε εταιρείες προμήθειας Η/Υ, ως καθηγητές στην εκπαίδευση, στη διοίκηση κ.α.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα και το πρόγραμμα σπουδών είναι μια σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα διαφόρων κλάδων της ψηφιακής τεχνολογίας και μαθημάτων που παρέχουν το αναγκαίο υπόβαθρο για την αποτελεσματική μετάδοση της γνώσης με συμβατικά και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

Βασικός στόχος του τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τη μάθηση και τη διδασκαλία σύγχρονων τεχνολογιών.

Οι πτυχιούχοι εργάζονται ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόκειται για το νεότερο τμήμα του ιδρύματος, το οποίο προσφέρει σπουδές στα ευρωπαϊκά θέματα, στις διεθνείς σχέσεις, στην παγκόσμια διακυβέρνηση, στη διεθνή πολιτική, στη διπλωματία, στη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και στη μεσολάβηση κ.λπ.

Το ακαδημαϊκό προφίλ του τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Ειδικότερα, στηρίζεται ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του:στις διεθνείς σχέσεις - διεθνή πολιτική, στη διεθνή οικονομική, στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να αναζητούν απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς, στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία, σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε Δημόσιες Σχέσεις κ.α.

21 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά λειτουργούν 21 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που είναι κατανεμημένα σε 17 των τμημάτων και 4 διατμηματικά - διαπανεπιστημιακά. Οι τίτλοι τους ανά τμήμα είναι οι εξής:

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4): ΜΔΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκό ΜΔΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα, ΜΔΕ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Ε-ΜΒΑ), ΜΔΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (4): ΜΔΕ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, ΜΔΕ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη, ΜΔΕ στις Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές, ΜΔΕ στο Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (2): ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, ΜΔΕ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2): ΜΔΕ στην Πληροφορική, ΜΔΕ στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2): ΜΔΕ στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα, ΜΔΕ στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (1): ΜΔΕ στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (1): ΜΔΕ στη Ναυτιλία.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (1): ΜΔΕ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2): Με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ ΜΔΕ στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1): Με το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Παν. Πειραιά και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ ΜΔΕ στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (1): Με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά ΜΔΕ στη «Διοίκηση Υγείας».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ  
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ