ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 31°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με νωπή την εκλογή των πρώτων πρυτανικών αρχών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πορεύεται με περισσότερη αισιοδοξία και δυναμισμό. Μετράει ήδη οκτώ χρόνια λειτουργίας και προσφέρει σπουδές μέσω 10 προπτυχιακών τμημάτων που καλύπτουν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, ξεκινώντας από τις θετικές επιστήμες και καταλήγοντας έως τις ανθρωπιστικές και οικονομικές.

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:55, 25/2/2010

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

Το τμήμα χωρίζεται σε τρεις τομείς: Θεωρητικής Πληροφορικής, Συστημάτων Λογισμικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ενώ το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 73 μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Μέσα στους βασικούς στόχους του τμήματος, είναι η καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών και η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στο τμήμα λειτουργούν και 8 σύγχρονα εργαστήρια που βοηθούν στην καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 79 μαθήματα εκ των οποίων τα 18 είναι μαθήματα κορμού Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, 7 μαθήματα κορμού Μαθηματικών και Φυσικής.

Αποστολή του τμήματος είναι μεταξύ άλλων: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στην επιστήμη και τεχνολογία των Τηλεπικοινωνιών σε όλο το φάσμα των μέσων και μεθόδων μετάδοσης της πληροφορίας. Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και να προάγει την έρευνα με στόχο να μπορεί η χώρα να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας και να είναι σε θέση να εγκαθιστά, να παράγει και να διαθέτει συσκευές, διατάξεις, εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 και περιλαμβάνει τους τομείς Επεξεργασία Σήματος, Τεχνολογίας Συστημάτων Επικοινωνίας, Δικτύων Επικοινωνιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών.

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, το τμήμα περιλαμβάνει δύο Θεματικούς Κύκλους:

  • Θεματικός Κύκλος Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
  • Θεματικός Κύκλος Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για το μόνο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας που περιλαμβάνει το καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτισμικής Διαχείρισης και στους δύο Θεματικούς του Κύκλους.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους πτυχιούχους του Τμήματος να διευρύνουν τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς. Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Αποστολή του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία και γλωσσολογία και να μελετά τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους.

Κατά τα λοιπά, σημειώνεται ότι το τμήμα χωρίζεται σε τέσσερις τομείς:

  • Κλασικής Φιλολογίας
  • Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
  • Νεοελληνικής Φιλολογίας
  • Γλωσσολογίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Οι σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ το προπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ζώνες μαθημάτων.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος σπουδών είναι να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως επιτελικά και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, ως ερευνητές αλλά και σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών που εδρεύει στην Κόρινθο.

Σκοπός του Τμήματος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του στα γνωστικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των Νέων Τεχνολογιών που καθορίζουν τη σύγχρονη εποχή.

Το Τμήμα αποσκοπεί να συνδυάσει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα τη στέρεη θεωρητική γνώση με εφαρμοσμένα μαθήματα στα βασικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει ως βάση σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.

Το Τμήμα στεγάζεται σε έναν σύγχρονο χώρο στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου, διαθέτει σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκη και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο εξασφαλίζει στους φοιτητές πρόσβαση στις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως το διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων αλλά και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

Για την απονομή του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 37 μαθήματα, εκ των οποίων τα 31 είναι υποχρεωτικά και τα 6 επιλογής.

Στόχος του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς που άπτονται της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής, να προωθεί τη μελέτη των οικονομικών σχέσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα που καλύπτουν τους κλάδους της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης καθώς και άλλα παρεμφερή γνωστικά πεδία όπως η αγροτική οικονομική, η οικονομική γεωγραφία και η περιφερειακή ανάπτυξη.

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση της τέχνης και της επιστήμης της Θεατρολογίας, να συνδυάζει δηλαδή την πρακτική του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία.

Κατά τα λοιπά, το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί έναν συγκερασμό θεατρολογικών μαθημάτων και σεμιναρίων που αναπτύσσουν διάφορα ζητήματα καλλιτεχνικής πρακτικής. Οι βασικοί στόχοι του τμήματος εστιάζονται στη:

Γνώση των τρόπων ανάλυσης των κειμένων και μεταφοράς τους στη θεατρική, χορευτική και μουσική σκηνή

Απόκτηση γνώσεων για τον τρόπο συσχέτισης της καλλιτεχνικής έκφρασης και της κοινωνίας, είτε στο σύνολό της είτε σε σχέση με ειδικές κατηγορίες κοινού

Απόκτηση βασικών πρακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας και υποστήριξης του σύνθετου γεγονότος που είναι η σκηνική έκφραση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε Οργανισμούς Νεολαίας και Αθλησης των δήμων και νομαρχιών της χώρας, να ηγηθούν σε προγράμματα που έχουν σχέση με την άθληση και την ψυχαγωγία των δημοτών, να εργαστούν σε ιδιωτικούς αθλητικούς συλλόγους - σωματεία κ.α.

Στόχος του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και να συμβάλει στην παραγωγή ικανών επιστημόνων, προκειμένου να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

Το τμήμα Νοσηλευτικής στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σπάρτης.

Οι διαθέσιμοι χώροι περιλαμβάνουν γραφεία διοίκησης του τμήματος, αμφιθέατρο χωρητικότητας 200 ατόμων, 6 γραφεία καθηγητών και 2 χώρους για εργαστήρια.

Το περιεχόμενο της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των φοιτητών αναφέρεται στη φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου.

8 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργούν 8 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Οι τίτλοι τους ανά τμήμα είναι οι εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1): Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών».

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (1): ΠΜΣ «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1): ΠΜΣ «Οικονομική Ανάλυση».

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (1): ΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (1): Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τις εξής πέντε (5) κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Ατυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) 2. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (ανενεργή), 3. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας, 4. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη, 5. Πολιτική και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης (ανενεργή).

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (2): ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων», ΠΜΣ «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (1): ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ