ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 32°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δύο σχολές και 10 προπτυχιακά τμήματα συγκροτούν το ΤΕΙ Πειραιά, το οποίο προσφέρει σπουδές σε τεχνολογικά και οικονομικά γνωστικά αντικείμενα. Στο ίδρυμα λειτουργούν και 15 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:57, 10/4/2008

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αυτοματισμού καλύπτει τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου στις γενικές αρχές λειτουργίας τους και στην εφαρμογή τους σε πρακτικά συστήματα κάθε τεχνολογίας, όπως ηλεκτρικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά και άλλα συστήματα. Ειδικότερα, καλύπτονται οι γνωστικές περιοχές:

Ανάλυσης Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, που περιλαμβάνει τη μελέτη της ευστάθειας συστημάτων και την εργαστηριακή μελέτη μηχανικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, ψηφιακών και αναλογικών συσκευών ελέγχου.

Σύνθεσης Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, δηλαδή κατασκευή ρυθμιστών και μελέτη των μεθόδων κατασκευής ελεγκτών, καθώς και εμπειρία των βασικών βιομηχανικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

Προγραμματισμού Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, που περιλαμβάνει τη χρήση μικροϋπολογιστών, καθώς και αναλογικών-ψηφιακών συστημάτων, τη διατύπωση προγραμμάτων στοιχειώδους και άριστου ελέγχου.

Επιπλέον το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει θέματα σε τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι η Ρομποτική, η Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων και Ελέγχου, οι Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή, ο Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών, η Ανάπτυξη Ευέλικτων Συστημάτων Παραγωγής, οι Επικοινωνίες σε Βιομηχανικό Περιβάλλον κ.λπ.

Ο πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε. διαθέτει κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, σε συστήματα αυτοματισμού στην αγροτική και βιομηχανική παραγωγή και στις υπηρεσίες. Τα πιο χαρακτηριστικά συστήματα που συνδυάζονται με την ειδικότητα αυτή είναι τα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, οι προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές (CNC), τα ρομποτικά και ευφυή συστήματα, συστήματα τηλεματικής, τα συστήματα μηχατρονικής.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στους τομείς ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων και εγκαταστάσεων, τα ηλεκτρικά και πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα επικοινωνιών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών σε τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων αυτοματισμού, πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Αποστολή του τμήματος είναι κατ αρχάς η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, μέσω προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που στηρίζονται τόσο στη θεωρητική διδασκαλία όσο και στην πρακτική εργαστηριακή άσκηση.

Πέραν της παροχής ενός στέρεου υπόβαθρου τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, τα προγράμματα σπουδών στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των σπουδαστών, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους συνείδησης.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδική εμπειρία στην υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τον προγραμματισμό, τη μελέτη και τη σχεδίαση ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει ψηφιακών συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών.

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες, τα Στοιχεία Μηχανών, το Μηχανολογικό Σχέδιο, τα Κλωστοϋφαντουργικά Πολυμερή, οι Κλωστοϋφαντουργικές Εγκαταστάσεις και τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου.

Οι πτυχιούχοι διαθέτουν τις γνώσεις για να αντεπεξέλθουν στους τομείς ανάπτυξης και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλικών και προϊόντων, επεξεργασίας και εξευγενισμού των προϊόντων αυτών, σχεδίασης, οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής ενδυμάτων, ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διάθεσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποστολή του τμήματος είναι να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας.

Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε τομείς που σχετίζονται με τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την επίβλεψη λειτουργίας μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων συνυπάρχουν γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εφαρμογή του τεχνολογικού, οικονομικού, διαδικαστικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στον έλεγχο και στη διαχείριση περιβάλλοντος κ.λπ.

Ο πτυχιούχος Μηχανικός Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε. διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις να εφαρμόζει σύγχρονες εργοταξιακές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους στους τομείς των μελετών, κατασκευών και επιβλέψεων δομικών έργων, οργάνωσης και διοίκησης εργοταξίων, αξιολόγησης και ελέγχου δομικών έργων.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το τμήμα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών και του Προγραμματισμού Η/Υ σε όλες τις γλώσσες και το αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σε όλα τα τμήματα ειδικότητας του ΤΕΙ. Επίσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ και σε συνεργασία με χρηματοδοτικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα στην περιοχή της εφαρμοσμένης πληροφορικής για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Το Γενικό Τμήμα Φυσικής-Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών υποστηρίζει τα τμήματα ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, με έμφαση στη εφαρμογή μεθόδων που αριστοποιούν τη διαχείριση φυσικών αγαθών.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων υπηρετεί το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων με δύο επιμέρους εξειδικεύσεις, Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων και Marketing και Διεθνείς Σχέσεις.

Αποστολή του τμήματος είναι κατ αρχάς η θεωρητική εκπαίδευση των σπουδαστών στο ευρύτερο αντικείμενο της διοίκησης των επιχειρήσεων με ένα πλήρες φάσμα μαθημάτων θεωρητικών και κατά δεύτερον, η εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών με άσκηση στα εργαστήρια του τμήματος, η οποία ολοκληρώνεται με εξαμηνιαία πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και μπορεί με απαιτήσεις να διεκδικήσει απασχόληση και σταδιοδρομία σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κοινής ωφελείας. Έχει επίσης κατοχυρωμένο το επαγγελματικό δικαίωμα του Λογιστή - Φοροτέχνη μέχρι και Β τάξη.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ:

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Λογιστής τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών, καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών στις οποίες παρουσιάζονται η χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσεων. Ακόμη, καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και διερευνά και αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Αναργυρείου Σχολής Σπετσών και αποτελεί το νεότερο τμήμα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα του τουρισμού, ώστε να απασχοληθεί ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζοντας επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.

15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Συνεργασίες με ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι τα 15 μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Πειραιά. Οι τίτλοι τους:

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (1): Διοίκηση της Υγείας με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Παν. Πειραιά.

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ (1): Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (MSc in Interactive and Industrial Product and Systems Desing) με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (1): Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση με τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας, Εκπαίδευσης και Αγωγής στον Προσχολική Ηλικία Παν. Αθηνών, Επικοινωνίας και ΜΜΕ Παν. Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (1): Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Αθηνών.

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (1): Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με το Τμήμα Ιατρικής Παν. Αθηνών.

ΜΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1): Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing) με University of the West of Scotland.

TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (2): Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management) , Πληροφορική Τεχνολογία (Information Technology) με University of the West of Scotland.

TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (1): Επικοινωνίες Δεδομένων (Data Communications) με το Πανεπιστήμιο Κingston.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (1): Master of Science στη Διαχείριση Έργων (M.S. in Project Management) με City University, Washington, State U.S.A.

TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (1): Μ.Β.Α. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration) με University of Κentucky.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce) με το Πανεπιστήμιο Kingston.

TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (2): Master of Science in Energy με το Πανεπιστήμιο Heriot - Watt και Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (Advanced Industrial και Manufacturing Systems) με το Πανεπιστήμιο Kingston.

TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (1): Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών (Management in Construction) με το Πανεπιστήμιο Kingston.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ