ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 24°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η γρήγορη απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται -τα οποία είναι μοναδικά ή ελάχιστα ανεπτυγμένα στα ελληνικά ΑΕΙ- αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Στο Χαροκόπειο λειτουργούν τέσσερα προπτυχιακά τμήματα, καθώς από φέτος ξεκίνησε και η λειτουργία του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

 • ΕΘΝΟΣ
 • 11:59, 21/2/2008

Στο επίκεντρο των σπουδών η διαιτολογία και η οικιακή οικονομία

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ \ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ιδρύθηκε το 1992 με την ονομασία «Τμήμα Διαιτολογίας», άρχισε να λειτουργεί με την εισαγωγή των πρώτων εισακτέων το 1994, ενώ το 1999 μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής.

Στόχος του τμήματος είναι η επιτυχής κατάρτιση επιστημονικών στελεχών με ειδικές γνώσεις πάνω στη διατροφική αξία των τροφίμων και τον ρόλο τους στην υγεία.

Επισημαίνεται ότι οι σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ στο τμήμα λειτουργούν και τρία εργαστήρια, τα οποία είναι τα εξής:

 • Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών
 • Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας
 • Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων

Όσο για τις προοπτικές που ανοίγονται στην αγορά εργασίας, είναι ευοίωνες, αφού οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα και στα διαιτολογικά κέντρα, όπου σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό διαμορφώνουν και εφαρμόζουν διαιτολογικά προγράμματα.

Επίσης, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μονάδες μαζικής παραγωγής φαγητών κανονικής αλλά και διαιτητικής διατροφής, σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και διαφήμισης τροφίμων, ποτών κ.ά.

Σημειώνεται ότι μπορούν να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελματίες για την παροχή διατροφικών συμβουλών με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νοσημάτων φθοράς.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχόλησης με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

Βασικό στοιχείο της έρευνας και της διδασκαλίας στο τμήμα αποτελεί η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών και παραγωγικών πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα οικονομικής κατεύθυνσης, περιβαλλοντικής κατεύθυνσης, αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης, αγωγής υγείας, διατροφής, πολιτισμού, ψυχολογίας και παιδαγωγικής κατεύθυνσης.

Με στόχο τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, το τμήμα ενισχύει τη διεξαγωγή έρευνας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τη λειτουργία από το 2000 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με επιμέρους ειδικεύσεις την Αγωγή Καταναλωτή, την Τοπική Ανάπτυξη και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Η φοίτηση είναι τετραετούς διάρκειας, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που ασχολείται με την επιστήμη της «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας».

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να βρουν επαγγελματικές διεξόδους σε συναφείς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να εργαστούν: ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 15), ως υπάλληλοι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας), στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα πλαισιώνεται και από τέσσερα εργαστήρια, τα οποία είναι τα εξής:

 • Εργαστήριο Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας.
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Πληροφοριών.
 • Εργαστήριο Διοίκησης και Εκπαίδευσης.
 • Εργαστήριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Το αντικείμενο και οι σπουδές της Γεωγραφίας έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές κατά τα τελευταία 50 χρόνια, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι επιστήμονες να μην περιορίζονται πλέον σε μια συμβατική θεώρηση και περιγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των μεταβολών στο φυσικό περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή, η οποία σήμερα μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως παραδοσιακή, έχει αντικατασταθεί από μια προσέγγιση συστηματικής κατανόησης και κριτικής ανάλυσης των δυνάμεων που διαμορφώνουν τα γεωγραφικά φαινόμενα και σφαιρικής έως συνθετικής αντίληψης των φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών πτυχών της ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στον χώρο.

Το αντικείμενο σπουδών περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:

 • φυσικής γεωγραφίας (γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, κλιματολογία, υδρολογία κ.ά.)
 • ανθρώπινης γεωγραφίας (οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική γεωγραφία)
 • εφαρμοσμένης γεωγραφίας - προγραμματισμού και διαχείρισης του χώρου (αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, χωροταξία, διαχείριση περιβάλλοντος κ.ά.)

Οι απόφοιτοι του τμήματος Γεωγραφίας απασχολούνται κυρίως σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε διεθνείς οργανισμούς, στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων.

Ακόμα, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε βιομηχανικές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, σε τράπεζες αλλά και σε εταιρείες ασφαλιστικές, διαφημιστικές και κατασκευής χαρτών.

Επισημαίνεται ότι στο τμήμα λειτουργούν και τρία εργαστήρια:

 • Φυσικής Γεωγραφίας: Πραγματοποιούνται μαθήματα, ασκήσεις και έρευνες που το περιεχόμενό τους εντάσσεται ή σχετίζεται με το αντικείμενο της φυσικής γεωγραφίας και της γεωμορφολογίας.
 • Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας: Πραγματοποιούνται μαθήματα, ασκήσεις και έρευνες με αντικείμενο την πληροφορική, τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων, τη χαρτογραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, την ανάλυση εικόνας και την τηλεπισκόπηση.
 • Ανθρώπινης και Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας: Οι φοιτητές ασκούνται στη χρήση μεθόδων γεωγραφικής ανάλυσης και όπου πραγματοποιούνται σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο τη λειτουργία του το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Το ενδιαφέρον των υποψηφίων στα μηχανογραφικά δελτία ήταν έντονο, με αποτέλεσμα η βάση να διαμορφωθεί στα 16.775 μόρια, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι εισήχθησαν και φοιτητές οι οποίοι συγκέντρωσαν περισσότερα από 18.000 μόρια.

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies).

Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ.

Βάσει του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι θα έχουν όλα τα επιστημονικά εφόδια, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών.

4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Λειτουργούν τέσσερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των φοιτητών του ιδρύματος για εξειδικευμένες γνώσεις.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(τρεις κατευθύνσεις)

 • Τοπική Ανάπτυξη
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Αγωγή Καταναλωτή

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
(τρεις κατευθύνσεις)

 • Κλινική διατροφή
 • Διατροφή και σωματική άσκηση
 • Διατροφή και δημόσια υγεία

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
(τρεις κατευθύνσεις)

 • Διαχείριση φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών
 • Διαχείριση και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του ευρωπαϊκού χώρου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(τρεις κατευθύνσεις)

 • Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική πράξη
 • Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών μονάδων
 • Αγωγή και Πολιτισμός

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
mihalis77@pegasus.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ