ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 31°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ποιος φορέας απονέμει την παροχή

Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η αίτησή τους εξετάζεται από το προηγούμενο ταμείο στο οποίο είχαν ένσημα.

  • Συντάξεις
  • 12:05, 8/1/2013
Για να είναι το τελευταίο Ταμείο αυτό το οποίο θα χορηγήσει τη σύνταξη θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει σε αυτό 1.500 ημέρες, από τις οποίες 500 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία
Για να είναι το τελευταίο Ταμείο αυτό το οποίο θα χορηγήσει τη σύνταξη θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει σε αυτό 1.500 ημέρες, από τις οποίες 500 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία

Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η αίτησή τους εξετάζεται από το προηγούμενο ταμείο στο οποίο είχαν ένσημα.

Με βάση τη νομοθεσία, οι φορείς στους οποίους έχει υπαχθεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου ο εργαζόμενος χωρίζονται στον απονέμοντα φορέα και τους συμμετέχοντες φορείς. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

  • Απονέμων φορέας είναι το Ταμείο που με βάση τη νομοθεσία, κρίνεται αρμόδιο και τελικά χορηγεί τη σύνταξη. Η σύνταξη υπολογίζεται στο σύνολό της από τον απονέμοντα φορέα με συμμετοχή τμηματικών ποσών των συμμετεχόντων.
  • Συμμετέχων φορέας λέγεται το Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί ο εργαζόμενος αλλά δεν είναι, με βάση τη νομοθεσία, το αρμόδιο για τη χορήγηση της σύνταξης. Συμμετέχει στη δαπάνη για τη χορήγηση της σύνταξης από τον απονέμοντα φορέα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως ο τελευταίος φορέας που είναι ασφαλισμένος ο αιτών δεν είναι πάντοτε και ο απονέμων. Είναι όμως εκείνος στον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Για να είναι το τελευταίο Ταμείο αυτό το οποίο θα χορηγήσει τη σύνταξη θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει σε αυτό 1.500 ημέρες από τις οποίες 500 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης ή τη διακοπή της ασφάλισης.

Εφόσον δεν υπάρχει η προϋπόθεση αυτή η δυνατότητα συνταξιοδότησης εξετάζεται από τους άλλους φορείς στους οποίους έχει ασφαλιστεί ο εργαζόμενος με πρώτον εκείνο στο οποίο έχει ο εργαζόμενος τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης (εξαιρουμένου του τελευταίου φορέα).

Η διαδικασία
Ο κάθε φορέας λοιπόν εξετάζει με βάση τη νομοθεσία του το αίτημα και εφόσον ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις του, ο φορέας αυτός καθίσταται απονέμων, δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη χορήγηση της σύνταξης.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που κανένας από τους άλλους φορείς δεν μπορεί να χορηγήσει σύνταξη με βάση τη νομοθεσία του, τότε ο τελευταίος φορέας χορηγεί τη σύνταξη με 1.000 τουλάχιστον ημέρες στην ασφάλισή του, εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία. Βέβαια η χορήγηση της σύνταξης προϋποθέτει πέρα από τις 1.500 και 500 ή τις 1.000 και 300 ημέρες αντίστοιχα, ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες λοιπές προϋποθέσεις του απονέμοντος φορέα (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης).

Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα δύο χρόνια

Μεγάλη υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση, καθώς η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης καθυστερεί σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρεται πως υπάρχουν περιπτώσεις ταμείων -π.χ. ΝΑΤ- που η καθυστέρηση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα δύο έτη.

Στο ΙΚΑ -που είναι και ο συνήθης συμμετέχων φορέας- η έκδοση της σχετικής απόφασης καθυστερεί συνήθως από 14 έως 16 μήνες. Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ο χρόνος αναμονής φτάνει ή και ξεπερνά τους 10 μήνες.

Στους δημοσίους υπαλλήλους απονέμεται η παροχή με μόνο τον χρόνο του Δημοσίου και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του συμμετέχοντος φορέα, χορηγείται και το τμηματικό ποσό.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

 

Αυξήσεις με τον νέο τρόπο υπολογισμού του πoσoύ

Νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011 σε όσες περιπτώσεις υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, καθώς έχουν αλλάξει όλοι οι συντελεστές. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν οδηγήσει στην αύξηση των συντάξεων κατά μέσο όρο 12% για μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων σε σχέση με το ποσό που θα έπαιρναν εάν είχαν αποχωρήσει μέχρι το τέλος του 2010.

Η βασική διαφορά είναι πως με τις ρυθμίσεις που ίσχυαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 οι αποδοχές των εργαζομένων επικαιροποιούνταν μόνο με τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Με την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 από το 2011 οι αποδοχές επικαιροποιούνται και με τον συντελεστή ωρίμανσης που φθάνει μέχρι και υπερδιπλασιασμό των συντάξιμων αποδοχών.

Κερδισμένοι από τις προωθούμενες ρυθμίσεις είναι κατά κύριο λόγο όσοι ασφαλισμένοι ξεκίνησαν από ταμεία μισθωτών (π.χ. ΙΚΑ) και στη συνέχεια "πέρασαν" στους φορείς των αυτοαπασχολουμένων, στο Δημόσιο ή στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ και τράπεζες). Τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσό της σύνταξης έχουν όσοι συμπλήρωσαν πολλά έτη ασφάλισης με υψηλές αποδοχές αλλά και σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία ημέρα ασφάλισης στον συμμετέχοντα φορέα.

Αντιθέτως δεν υπάρχει διαφορά στο τελικό ποσό της σύνταξης για:

  • Οσους παίρνουν τα κατώτερα όρια
  • Οσους είχαν αρχικά ασφαλιστεί σε Ταμεία αυτοαπασχολουμένων και στη συνέχεια "πέρασαν" σε Ταμεία μισθωτών.
  • Οσους έχει μεσολαβήσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την αλλαγή φορέα.

 

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ