ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΤΕΑΠΟΚΑ

Στα 300 ευρώ η μέση επικουρική

Ασφαλισμένους... τριών ταχυτήτων ενσωματώνει το πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης), που αποτελεί πλέον τομέα του ΤΕΑΔΥ.

 • Συντάξεις
 • 12:04, 17/6/2011

Ασφαλισμένους... τριών ταχυτήτων ενσωματώνει το πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης), που αποτελεί πλέον τομέα του ΤΕΑΔΥ. Οι εργαζόμενοι που πληρώνουν εισφορές στον συγκεκριμένο τομέα και διεκδικούν επικουρική σύνταξη είναι οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών ταμείων, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι στον ΟΓΑ.

Στο σύνολό τους οι ασφαλισμένοι του πρώην ταμείου είναι περίπου 26.000, ενώ χωρίζονται σε τρεις βασικές ομάδες, εκ των οποίων καθεμία έχει διαφορετικό φορέα κύριας ασφάλισης. Η πλειονότητα -περίπου το 75%- συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ, ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνουν κύρια σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (οι υπάλληλοι του υπουργείου και της ΓΓΚΑ) ή από τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία εργάζονται. Οι συνταξιούχοι του τομέα φτάνουν τους 22.000.

Για όλους, πάντως, ο χρόνος απονομής της επικουρικής σύνταξης έχει στην παρούσα χρονική στιγμή επιμηκυνθεί αγγίζοντας πλέον τους τέσσερις μήνες. Για όσους εμπίπτουν στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης η έκδοση της πολυπόθητης απόφασης αργεί ακόμη περισσότερο.

Το μέσο ποσό της σύνταξης κυμαίνεται στα 300 ευρώ, αν και το επικουρικό βοήθημα μπορεί να φτάσει στο επίπεδο των 500 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, με ένα κατώτατο όριο στα 130 ευρώ περίπου. Βασική και θεμελιώδης προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος επικουρικού βοηθήματος από το ΤΕΑΠΟΚΑ είναι να λάβει σύνταξη από τον κύριο φορέα ασφάλισής του και να πληροί τις προϋποθέσεις θεμελίωσης στον επικουρικό φορέα.

Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει να μετράει από την επομένη της λήξης της υπαλληλικής σχέσης ή από την επομένη της λήξης των τρίμηνων αποδοχών (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς τριών μηνών για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Δημοσίου).

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση συνταξιοδότησης πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε έξι μήνες μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ή τη λήξη των τρίμηνων αποδοχών, καθώς το ΤΕΑΠΟΚΑ δεν μπορεί να δώσει αναδρομικά πέραν του εξαμήνου.

Χωρίς προϋποθέσεις για μία τριετία το βοήθημα θανάτου
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή εν ενεργεία υπαλλήλου τη σύνταξή του δικαιούνται η/ο χήρα/-ος και τα παιδιά μέχρι τα 18 ή τα 24 αν σπουδάζουν. Με τις νέες διατάξεις, οι χήρες/-οι λαμβάνουν για μία 3ετία τη σύνταξη χωρίς προϋποθέσεις. Υστερα από τρία χρόνια τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, τότε η σύνταξη του θανόντος περικόπτεται κατά 50% μέχρι ο δικαιούχος να συμπληρώσει τα 65, οπότε και καταβάλλεται μειωμένη κατά 30%. Εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες, όπως οι ανάπηροι άνω του 67%, όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή τρομοκρατικής ενέργειας κ.ά. Στον κλάδο ΤΕΑΠΟΚΑ του ΤΕΑΔΥ προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αιτήσεις των δικαιούχων.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν λύθηκε ο γάμος (εκτός αν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Πιστοποιητικό σπουδών για τα παιδιά ηλικίας 18-24 ετών, εφόσον αυτά σπουδάζουν.
 • Απόφαση κύριου φορέα συνταξιοδότησης.

Τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και γάμου καθώς και τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (σε περίπτωση συνταξιοδότησης παιδιών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα) το ΤΕΑΠΟΚΑ τις αναζητεί αυτεπάγγελτα.

Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου απαιτούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την απονομή σύνταξης γήρατος και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου χρειάζονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (1-6) και φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου τον αιτούντα τη σύνταξη.

Προϋποθέσεις για σύνταξη αναπηρίας
Για να λάβει κάποιος σύνταξη αναπηρίας από τον κλάδο ΤΕΑΠΟΚΑ του ΤΕΑΔΥ πρέπει να απολυθεί λόγω ανικανότητας. Αυτό προϋποθέτει την παραπομπή του σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Εκεί εξετάζεται, του αποδίδεται συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας και κρίνεται αν είναι ανίκανος για εργασία. Στη συνέχεια η υπηρεσία προχωρεί σε διοικητική πράξη απόλυσης του υπαλλήλου, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Μέχρι τότε ο υπάλληλος οφείλει να παραμείνει στην υπηρεσία του. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόλυσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπάλληλος οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που απαιτείται και για την απονομή σύνταξης γήρατος. Στην περίπτωση που η ανικανότητα προήλθε εν ώρα υπηρεσίας, τότε διεξάγονται ανακρίσεις ώστε να προκύψει στο τελικό πόρισμα πως η αναπηρία προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα λόγω υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ευνοϊκότερες.

Η διαδικασία για ασφαλισμένους με κύριο φορέα το ΙΚΑ
Οσοι έχουν ως φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ μπορούν να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές ή τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Οσοι ανοίγουν την πόρτα της εξόδου με τις κοινές διατάξεις καλό είναι να υποβάλουν στο ΙΚΑ την απαραίτητη αίτηση συνταξιοδότησης αμέσως μόλις υποβάλουν τη 2η παραίτηση στην υπηρεσία τους, χωρίς να περιμένουν τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Κι αυτό επειδή σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός της σύνταξης από το ΙΚΑ αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αντίθετα το ΤΕΑΠΟΚΑ αρχίζει να υπολογίζει τη σύνταξη για όλους από την επομένη της λήξης της υπαλληλικής σχέσης ή από την επομένη της λήξης των τρίμηνων αποδοχών.

Σε κάθε περίπτωση, οι δυο αιτήσεις -στο ΙΚΑ και το ΤΕΑΠΟΚΑ- μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, ώστε ο ασφαλισμένος να κερδίσει χρόνο. Κι επειδή η απόφαση του ΙΚΑ είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για να βγει η επικουρική σύνταξη, ο εργαζόμενος μπορεί όσο περιμένει το ΙΚΑ να συγκεντρώσει και να υποβάλει στον κλάδο ΤΕΑΠΟΚΑ του ΤΕΑΔΥ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για απονομή σύνταξης που περιέχει και υπεύθυνη δήλωση (σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας, στο οποίο θα εμφανίζονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ.
 • Συνταξιοδοτική απόφαση του κύριου φορέα (όταν αυτή εκδοθεί).
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας.
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από την υπηρεσία, το οποίο θα αναφέρει και τις δύο αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου.
 • Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η λύση της σύμβασης του υπαλλήλου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών).
 • Βεβαίωση αποδοχών εξόδου του τελευταίου μήνα.
 • Βεβαίωση τρίμηνων αποδοχών (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών).
 • Αριθμός AMKA.

Αν ο ασφαλισμένος έχει έμμισθη προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ, αν υπηρέτησε στον στρατό και επιθυμεί την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ή του χρόνου στράτευσης, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης και το ΤΕΑΠΟΚΑ θα προχωρήσει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ ή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας.

Οι έγγαμες γυναίκες, οι χήρες με ανήλικα παιδιά και οι διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά πρέπει επίσης να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών ή φωτοτυπία των ταυτοτήτων των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οταν βγει η απόφαση του ΙΚΑ, ο συνταξιούχος ενημερώνεται ταχυδρομικώς. Μόλις λάβει το επίμαχο συστημένο, πρέπει να πάρει την απόφαση συνταξιοδότησης του ΙΚΑ και να την προσκομίσει χωρίς καθυστερήσεις στο ΤΕΑΠΟΚΑ, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία απονομής της επικουρικής σύνταξης (που σήμερα διαρκεί περίπου 4 μήνες).

Σημειώνεται πως η απόφαση δεν αποστέλλεται υπηρεσιακά, γι’ αυτό και ο ασφαλισμένος οφείλει να κινητοποιηθεί.

 • Για περισσότερες πληροφορίες : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, ωράριο κοινού 12:00 - 14:00 (για αριθμό πρωτοκόλλου από το πρωί ως το μεσημέρι). Τηλ. επικοινωνίας: 2108226513, 2108840713, 2108836508, 2108226038 και ιστότοπος www.teapoka.gr.

 

Δύο αιτήσεις για υπαλλήλους που υπάγονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια ειδικά δικαιολογητικά στο ΤΕΑΠΟΚΑ για να λάβουν την επικουρική τους σύνταξη. Παραιτούνται στη Διεύθυνση Προσωπικού της υπηρεσίας τους, στέλνοντας δύο αιτήσεις παραίτησης μέσα σε διάστημα 15 ημερών, για να λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία συνταξιοδότησης.

Ακολούθως συμπληρώνουν το Δελτίο Ατομικής-Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο διαβιβάζεται υπηρεσιακά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ΤΕΑΔΥ. Ο ασφαλισμένος, βέβαια, για να κερδίσει χρόνο μπορεί να προσκομίσει ο ίδιος το ΔΑΥΚ στο ταμείο του.

Το Δελτίο συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού με τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων. Ενσωματώνει προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, αναλυτικά στοιχεία για την υπηρεσιακή ιδιότητα, τον βαθμό, τον κλάδο, την αίτία εξόδου, τη μισθολογική κατηγορία, στοιχεία διορισμού και υπαλληλικής σχέσης, προσμετρητέες υπηρεσίες (έκτακτος με μηνιαίο μισθό, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ κ.ά.), αναλυτικά οικονομικά στοιχεία κ.ά. Επίσης αναφέρεται η τράπεζα όπου επιθυμεί ο υπάλληλος να κατατίθεται η σύνταξή του και επισυνάπτεται φωτοτυπία τραπεζικού βιβλιαρίου. Στην περίπτωση που ο υπηρεσιακός φάκελος δεν περιέχει επαρκή στοιχεία, τότε αυτά ζητούνται εκ των υστέρων από τον υπάλληλο. Αυτό σημαίνει πρόσθετη καθυστέρηση στην έκδοση της σύνταξης.

Γι’ αυτό και ο υπάλληλος που βρίσκεται κοντά στην πύλη εξόδου καλό είναι να φροντίσει ο υπηρεσιακός του φάκελος να είναι πλήρης την κρίσιμη στιγμή. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mof-glk.gr/syntaxeis/entypa.htm  μπορούν οι υπάλληλοι να ενημερωθούν για τα στοιχεία που περιλαμβάνει το ΔΑΥΚ. Σημειώνεται πως όταν εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση από το ΓΛΚ αποστέλλεται υπηρεσιακά στο ΤΕΑΔΥ, ώστε να εκδοθεί η επικουρική σύνταξη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

 

 

Η επικουρική σύνταξη ως ποσοστό του τελευταίου μισθού*
Συντάξιμα χρόνια Ποσοστό επί του τελευταίου μισθού Συντάξιμα χρόνια Ποσοστό επί του τελευταίου μισθού
15 16,00% 28 28,35%
16 16,95% 29 29,30%
17 17,90% 30 30,25%
18 18,85% 31 31,20%
19 19,80% 32 32,15%
20 20,75% 33 33,10%
21 21,70% 34 34,05%
22 22,65% 35 35,00%
23 23,60% 36 35,70%
24 24,55% 37 36,40%
25 25,50% 38 37,10%
26 26,45% 39 37,80%
27 27,40% 40 38,50%
*(για τους παλαιούς ασφαλισμένους, που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993).
Η επικουρική σύνταξη του ΤΕΑΠΟΚΑ υπολογίζεται σε εκατοστά του βασικού μισθού που λάμβανε ο υπάλληλος τον τελευταίο μήνα πριν από την έξοδο από την υπηρεσία. Ως ανώτατος μισθός υπολογίζεται ο βασικός μισθός του πρώτου κλιμακίου της κατηγορίας ΠΕ των δημοσίων υπαλλήλων. Το ποσό της σύνταξης διαφοροποιείται ανάλογα με τα συντάξιμα χρόνια. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με βασικό μισθό 1.544 ευρώ και 26 χρόνια υπηρεσίας (μπορεί να διαφέρουν τα χρόνια στο ΤΕΑΠΟΚΑ από αυτά στον κύριο φορέα) θα πάρει σύνταξη 408 ευρώ (1544*26,45%).

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ