ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 24°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Στο 40% της αποζημίωσης το εφάπαξ για μισθωτούς ΙΚΑ

Oλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και δεν καλύπτονται από κάποιο κλαδικό Ταμείο Πρόνοιας για το εφάπαξ τους, δικαιούνται να λάβουν όταν αποχωρούν από την εργασία τους αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.

  • Συντάξεις
  • 12:05, 28/2/2012

Oλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και δεν καλύπτονται από κάποιο κλαδικό Ταμείο Πρόνοιας για το εφάπαξ τους, δικαιούνται να λάβουν όταν αποχωρούν από την εργασία τους αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.

Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό που καταβάλλεται εν είδει εφάπαξ βοηθήματος, βάσει της εργατικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα ο οποίος αποχωρεί από τη δουλειά του λόγω συνταξιοδότησης και με πλήρη σύνταξη γήρατος, δικαιούται να λάβει ως «εφάπαξ» από τον τελευταίο εργοδότη του το 40% της νόμιμης αποζημίωσης που θα δικαιούνταν αν απολύονταν την ίδια χρονική στιγμή.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν διαθέτει επικουρική ασφάλιση, δικαιούται να λάβει ως εφάπαξ το 50% της νόμιμης αποζημίωσης. Το ποσό αυτό το λαμβάνει συνήθως όταν υποβάλλει τα δικαιολογητικά για πλήρη σύνταξη και αποχωρεί, ενώ σπάνια μπορεί να ζητηθεί η συνταξιοδοτική πράξη του ΙΚΑ.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αποχωρεί με μειωμένη σύνταξη, δεν δικαιούται να λάβει αυτή την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που αποχωρεί με πλήρη σύνταξη και 30 χρόνια δουλειάς δικαιούται να λάβει το 40% της νόμιμης αποζημίωσής του, η οποία είναι 24 μηνιαίοι μισθοί και 1/6 των 24 μηνιάτικων.

Αν αυτός ο εργαζόμενος είχε τελευταίο μεικτό μισθό 2.600 ευρώ, τότε θα λάβει: 2.600*24=62.400. 62.400/6=10.400. 62.400+10.400=72.800 θα έπαιρνε αν απολύονταν.

Τώρα που φεύγει με πλήρη σύνταξη και έχει επικουρική ασφάλιση θα πάρει το 40%.

Δηλαδή 72.800*40%= 29.120 ευρώ είναι η αποζημίωσή του λόγω συνταξιοδότησης. Αν δεν είχε επικουρική ασφάλιση θα έπαιρνε 36.400 ευρώ.

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης ιδιωτικών υπαλλήλων* Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Νόμιμη αποζημίωση λόγω απόλυσης Τελευταίος μισθός (μεικτός) Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 21 έτη συμπληρωμένα 17 μισθοί 2 15.86 +1/6 αυτών 2.5 19.8 3 23.8 22 έτη συμπληρωμένα 18 μισθοί 2 16.8 +1/6 αυτών 2.5 21 3 25.2 23 έτη συμπληρωμένα 19 μισθοί 2 17.7 +1/6 αυτών 2.5 22.1 3 26.6 24 έτη συμπληρωμένα 20 μισθοί 2 18.6 +1/6 αυτών 2.5 23.3 3 28 25 έτη συμπληρωμένα 21 μισθοί 2 19.6 +1/6 αυτών 2.5 24.5 3 29.4 26 έτη συμπληρωμένα 22 μισθοί 2 20.5 + 1/6 αυτών 2.5 25.6 3 30.8 27 έτη συμπληρωμένα 23 μισθοί 2 21.4 + 1/6 αυτών 2.5 26.8 3 32.2 28 έτη συμπληρωμένακαι άνω 24 μισθοί 2 22.4 + 1/6 αυτών 2.5 28 3 33.6 *Οταν ο υπάλληλος αποχωρεί με πλήρη σύνταξη, λαμβάνει το 40% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης ιδιωτικών υπαλλήλων*
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Νόμιμη αποζημίωση λόγω απόλυσης
Τελευταίος
μισθός (μεικτός)
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης
21 έτη συμπληρωμένα
17 μισθοί
2
15.86
+1/6 αυτών
2.5
19.8
 
3
23.8
22 έτη συμπληρωμένα
18 μισθοί
2
16.8
+1/6 αυτών
2.5
21
 
3
25.2
23 έτη συμπληρωμένα
19 μισθοί
2
17.7
+1/6 αυτών
2.5
22.1
 
3
26.6
24 έτη συμπληρωμένα
20 μισθοί
2
18.6
+1/6 αυτών
2.5
23.3
 
3
28
25 έτη συμπληρωμένα
21 μισθοί
2
19.6
+1/6 αυτών
2.5
24.5
 
3
29.4
26 έτη συμπληρωμένα
22 μισθοί
2
20.5
+ 1/6 αυτών
2.5
25.6
 
3
30.8
27 έτη συμπληρωμένα
23 μισθοί
2
21.4
+ 1/6 αυτών
2.5
26.8
 
3
32.2
28 έτη συμπληρωμένακαι άνω
24 μισθοί
2
22.4
+ 1/6 αυτών
2.5
28
 
3
33.6
*Οταν ο υπάλληλος αποχωρεί με πλήρη σύνταξη, λαμβάνει το 40% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ