ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 27°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ο ασφαλής δρόμος για δεύτερη σύνταξη

  • Συντάξεις
  • 12:05, 8/11/2011

Δεύτερη σύνταξη έχουν τη δυνατότητα να πάρουν όσοι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου έχουν ενταχθεί σε περισσότερα από ένα Ταμεία. Συγκεκριμένα όσοι εργαζόμενοι έχουν ένσημα σε δύο ασφαλιστικούς φορείς μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο αυτό ενιαία (και να λάβουν μία σύνταξη), είτε να θεμελιώσουν αυτοτελές δικαίωμα σε περισσότερους του ενός φορείς.

Σε αυτήν την περίπτωση ο ασφαλισμένος δικαιούται να του απονεμηθούν δύο κύριες συντάξεις τη στιγμή της συμπλήρωσης των απαραιτήτων προϋποθέσεων. Μπορεί κατά συνέπεια να αξιοποιήσει τον χρόνο ασφάλισης με τέτοιον τρόπο, ώστε να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά του οφέλη λαμβάνοντας δύο συντάξεις.

Οπως σημειώνει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που ειδικεύεται σε θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου, «παλαιότερα αυτή η επιλογή ήταν σε κάθε περίπτωση η ορθότερη και η πιο συμφέρουσα, όμως σήμερα μετά την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού στις περιπτώσεις της διαδοχικής πρέπει κάποιος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός».

Δεύτερη σύνταξη μπορούν να πάρουν όσοι έχουν ασφάλιση σε περισσότερους του ενός κύριους φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.ά.) και συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για να θεμελιώσουν αυτοτελές δικαίωμα (το οποίο και μπορούν να ασκήσουν όταν φτάσουν το όριο ηλικίας). Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως αυτοτελές δικαίωμα ονομάζεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί με μόνο τον χρόνο ασφάλισης ενός φορέα.

Επομένως οι ασφαλισμένοι σε περισσότερους του ενός φορείς -είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα- συμπληρώνουν αυτοτελές δικαίωμα κατά κύριο λόγο με παράλληλη ασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τη δεύτερη σύνταξη δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που ασκούν και ένα δεύτερο επάγγελμα που τους δημιουργεί ασφαλιστικό δεσμό και με έναν άλλο κύριο φορέα.

Τη δυνατότητα αυτή έχουν κατά κύριο λόγο οι παλιοί ασφαλισμένοι -που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1993-, για τους οποίους και δεν επιτρεπόταν εξαίρεση. Για τους νέους ασφαλισμένους αντίθετα υπάρχει η δυνατότητα της εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό δεύτερο κύριο φορέα εφόσον υποβληθεί σε ένα εξάμηνο σχετική αίτηση.

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι ασφαλισμένοι του νυν ΕΤΑΑ (δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, γιατροί), οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο το οποίο ως εργοδότης καταβάλλει εισφορές και στους δύο φορείς κύριας ασφάλισης.

Ο τρόπος υπολογισμού για το βοήθημα

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θεμελιώσει δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη, τότε το ποσό υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο και χωρίς καμιά αλλαγή όπως και για τους υπόλοιπους υποψήφιους συνταξιούχους.

Μοναδική διαφορά ότι στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κατωτάτων ορίων των φορέων κύριας ασφάλισης, με συνέπεια το απονεμόμενο ποσό να είναι πάντα στα επίπεδα του οργανικού ποσού.

Στην περίπτωση της αίτησης συνταξιοδότησης ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη για τη λήψη μειωμένης σύνταξης κατά 3% για κάθε έτος που λείπει (και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους). Δηλαδή ο αιτών εφόσον έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του θα λάβει μειωμένη σύνταξη κατά 3% ανά έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους (σύνολο 15%).

Η σχετική μείωση εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε εκείνους που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης διάταξης και είναι κατά κύριο λόγο οι έμμισθοι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και του πρώην ΤΣΑΥ και οι δικαστικοί υπάλληλοι και έμμισθοι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, μετά τη συνταξιοδότησή τους από Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΔΕΚΟ.

Στους ασφαλισμένους που τελικώς θα δικαιωθούν και δεύτερη σύνταξη επιβάλλεται ανώτατο όριο στο άθροισμα των δύο συντάξεων, το ύψος του οποίου φτάνει τα 3.620 ευρώ.

Παραδείγματα
Πιλότος για να οδηγηθείτε με σιγουριά στη συνταξιοδότηση

Δύο ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να βγάλει και δεύτερη σύνταξη δημοσιεύονται σήμερα.

Ερώτηση: Εργαζόμενος είναι σήμερα 61 ετών και ασφαλίστηκε στο Δημόσιο πριν από το 1983. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει στο Δημόσιο 35ετία και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας. Παράλληλα ο εργαζόμενος του παραδείγματος έχει και 32 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ, νυν ΕΤΑΑ. Τι μπορεί να κάνει για να συνταξιοδοτηθεί;

Απάντηση: Ο εργαζόμενος του παραδείγματος θα λάβει την πρώτη σύνταξή του από το Δημόσιο χωρίς όριο ηλικίας. Μπορεί να λάβει και δεύτερη σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ.

Εφόσον το επιλέξει, μπορεί να υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον φορέα μέσα σε 6 μήνες από την αίτηση για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβει μειωμένη σύνταξη κατά 12% από το ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ).

Η δεύτερη επιλογή του θα είναι να εξαγοράσει τα έτη της σχολής και με συμπλήρωση 35ετίας στο ΤΣΜΕΔΕ το 2011 να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη από τον φορέα ταυτόχρονα με το Δημόσιο.

Τέλος έχει τη δυνατότητα να αναμείνει έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους, οπότε και θα λάβει τη δεύτερη σύνταξη χωρίς καμία ενέργεια αναλογική για τα έτη ασφάλισής του. Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως οι συντάξεις του θα υπόκεινται στο πλαφόν των 3.620 ευρώ.

Ερώτηση: Ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στον ιδιωτικό τομέα, έχει συμπληρωμένες 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας του. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κανονικά από το ΙΚΑ. Είχε όμως και μια μικρή επιχείρηση για την οποία είχε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για 12 έτη. Μπορεί να λάβει δεύτερη σύνταξη;

Απάντηση: Ο ασφαλισμένος του παραδείγματος δεν μπορεί να λάβει σύνταξη από τον ΟΑΕΕ με τον χρόνο ασφάλισης που έχει. Εάν δεν χρησιμοποιήσει πλασματικά για το ΙΚΑ, τότε μπορεί να κάνει εξαγορά των 4 υπολειπόμενων ετών μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 16. Με τον τρόπο αυτό ή με ασφάλιση έως τα 16 έτη θα μπορέσει να λάβει σύνταξη στα 65 από τον ΟΑΕΕ. Οι συντάξεις του θα υπόκεινται στο πλαφόν των 3.620 ευρώ.

Ποια πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται

Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να λάβουν δεύτερη σύνταξη δεν μπορούν να κάνουν χρήση των πλασματικών χρόνων των Ν. 3863/2010 και 3996/2010, παρά μόνο της στρατιωτικής θητείας εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί ήδη από τον πρώτο φορέα.

Αντίθετα όσο παραμένουν ασφαλισμένοι, ακόμη κι αν έχουν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα στον πρώτο φορέα, δικαιούνται να εξαγοράσουν τα σχετικά πλασματικά έτη για θεμελίωση στον δεύτερο φορέα. Σημειώνεται πως δεν μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος πλασματικά έτη για θεμελίωση και στους δύο φορείς.

Να διεκδικήσουν δεύτερη σύνταξη έχουν το δικαίωμα και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία απαιτείται ασφάλιση στον δεύτερο φορέα για τουλάχιστον 12 έτη.

Με ποιες προϋποθέσεις γίνεται η χορήγηση και οι εξαιρέσεις

Για τη χορήγηση της δεύτερης σύνταξης θα πρέπει ο ασφαλισμένος να υποβάλει σχετικό αίτημα στον φορέα που έχει αυτοτελές θεμελιωμένο δικαίωμα. Αυτό θα γίνει αφού πρώτα υποβάλει αίτηση στον πρώτο φορέα συνταξιοδότησής του.

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει είτε τις προϋποθέσεις που ορίζει το Ταμείο, είτε το 65ο έτος και 16 έτη ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη ή 20 έτη για πλήρη σύνταξη.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρωμένα από 16 έως 19 έτη ασφάλισης, το ποσό που μπορεί να λάβει από τον φορέα περιορίζεται στο 50%.

Εξαίρεση από το ηλικιακό όριο των 65 ετών και από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος αποτελεί η περίπτωση της αίτησης περί απονομής και εκμετάλλευσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και μόνον σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

Στην περίπτωση αυτή εφόσον συντρέχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις (χρόνος ασφάλισης, δικαίωμα συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα) και ο ασφαλισμένος εντός έξι μηνών υποβάλει αίτημα για χορήγηση της παροχής και από τον δεύτερο φορέα, αυτή χορηγείται μειωμένη. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς στην περίπτωση της ταυτόχρονης συνταξιοδότησης (ή εντός εξαμήνου) ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των φορέων μόνο όσον αφορά τα όρια ηλικίας. Οσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 20ετίας.

Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ