ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 26°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Οδηγός στον λαβύρινθο για σύνταξη από το ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι να επισκέπτονται ένα χρόνο πριν συμπληρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το Κέντρο Ανακεφαλαίωσης για την καταμέτρηση ενσήμων

  • ΕΘΝΟΣ
  • 12:04, 4/2/2011

Απαντήσεις για τη θεμελίωση σύνταξης σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ

Από 6 έως 14 δικαιολογητικά -ανάλογα με την περίπτωση- απαιτούνται για την έκδοση μιας σύνταξης γήρατος από το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πέρα από την απαιτούμενη γραφειοκρατία, ο υποψήφιος συνταξιούχος πρέπει να επισκεφθεί το τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής του τουλάχιστον δύο φορές -στην καλύτερη περίπτωση- ώστε να υποβάλει τη σχετική αίτηση και να πληρωθεί την πρώτη δόση της σύνταξής του.

Το πρώτο βήμα για την απονομή μιας σύνταξης από το ΙΚΑ είναι η καταμέτρηση των ενσήμων. Αυτή η χρονοβόρα διαδικασία πραγματοποιείται για τους κατοίκους των Νομών Αττικής και Κορινθίας στο Κέντρο Ανακεφαλαίωσης (Κ.ΑΝ.), που βρίσκεται στην οδό Γερανίου, στην πλατεία Ομονοίας.

Το Κ.ΑΝ. λειτουργεί από το 2007 και έχει αποκλειστικό αντικείμενο την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων του Ιδρύματος κατά την προσυνταξιοδοτική περίοδο. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους να επισκέπτονται έγκαιρα το Κέντρο Ανακεφαλαίωσης -τουλάχιστον έναν χρόνο πριν θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα- καταθέτοντας όλα τα πρωτότυπα ένσημά τους μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς τους, ώστε να γίνει η επίσημη καταμέτρηση του συντάξιμου χρόνου.

Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι κερδίζουν πολύτιμο χρόνο στη διαδικασία απονομής της σύνταξης, καθώς δεν γίνεται συμπληρωματική καταμέτρηση.

Σε διαφορετική περίπτωση ο ασφαλισμένος καταθέτει τα ένσημά του στο τοπικό υποκατάστημα της περιοχής του και περιμένει να μετρηθούν, επιμηκύνοντας τον χρόνο απονομής της σύνταξης.

Οσον αφορά στο αγωνιώδες ερώτημα «πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;», που απασχολεί χιλιάδες ασφαλισμένους, δεδομένων και των αλλεπάλληλων αλλαγών στη σχετική νομοθεσία, σημειώνεται πως το ΙΚΑ έχει ενσωματώσει πρόσφατα μια νέα χρηστική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του, τον Οδηγό Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος.

Πρόκειται για έναν απλό ηλεκτρονικό οδηγό που με βάση ορισμένα βασικά στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ημέρες ασφάλισης, έτος συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης, ένδειξη βαρέων κ.ά.) απαντά στους ενδιαφερομένους για τον χρόνο κατά τον οποίο θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από το τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής τους για τη χρονική στιγμή που μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Σύνταξη αναπηρίας: Από Υγειονομική Επιτροπή

Για την έκδοση μιας αναπηρικής σύνταξης απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (όλα όσα απαιτούνται για χορήγηση σύνταξης γήρατος) και επιπλέον όλα τα ιατρικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. Αφού αυτά προσκομιστούν, το Ιδρυμα καλεί τον ενδιαφερόμενο να περάσει από υγειονομική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από γιατρούς του ΙΚΑ. Εκεί ελέγχονται όλα τα ιατρικά στοιχεία και αν χρειαστεί, εξετάζεται ο αιτών την αναπηρική σύνταξη. Αν ο ασφαλισμένος δεν ικανοποιηθεί από τον βαθμό αναπηρίας που θα του καταλογίσει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, υποβάλλει επιτόπου ένσταση και περνά από δευτεροβάθμια επιτροπή. Εφόσον απορριφθεί η σύνταξή, μπορεί να προσφύγει μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης σε τοπική διοικητική επιτροπή. Γι’ αυτό ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση στο υποκατάστημα απονομής σύνταξης του ΙΚΑ που βρίσκεται στην περιοχή κατοικίας του και περιμένει.

Δικαιολογητικά
Τα 14 βήματα που απαιτεί η αίτηση

Οταν κάποιος έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πηγαίνει στο τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του, για να υποβάλει αίτηση απονομής σύνταξης (την προμηθεύεται από το κατάστημα). Αν δικαιούται και επικουρικής σύνταξης, υποβάλλει και την αντίστοιχη αίτηση για επικουρική.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1 Εντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το ΙΚΑ).

2 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση. Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο.

3 Ολα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά βιβλιάρια και ένσημα του ΙΚΑ ή την απόφαση ανακεφαλαίωσης του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης όπως επίσης και όποια άλλα ασφαλιστικά στοιχεία διαθέτει ο αιτών (βιβλιάρια δεύτερου Ταμείου, αν είναι δικαιούχος διαδοχικής ασφάλισης κ.λπ.).

4 Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με την απασχόληση του ασφαλισμένου (σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ). Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος διακόπτει την εργασία του (οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν να εργάζονται και να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη), βεβαίωση διακοπής εργασίας, που λαμβάνει από τον εργοδότη.

5 Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

6 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας από το βιβλιάριο τραπέζης, όπου θα κατατίθεται η σύνταξη.

7 Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη μητρόπολη, εφόσον ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται, ώστε ο συνταξιούχος να λάβει ένα μικρό επίδομα.

8 Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

9 Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ και παίρνει προσαύξηση για παιδιά, απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων.

10 Εάν κατά την τελευταία 10ετία ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.

11 Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απόφαση συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της άλλης σύνταξης.

12 Εάν ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

13 Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, σχετική απόφαση αναγνώρισης.

14 Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφαλισμένου, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

Το επόμενο βήμα είναι η... υπομονή, καθώς ο μέσος χρόνος απονομής μιας σύνταξης ΙΚΑ είναι 10-12 μήνες. Αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το τοπικό υποκατάστημα καλεί τον ενδιαφερόμενο για διευκρινίσεις. Στη συνέχεια και αν δεν προκύψουν προβλήματα, έρχεται ειδοποιητήριο στο σπίτι του συνταξιούχου με το ταχυδρομείο.

Για την πρώτη καταβολή της σύνταξης, απαιτείται φυσική παρουσία του δικαιούχου στο τοπικό υποκατάστημα της περιοχής του. Γι’ αυτό και ο συνταξιούχος πρέπει να επισκεφθεί για άλλη μία φορά το ΙΚΑ, ώστε να πληρωθεί από εκεί τα αναδρομικά που δικαιούται και να γίνει η απαραίτητη εκκαθάριση. Εν συνεχεία η σύνταξη θα μπαίνει κάθε μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Σύνταξη θανάτου: Εννέα κινήσεις

Αίτηση για σύνταξη θανάτου υποβάλλουν ο επιζών σύζυγος όπως επίσης και τα παιδιά, εφόσον είναι ανήλικα ή μέχρι 24 ετών, όταν σπουδάζουν. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο τοπικό υποκατάστημα του τόπου κατοικίας των αιτούντων, για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου, είναι:

1. Εντυπη αίτηση των δικαιούχων (χορηγείται από το υποκατάστημα του ΙΚΑ).

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δικαιούχων ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση. Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο.

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γάμος δεν είχε λυθεί με δικαστική απόφαση μέχρι την ημέρα θανάτου.

6. Εάν δικαιούχος είναι η χήρα ή ο χήρος, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου από τη μητρόπολη.

7. Εάν δικαιούχοι είναι παιδιά που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Για ενήλικα τέκνα μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).

8. Εάν ο θανών ήταν ασφαλισμένος, απαιτείται η προσκόμιση όλων των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του.

9. Εάν ο θανών ήταν συνταξιούχος, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα (περιφερειακό υποκατάστημα απονομής σύνταξης Αττικής): 210 - 5213103, 210 - 5213203, 210 - 5213251, 210 - 5245400 και στην ιστοσελίδα: www.ika.gr(υπάρχει πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος για όλα τα υποκαταστήματα).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ