ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 24°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

411 θέσεις στην Καστοριά

Εως το ερχόμενο Σάββατο, 28 Απριλίου, θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για τις 411 θέσεις εποχικού προσωπικού με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας που προκήρυξε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

  • Εργασία
  • 12:05, 28/4/2012

Εως το ερχόμενο Σάββατο, 28 Απριλίου, θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για τις 411 θέσεις εποχικού προσωπικού με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας που προκήρυξε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Οι θέσεις κατανέμονται σε οκτώ φορείς, εκ των οποίων την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι εξής τέσσερις:

  • Δήμος Καστοριάς, 145 θέσεις,
  • Περιφέρεια Καστοριάς, 76 θέσεις,
  • Δήμος Ορεστίδος, 67 θέσεις, και
  • Δήμος Νεστορίου, 45 θέσεις.

Αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη διεύθυνση: ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς, Αγίας Βαρβάρας 13, Τ.Κ. 521 00, Καστοριά, υπόψη κ. Παναγιώτη Μέλλιου, ή ταχυδρομικώςς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Καστοριάς, Τ.Θ. 90, Τ.Κ. 521 00, Καστοριά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 24670 25388.

Οι προκηρυγμένες θέσεις στην Καστοριά
ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αιτήσεις έως 28.04.2012
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
2
ΠΕ /ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
3
ΠΕ /ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ
2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
7
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
9
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
10
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
11
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β΄ ή Ζ΄ ΟΜΑΔΑΣ
9
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
6
ΠΕ /ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
ΠΕ /ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
4
ΠΕ /ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
ΠΕ /ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ
6
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
2
ΤΕ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
1
ΤΕ /ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
27
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
28
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
2
ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ"
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
1
ΠΕ /ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕ/ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
ΤΕ /ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
7
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
4
ΠΕ /ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΤΕ /ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2
ΤΕ /ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΤΕ /ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
3
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
2
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
ΔΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
3
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β΄ ή Ζ΄ ΟΜΑΔΑΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2
ΠΕ /ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
TE ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
1
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
3
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
1
ΠΕ /ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
2
ΠΕ /ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
ΤΕ /ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
23
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Δ' & Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε΄ & Ζ΄ ΟΜΑΔΑΣ
2
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
2
ΠΕ /ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ
1
ΠΕ /ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ /ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕ /ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
1
ΤΕ /ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4
ΤΕ /ΔΕ ΔΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
1
ΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
25
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
7
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ Ε΄ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ
1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΣΑΠΑΚΙ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ
2
ΠΕ /ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
4
ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
4
ΠΕ /ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
2
ΠΕ /ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3
ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
2
ΤΕ /ΔΕ ΔΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1
ΤΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
21
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ