ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 24°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

668 μόνιμοι νοσηλευτές από κυλιόμενους πίνακες

Τρεις ειδικοί διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ. Συμμετέχουν νέοι υποψήφιοι και επιλαχόντες της 7Κ/2009

  • ΕΘΝΟΣ
  • 11:56, 24/11/2010

Τρεις ειδικοί διαγωνισμοί πρόσληψης νοσηλευτών όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, με τη μέθοδο των κυλιόμενων πινάκων κατάταξης, θα εκδοθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο από το ΑΣΕΠ.

Η νέα διαδικασία δίνει δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/2009 να διεκδικήσουν μια θέση στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και σε φορείς του ΕΣΥ το 2011. Επιπλέον όσοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ νοσηλευτών, αλλά και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούν οι θέσεις, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στους κυλιόμενους πίνακες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σκέψεις στο ΑΣΕΠ να δημιουργηθούν τρεις κυλιόμενοι πίνακες, ένας για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης, με βάση τους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις. Οι πίνακες των ΠΕ και ΤΕ μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα, δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα σε αυτές τις κατηγορίες. Συνεπώς, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΑΣΕΠ να βγάλει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την κατάρτιση των πινάκων με τους επιλαχόντες των δύο κατηγοριών, καλώντας έτσι παλαιούς και νέους υποψήφιους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να μπουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2009 αναμένονται έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Αρα η δημιουργία του κυλιόμενου πίνακα αυτής της κατηγορίας δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν από το τέλος Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως οι επιλαχόντες της 7Κ, που θα αποτελέσουν τον βασικό «πυρήνα» των τριών κυλιόμενων πινάκων, θα μπορούν να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους ανεβαίνοντας στην τελική κατάταξη. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.

Πώς θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις
Ηδη το ΑΣΕΠ έχει στα χέρια του παλαιό αίτημα του υπουργείου Υγείας για 668 προσλήψεις νοσηλευτών, από τις οποίες οι 35 αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ Νοσηλευτικής, οι 325 αφορούν ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Νοσηλευτικής, Ραδιολογίας, Επισκεπτών Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας κ.λπ.) και οι υπόλοιπες ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νοσηλευτικής, Παρασκευαστών, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Χειριστών Εμφανιστών κ.λπ.).

Οταν οριστικοποιηθούν οι πίνακες με την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσηλευτική μονάδα, τότε το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει τη σχετική προκήρυξη. Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει: α) τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων, δ) τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ε) τις περιπτώσεις εντοπιότητας και ό,τι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (28 Α΄).

Επίσης, με την προκήρυξη θα ορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

Στη συνέχεια η Ανεξάρτητη Αρχή θα καλέσει όλους όσοι περιλαμβάνονται στους κυλιόμενους πίνακες να υποβάλουν την αίτησή τους με τη σειρά προτίμησης των φορέων που ζητούν άτομα από την ειδικότητά τους. Αφού δηλωθούν οι θέσεις, τότε θα δημοσιευτεί η νέα κατάταξη των υποψηφίων, ανάλογα με τα προσόντα τους και τον φορέα που επιθυμούν να διοριστούν. Ο φορέας θα επιλέξει τα άτομα που θα είναι πρώτα στην κατάταξη και ακολούθως θα αναπροσαρμοστεί ο κυλιόμενος πίνακας, για την επόμενη επιλογή προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία επιλογής προσωπικού θα γίνεται έως και τρεις φορές τον χρόνο, όταν το ΑΣΕΠ θα δημοσιεύει την «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων» των φορέων της Υγείας. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης. Εάν οι διοριστέοι παραιτηθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους ή δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν για μια τριετία σε προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Υποψήφιος που έχει επιλεγεί προς διορισμό δεν δύναται να επιλεγεί προς αναπλήρωση άλλης θέσης της ίδιας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων.

Αγγελική Μαρίνου

Οι θέσεις νοσηλευτικού - παραϊατρικού προσωπικού που ζητούν από το ΑΣΕΠ τα νοσοκομεία

ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής6
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΔΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Παρασκευαστών1
ΔΕ Χειριστών - Εμφανσιτών3
ΔΕ Τεχν. Ασθεν.1

ΓΝΠΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΠΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Νοσηλευτικής5
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών1
ΔΕ Νοσηλευτικής3
ΔΕ Παρασκευαστών1

ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΤΕ Νοσηλευτικής3
ΔΕ Νοσηλευτικής1

ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων2
ΤΕ Νοσηλευτικής6
ΔΕ Νοσηλευτικής2

ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΔΕ Τεχνικού Θερμαστών1
ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Μαιευτικής7
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων1
ΔΕ Χειριστών Ιατ. Συσκευών1

Γ.Ν. - Μ. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΤΕ Μαιευτικής3
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων3
ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας1
ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Νοσηλευτικής3
ΔΕ Βρεφοκόμων1
ΔΕ Τεχνικού Θερμαστών1

ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΕ Νοσηλευτικής9
ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας1
ΔΕ Νοσηλευτικής8
ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών3
ΔΕ Παρασκευαστών2
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1
ΤΕ Μαιευτικής1
ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας1

ΓΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων3
ΤΕ Νοσηλευτικής3
ΔΕ Νοσηλευτικής22
ΔΕ Παρασκευαστών1

Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕ Πληροφορικής (Software)1
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΤΕ Νοσηλευτικής3
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών1
ΔΕ Νοσηλευτικής3
ΔΕ Παρασκευαστών2
ΔΕ Νοσηλευτικής1

ΓΝΜ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Νοσηλευτικής5

ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΠΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Νοσηλευτικής3

ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ

ΔΕ Νοσηλευτικής3

ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΠΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Νοσηλευτικής8
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΔΕ Νοσηλευτικής2
ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών2
ΔΕ Παρασκευαστών5

Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΤΕ Νοσηλευτικής5
ΔΕ Νοσηλευτικής9

Γ.Ν. ΚΑΤ

ΤΕ Νοσηλευτικής7
ΤΕ Φυσικοθεραπείας2
ΔΕ Νοσηλευτικής11

ΝΘΠ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας1
ΔΕ Νοσηλευτικής2

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Νοσηλευτικής3

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων1
ΤΕ Φυσικοθεραπείας2
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής8

ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας1
ΤΕ Νοσηλευτικής5
ΔΕ Νοσηλευτικής5

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΠΕ Νοσηλευτικής8
ΤΕ Νοσηλευτικής8
ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας3
ΤΕ Μαιευτικής4
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας1
ΔΕ Νοσηλευτικής35
ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων1

ΠΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΤΕ Νοσηλευτικής6
ΔΕ Νοσηλευτικής1

ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

ΤΕ Νοσηλευτικής9
ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1
ΔΕ Νοσηλευτικής3

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

ΠΕ Νοσηλευτικής5
ΤΕ Νοσηλευτικής5
ΤΕ Μαιευτικής2
ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΩ

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΤΕ Μαιευτικής1
ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας2
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής4

Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΔΕ Παρασκευαστών1
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας1
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1

Γ.Ν. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΕ Πληρωμάτων1
ΤΕ Μαιευτικής1
ΤΕ Νοσηλευτικής1

ΓΝΘΓ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΔΕ Νοσηλευτικής5
ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών1

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕ Νοσηλευτικής4
ΤΕ Νοσηλευτικής7
ΤΕ Μαιευτικής3
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων3
ΔΕ Παρασκευαστών1
ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών1

ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΕ Νοσηλευτικής12
ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας1
ΔΕ Νοσηλευτικής19

ΓΝΘ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Παρασκευαστών1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Ψ.Ν. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών1
ΤΕ Μαιευτικής1

Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1

Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής2

ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΤΕ Μαιευτικής2
ΔΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας1
ΤΕ Μαιευτικής1

Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας1

Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΔΕ Νοσηλευτικής4

Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Θερμαστών1
ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕ Νοσηλευτικής2
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων1

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών1
ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων2
ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων1

ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΠΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Νοσηλευτικής3
ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας3
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας1
ΔΕ Νοσηλευτικής8
ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων1

Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ

ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Νοσηλευτικής1
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΕ Νοσηλευτικής4
ΥΕ ΒΥΠ - Νοσοκόμων1
ΤΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Μαιευτικής1

Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων1
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Νοσηλευτικής5

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ

ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΔΕ Νοσηλευτικής4

Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Παρασκευαστών2
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Μαιευτικής1

Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ

ΤΕ Μαιευτικής1

«ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕ Επισκεπτών -τριών1
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΤΕ Μαιευτικής1

Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ

ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων2

ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕ Νοσηλευτικής4
ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής5
ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής4

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων1

Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών1

Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων1

Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Μαιευτικής1

Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής1
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών1

Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής3

ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ Νοσηλευτικής4
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών2
ΤΕ Νοσηλευτικής2
ΤΕ Μαιευτικής3
ΔΕ Νοσηλευτικής7
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΔΕ Νοσηλευτικής6
ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών2
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων1

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕ Μαιευτικής2
ΤΕ Νοσηλευτικής3
ΔΕ Νοσηλευτικής4
ΤΕ Νοσηλευτικής1
ΤΕ Μαιευτικής1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων1
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων1

Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΕ Νοσηλευτικής1

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΠΕ Νοσηλευτικής1

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ