ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 32°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Αιτήσεις για 463 εποχικούς σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

«Ερχονται» σύντομα 11 προκηρύξεις για 488 θέσεις

 • Εργασία
 • 12:05, 9/2/2013

Σε 951 ανέρχονται οι «ανοιχτές» θέσεις εργασίας που προσφέρονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στον Πολιτισμό, παρά την προσωρινή ανάκληση 29 προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα βασικά προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού διαπίστωσε την αναγκαιότητα να συμπεριληφθεί στο προσοντολόγιο των Ημερήσιων Φυλάκων η μέτρια γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (αρ. 74 παρ. 12 του Π.Δ. 191/2003). Η προσθήκη αυτή κρίθηκε αναγκαία, για την καλύτερη παροχή οδηγιών και πληροφοριών στο τουριστικό κοινό που επισκέπτεται αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Κατόπιν τούτου, το ΑΣΕΠ προέβη στην εκ νέου έγκριση των ανακοινώσεων που δεν προέβλεπαν ως προσόν στους ημερήσιους φύλακες τη μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Οι αρμόδιοι για την επίλυση του ζητήματος κινήθηκαν άμεσα με αποτέλεσμα από τις 29 ανακοινώσεις να επαναπροκηρυχθούν οι 18, οι οποίες δέχονται ήδη αιτήσεις από τους υποψηφίους. Οσο για τις εναπομείνασες έντεκα η δημοσίευση των ορθών ανακοινώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα εντός των προσεχών ημερών.

Σύμφωνα με οδηγία που δόθηκε από το ΑΣΕΠ στους δικαιούχους φορείς που ανακάλεσαν τις ανακοινώσεις τους, οι τελευταίοι υποχρεούνται να αποστείλουν τις ήδη κατατεθείσες αιτήσεις στους αποστολείς τους, ώστε αυτές να υποβληθούν εκ νέου μέσα στην προβλεπόμενη (νέα) ημερομηνία. Συνεπώς, τα δικαιολογητικά δεν πρόκειται να «χαθούν» και οι υποψήφιοι δεν θα υποστούν για μία ακόμη φορά το κόστος έκδοσής τους. Ειδικά οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων οφείλουν να εμπλουτίσουν τη λίστα των δικαιολογητικών τους με βεβαίωση, η οποία θα αποδεικνύει τη μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Οι «ανοιχτές» θέσεις
Αναφορικά με τις «ανοιχτές», μέχρι στιγμής, θέσεις, το σύνολο τους είναι 1.278, από τις οποίες υπό ανάκληση βρίσκονται οι 327 σε δέκα Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Οι λοιπές 951 θέσεις αντιστοιχούν σε 32 Περιφερειακές Ενότητες, εκ των οποίων οι τρεις της Αττικής. Οι δημοφιλέστερες - από πλευράς αριθμού θέσεων - ΠΕ είναι οι ακόλουθες:

 • Βόρειου Τομέα Αθηνών, 128 θέσεις,
 • Μαγνησίας, 73 θέσεις,
 • Λέσβου, 59 θέσεις,
 • Λάρισας, 51 θέσεις,
 • Κορινθίας, 50 θέσεις, και
 • Μεσσηνίας, 50 θέσεις.

Από 47 θέσεις αντιστοιχούν στην Καρδίτσα και τη Θεσσαλονίκη, 43 στην Αργολίδα και 42 στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ στην Κέρκυρα θα πραγματοποιηθούν 39 προσλήψεις.

Αιτήσεις υποβάλλονται για 463 θέσεις σε 19 Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα καλυφθούν μέσω 23 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των παραρτημάτων τους ανά Περιφέρεια.

Ειδικότητες
Οι θέσεις κατανέμονται σε επτά ειδικότητες της Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, από τις οποίες την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι ακόλουθες τέσσερις:

 • ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών, 374 θέσεις,
 • ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, 341 θέσεις,
 • ΔΕ Νυχτοφυλάκων, 77 θέσεις,
 • ΠΕ Αρχαιολόγων, 59 θέσεις, και
 • ΥΕ Καθαριστών, 47 θέσεις.

Επίσης, θα προσληφθούν 27 Φύλακες κατηγορίας ΔΕ και 26 Μουσειολόγοι - Μουσειοπαιδαγωγοί κατηγορίας ΠΕ.

Κριτήρια επιλογής
Οι θέσεις προορίζονται για ανέργους νέους έως 35 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών. Το προσωπικό θα επιλεγεί, τόσο βάσει των τίτλων σπουδών του, όπου απαιτούνται, όσο και βάσει κοινωνικών κριτηρίων (βλ. πίνακα). Οσο για τα κύρια προσόντα των τριών πολυπληθέστερων ειδικοτήτων, πλην Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, είναι τα ακόλουθα:

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους και μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

ΔΕ Νυχτοφυλάκων
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.

ΠΕ Αρχαιολόγων
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας ή Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Μουσειολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Τα κριτήρια μοριοδότησης
Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου Μοριοδότηση
1. Κατάσταση ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (για διάστημα >12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας 15
2. Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκή οικογένεια 15
Εγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα μέλη 5 (ανά προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα από 0,00 € έως και 5.000 € 15
από 5.001,01 € έως και 12.000 € 10
από 12.000,01 € έως και 16.000 € 8
από 16.000,01 € έως και 26.000 € 6
από 26.000,01 € και άνω 0
4. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8
5. Εντοπιότητα Μόνιμος κάτοικος της περιφερειακής ενότητας όπου υλοποιείται το πρόγραμμα 10

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 937 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 937 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ
Ειδικότητα Θέσεις
47 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δίκτυο Περραιβία
19η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 5
ΛΔ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 14
ΠΕ Αρχαιολόγων 5
ΠΕ Μουσειολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών 2
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 14
Αιτήσεις έως 06.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24930 24222
29 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Δίκτυο Περραιβία
19η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 13
ΛΔ’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 4
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4
Αιτήσεις έως 06.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24930 24222
42 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Πράσινο + Μπλε
22η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 8
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 6
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών 5
ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 6
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΥΕ Εργατών 9
ΥΕ Καθαριστών 1
Αιτήσεις έως 06.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26340 25016
51 θέσεις στη Λάρισα
Δίκτυο Περραιβία
7η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 1
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 3
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΥΕ Εργατών 11
ΙΕ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 3
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΥΕ Εργατών 17
Αιτήσεις έως 06.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24930 24222
Κοινωφελές Ίδρυμα Περσεύς
7η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών 7
ΔΕ Φυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
40 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
25η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών 5
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 3
Αιτήσεις έως 08.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 103444
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
ΛΖ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 22
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 8
Αιτήσεις έως 10.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26210 36350
28 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ
Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
25η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών 6
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 2
Αιτήσεις έως 08.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 103444
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΛΘ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΠΕ Μουσειολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών 1
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 7
ΥΕ Καθαριστών 2
Αιτήσεις έως 10.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26210 36350
43 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
25η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών 6
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5
Αιτήσεις έως 08.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 103444
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
Εθνική Πινακοθήκη - Παράρτημα Ναυπλίου
ΔΕ Φυλάκων 5
Αιτήσεις έως 10.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26210 36350
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κωτσιομύτη
Δ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 17
ΠΕ Μουσειολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών 2
ΥΕ Εργατών 7
ΥΕ Καθαριστών 2
Αιτήσεις έως 10.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27530 22587 & 27530 22588
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Αρχαιολογικών Έργων
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 14
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης - Παράδοσης
ΛΑ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΠΕ Μουσειολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών 1
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 4
Αιτήσεις έως 08.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25410 29282 & 210 7210812
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
15η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 2
7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΑΜΚΕ «Στήριξη»
9η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών 2
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 3
ΔΕ Φυλάκων 2
Αιτήσεις έως 09.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 012630
7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΑΜΚΕ «Στήριξη»
20η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών 3
ΔΕ Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 4
Αιτήσεις έως 09.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 012630
18 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΑΜΚΕ «Στήριξη»
20η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών 4
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 1
ΛΕ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 3
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών 1
ΥΕ Εργατών 6
ΥΕ Καθαριστών 1
Αιτήσεις έως 09.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 012630
11 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΑΜΚΕ «Στήριξη»
6η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών 2
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 6
Αιτήσεις έως 09.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 012630
1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΑΜΚΕ «Στήριξη» 2613012630
ΛΕ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 1
Αιτήσεις έως 09.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 012630
39 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΜΚΕ «Στήριξη»
21η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 10
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 4
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών 6
ΥΕ Καθαριστών 2
Η’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Καθαριστών 2
ΥΕ Εργατών 5
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 4
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 5
Αιτήσεις έως 09.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 012630
6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
12η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 3
ΔΕ Φυλάκων 3
Αιτήσεις έως 10.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26210 36350
11 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
ΙΗ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 3
ΥΕ Καθαριστών 1
Αιτήσεις έως 10.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26210 36350
19 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
14η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 2
13η ΕΒΑ
ΔΕ Φυλάκων 4
ΙΗ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 3
ΥΕ Καθαριστών 1
Αιτήσεις έως 10.02.2013. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26210 36350
16 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «Εν Δράσει»
7η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών 4
ΙΓ’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατών 3
Αιτήσεις έως 13.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24220 29333
Κοινωφελές Ίδρυμα Περσεύς
7η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών 4
ΔΕ Φυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
20 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών-Equal Society
ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Καθαριστών 1
ΥΕ Εργατών 6
22η ΕΒΑ
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 3
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4
73 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «Εν Δράσει»
7η ΕΒΑ
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιολογικών Χώρων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατών 7
ΥΠΠΟ-ΑΙΘΣ
ΥΕ Εργατών 24
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΙΓ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιολογικών Χώρων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΥΕ Εργατών 27
Αιτήσεις έως 13.02.2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24220 29333
Κοινωφελές Ίδρυμα Περσεύς
7η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών 4
ΔΕ Φυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
18 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΙΟ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
Κ’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 3
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 6
3η ΕΒΑ
ΥΕ Καθαριστών 2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 7
23 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
15η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 6
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 4
ΙΘ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 3
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 3
ΥΕ Καθαριστών 1
14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
Γ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 3
ΥΕ Εργατών 10
ΥΕ Καθαριστών 1
19 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
15η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 4
ΙΘ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 3
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 7
ΥΕ Καθαριστών 1
6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
Κ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 3
14η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
11 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
5η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΠΕ Μουσειολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών 2
ΥΕ Καθαριστών 5
47 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων 12
ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών 3
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 3
9η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 15
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 3
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 8
ΥΕ Καθαριστών 3
50 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
26η ΕΒΑ
ΥΕ Καθαριστών 2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 2
ΛΗ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 12
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΥΕ Εργατών 4
ΥΕ Καθαριστών 4
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
26η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 2
ΛΗ’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατών 4
ΥΕ Καθαριστών 4
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 12
128 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Όμιλος UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΕ Μουσειολόγων 10
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 10
ΥΕ Καθαριστών 4
ΔΕ Φυλάκων 6
Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
Β’ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 1
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 2
Γ’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 3
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 5
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Καθαριστών 2
Α’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Καθαριστών 3
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 9
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 8
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 61
59 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 2
ΥΕ Καθαριστών 2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 6
Κ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 9
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 3
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΠΕ Μουσειολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών 2
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 10
14η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 6
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1
ΠΕ Αρχαιολόγων 3
ΠΕ Μουσειολόγων - Μουσειοπαιδαγωγών 2
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών 11
31 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
1η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών - Εργατοτεχνιτών Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας 2
Β’ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων 2
ΥΕ Εργατοτεχνιτών 13
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 14
6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
1η ΕΒΑ
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ