ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ 28°C

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΑΡΣΙΣ: 28 προσλήψεις στη Θεσσαλονίκη σε κοινωνικές δομές

Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Απριλίου, λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στον διαγωνισμό που πραγματοποιεί η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων "Αρσις", η οποία μεσολαβεί για την κάλυψη 28 θέσεων στον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικών Δομών.  

  • Εργασία
  • 12:05, 30/3/2013

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν έξι Δομές και συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

Κοινωνικό Παντοπωλείο:
Πέντε θέσεις σε ισάριθμες ειδικότητες Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, Τεχνολόγου Τροφίμων ΤΕ, ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Αποθηκαρίου ΔΕ και Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ ή ΤΕ.

Δομή Παροχής Συσσιτίων:
Από τις επτά θέσεις που θα καλυφθούν, τρεις αφορούν Μάγειρες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δύο Καθαριστές Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού.

Τράπεζα Χρόνου:
Τις θέσεις θα καταλάβουν δύο Διοικητικοί Οικονομικοί υπάλληλοι ΠΕ, ένας πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής και ένας Κοινωνικός Λειτουργός κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Δημοτικός Λαχανόκηπος:

Θα προσληφθούν ένας Γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ, ένας Κηπουρός ΔΕ και ένας Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ.

Γραφείο Διαμεσολάβησης:
Εναν ΠΕ Ψυχολόγο και έναν ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού.

Υπνωτήριο:

  • ΥΕ Καθαριστών, τέσσερις
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο

Ενας Κοινωνικός Λειτουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών. Θα πρέπει να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να μην έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτηση.

Αιτήσεις
Αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: "Αρσις" Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τις στον υπεύθυνο του προγράμματος υπόψη κ. Καραδάκη Ανδρέα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2310 526150 και στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ, www.arsis.gr.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ