ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΦΙΛΗΣ

Αποκαλύψεις του κορονοϊού
Η πανδηµία, σε συνδυασµό µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα, θα µπορούσε να αποσυντονίσει ένα εθνικό σύστηµα υγείας, τις υποδοµές µιας χώρας και τη...
Αποκαλύψεις του κορονοϊού
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ