ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΝΕΓΛΟΥΔΗ

Fintech - To τέλος της παραδοσιακής τραπεζικής
Ο λόγος επιτυχίας των εγχειρημάτων fintech έγκειται στην ταχύτητα και την ευκολία εκτέλεσης συναλλαγών, αλλά και στο χαμηλό ή μηδενικό κόστος τους
Fintech - To τέλος της παραδοσιακής τραπεζικής
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ