Copyright: EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

«Λίφτινγκ» στη Διαύγεια έπειτα από 10 χρόνια λειτουργίας

Σήμερα, στο πρόγραμμα Διαύγεια είναι ενταγμένοι 4.947 φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού που αναρτούν πράξεις

Σε ...λίφτινγκ στη «Διαύγεια» ύστερα από δέκα χρόνια λειτουργίας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας αναρτώντας σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Στόχος είναι η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευχρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου - εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.295.800 ευρώ με ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, ενώ ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται σε 18 μήνες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθεί επέκταση των εφαρμογών με την προσθήκη λειτουργικοτήτων που θα επιτρέπουν την ανάρτηση περισσότερων τύπων πράξεων και να αναπτυχθεί η αναζήτηση πράξεων μέσω προσωποποιημένης πρόσβασης και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πολιτών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, προς ενίσχυση της εξωστρέφειας του συστήματος θα υλοποιηθεί επέκταση/αναμόρφωση του υποσυστήματος αναζήτησης της πληροφορίας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Θα εκσυγχρονιστεί το σύστημα ευρετηρίασης των πράξεων, ώστε να επεκτείνεται ή να συρρικνώνεται δυναμικά ανάλογα με τον καθημερινό φόρτο, ενώ πλέον διαχωρίζεται από το υποσύστημα των αναρτήσεων, ώστε να παραμένει πλήρως διαθέσιμο ακόμα και σε συνθήκες υψηλού φόρτου. Τέλος θα υπάρξει ενίσχυση του υποσυστήματος πληροφόρησης με την ενσωμάτωση διευρυμένων στατιστικών χρήσης.

Ο βασικότερος άξονας των αλλαγών – όπως επισημαίνεται στο υπό διαβούλευση κείμενο - αφορά στη σταδιακή μετατροπή της Διαύγειας σε κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων με διεύρυνση των τύπων αποφάσεων που διατηρούνται στην πλατφόρμα της, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα η ηλεκτρονική διακίνησή των εγγράφων από φορέα σε φορέα θα οδηγήσει σε περιορισμό του χαρτιού και σε οικονομίες κλίμακος σε όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών.

Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν:

  • Τα Ανοικτά Δεδομένα: επέκταση του διαθέσιμου τρόπου επικοινωνίας με τρίτα συστήματα με την προσθήκη περιγραφικών δεδομένων που αναρτώνται αυτόματα από αυτά. Η ανάπτυξη και διάθεση υποσυστήματος αναζήτησης για επιχειρήσεις / πολίτες μέσω προσωποποιημένης πρόσβασης ενισχύει την ανοικτότητα των δεδομένων που η Διαύγεια αντλεί από επιμέρους φορείς. Τα αποτελέσματα αναζήτησης οπτικοποιούνται συμβάλλοντας περαιτέρω στο σκέλος της διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας προς όλους.
  • Εποπτεία Λειτουργίας και ενίσχυση Πληροφόρησης: ενισχύεται ο ρόλος του Φορέα Λειτουργίας (κεντρικά) με την διάθεση διευρυμένων στατιστικών χρήσης, την ανάπτυξη υποσυστήματος παρακολούθησης όγκου συναλλαγών, τον εκσυγχρονισμό επιμέρους λειτουργιών όπως η διαχείριση των οργανογραμμάτων των φορέων. Η ανάπτυξη υποσυστήματος ανάκαμψης από καταστροφή περιλαμβάνεται στα εργαλεία που θα ενισχύσουν την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.
  • Πολίτες – Επιχειρήσεις: προβλέπεται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πολιτών και επιχειρήσεων με την υλοποίηση εργαλείων προώθησης ενημερώσεων και αποφάσεων στον τομέα ενδιαφέροντος τους. Βελτιώνονται τα συμμετοχικά χαρακτηριστικά του συστήματος με την διάθεση λειτουργιών όπως ο σχολιασμός (moderated) και η ενημέρωση των φορέων με τα σχόλια των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να ζητούν ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση προκαθορισμένα από αυτούς κριτήρια (π.χ. κατηγορία αποφάσεων, κατηγορίες φορέων, συγκεκριμένους φορείς, ύψος αναφερόμενων αξιών, cpv ή άλλων μεγεθών κ.α.).

Σχολιάζοντας την αναβάθμιση της εφαρμογής, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, τόνισε ότι «Η αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής «Διαύγεια»,  θα συνδράμει καθοριστικά στη δημιουργία του νέου προσώπου της σύγχρονης διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας. Σκοπός μας είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν στο μέγιστο, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Γεγονός, που συνεπάγεται την ουσιαστική συμμετοχή τους, στην κοινωνικο- οικονομική ζωή της χώρας».

«Η νέα έκδοση της Διαύγειας, θα εμπλουτίσει τις εφαρμογές του ήδη υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος και θα του προσδώσει προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας παράλληλα την ανοικτότητα των δεδομένων του, με πρωταρχικό γνώμονα την συμμετοχική και προσωποποιημένη πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ρόλος του συστήματος μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης που στηρίζει και προάγει τις προσπάθειες της Πολιτείας για μία σύγχρονη διοίκηση» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ,  Σταύρος Ασθενίδης.

Ιστορικό της Διαύγειας

Η Διαύγεια αποτελεί από τον Οκτώβριο 2010 το ένα σημείο στο διαδίκτυο όπου αναρτώνται όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων. Σήμερα στο πρόγραμμα Διαύγεια είναι ενταγμένοι 4.947 φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού που αναρτούν πράξεις, ενώ συνολικά έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 39,8 εκατομμύρια πράξεις.

Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στη Διαύγεια. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης κάθε πράξη υπογράφεται ψηφιακά από το σύστημα Δι@ύγεια και αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Ο πολίτης μπορεί να επικαλείται τα αναρτημένα έγγραφα στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους δημόσιους φορείς.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ