πανελλαδικές εξετάσεις

Πανελλαδικές: Όλες οι αλλαγές σε ύλη και εξετάσεις

Το τελευταίο διάστημα καθηγητές έρχονται αντιμέτωποι με εκατοντάδες ερωτήματα μαθητών για το τι αλλάζει

Κορυφώνεται η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων μαθητές και τις οικογένειες τους εν αναμονή των ανακοινώσεων του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στην ύλη και τις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Το τελευταίο διάστημα καθηγητές έρχονται αντιμέτωποι με εκατοντάδες ερωτήματα μαθητών για το τι αλλάζει και πώς θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο.

Υπάρχουν ακόµη ΤΕΙ που δεν έχουν συνενωθεί µε πανεπιστήµια και τα παιδιά δεν έχουν µια σαφή εικόνα

Συνεπώς και γι’ αυτό το σοβαρό ζήτηµα θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα από το υπουργείο Παιδείας, προκειµένου να διορθωθεί η αδικία σε βάρος των µαθητών που φοιτούν στα Επαγγελµατικά Λύκεια. Το υπουργείο Παιδείας µεταθέτει τις ανακοινώσεις από µήνα σε µήνα, µε τις τελευταίες πληροφορίες να «µιλούν» ακόµη και για τον Απρίλιο, αφού ο Κ. Γαβρόγλου δεν ανοίγει τα «χαρτιά του» όσον αφορά στο συγκεκριµένο ζήτηµα, παρά τις απανωτές ερωτήσεις που δέχεται καθηµερινά από τα µέσα ενηµέρωσης. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, απέφυγε να απαντήσει και περιορίστηκε µόνο να δηλώσει ότι την ερχόµενη εβδοµάδα θα ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν του χρόνου οι µαθητές στις Πανελλαδικές.

Τι έχουν λοιπόν να περιµένουν φέτος οι µαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι του χρόνου θα εισαχθούν στα ΑΕΙ µε το νέο σύστηµα, και ποια κενά υπάρχουν στην πληροφόρησή τους;

 1. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου (τον Ιούλιο), υποχρεωτικά όλοι οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση υποχρεούνται να συµπληρώσουν Α’ δήλωση προτίµησης (µηχανογραφικό), µε τις 10 προτιµήσεις τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να φοιτήσουν. Φέτος, όµως, στο µηχανογραφικό θα υπάρχουν και νέα Τµήµατα, για τα οποία δεν γνωρίζουν καθόλου το επιστηµονικό τους αντικείµενο, όπως το τµήµα Συστηµάτων Ενέργειας στη Λάρισα, ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών στον Βόλο, ∆ηµόσιας και Ενιαίας Υγείας στην Καρδίτσα κ.ά.
 2. Οσον αφορά στους υποψηφίους οι οποίοι θα ήθελαν να σπουδάσουν σε κάποιο ΤΕΙ, απ’ ό,τι φαίνεται µάλλον δεν θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα, αφού κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει µείνει ούτε ένα. Αυτήν τη στιγµή ούτε και αυτό είναι απολύτως σαφές, καθώς υπάρχουν ακόµη κάποια ΤΕΙ που δεν έχουν συνενωθεί µε πανεπιστήµια και άρα τα παιδιά δεν έχουν µια σαφή εικόνα πώς θα έχει διαµορφωθεί το τοπίο στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για τα επόµενα χρόνια προκειµένου να κάνουν τον προγραµµατισµό τους. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές που ήδη έχουν συντελεστεί στα ΑΕΙ είναι σαρωτικές και το µόνο βέβαιο είναι ότι οι 17χρονοι µαθητές και οι γονείς τους ελάχιστες έχουν αφοµοιώσει. Πώς, λοιπόν, θα κάνουν τις επιλογές τους εάν δεν γίνει µια ουσιαστική εκστρατεία ενηµέρωσης από την πλευρά της πολιτείας και των ίδιων των ιδρυµάτων;
 3. Σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα, τα Λατινικά αντικαθίστανται από την Κοινωνιολογία. Οµως αυτό ακόµη δεν έχει οριστικοποιηθεί -καθώς υπάρχουν πολλές αντιδράσεις- και τα παιδιά δεν ξέρουν τι να επιλέξουν.
 4. Οι µαθητές ξέρουν αυτήν τη στιγµή ότι οι εξετάσεις της Γ’ Λυκείου θα γίνονται σε επίπεδο δήµων ή περιφερειών και ο βαθµός του απολυτηρίου θα προσµετράται στην εισαγωγή στα ΑΕΙ κατά 10%. Και σε αυτό υπήρξαν µεγάλες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν θέσει ζητήµατα ισονοµίας και «διαβλητότητας». Πληροφορίες αναφέρουν ότι γι’ αυτούς τους λόγους ίσως το συγκεκριµένο µέτρο να µην εφαρµοστεί άµεσα ή να εφαρµοστεί πιλοτικά.
 5. Ενα ερώτηµα που προκύπτει από την ανακοίνωση του νέου συστήµατος είναι εάν θα υπάρχει η δυνατότητα οι µαθητές να διαγωνίζονται σε µαθήµατα που δεν ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο τους, ώστε να µπορούν εν δυνάµει να έχουν πρόσβαση σε Τµήµατα άλλων πεδίων. Το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι επεξεργάζεται σχέδιο που µελετά ενδελεχώς τη συνάφεια Τµηµάτων που ανήκουν σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, ώστε να είναι ταυτόχρονα προσβάσιµα από περισσότερα του ενός πεδία. Οµως και αυτή η πληροφορία δεν είναι γνωστή στους µαθητές.

Πώς θα προκύπτουν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης

Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, στόχος του νέου συστήµατος είναι η ελεύθερη πρόσβαση ολοένα και περισσότερων νέων στα ΑΕΙ της χώρας, µε µόνο... εισιτήριο το αναβαθµισµένο απολυτήριο του Λυκείου, προκειµένου να σπουδάζουν στον επιστηµονικό τοµέα που επιθυµούν. Μέχρι στιγµής οι µαθητές πρέπει να ξέρουν ότι:

 • Γι’ αυτούς που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές ο βαθµός των εξετάσεων θα διαµορφωθεί κατά 90% από τον µέσο όρο των βαθµών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και κατά 10% από τον βαθµό του απολυτηρίου. Και αυτό πάντως είναι υπό... εξέταση εάν θα εφαρµοστεί. Τον Ιούλιο Οι µαθητές που θα επιλέξουν τις Πανελλαδικές, µόλις πάρουν τους βαθµούς τους, υποχρεούνται τον Ιούλιο του 2020, µετά τις Πανελλαδικές, να συµπληρώσουν εκ νέου το µηχανογραφικό. Εκεί θα σηµειώσουν όσες επιλογές Τµηµάτων επιθυµούν, ασχέτως του περιεχοµένου του πρώτου µηχανογραφικού και θα εισαχθούν σε αυτά µε βάση τις επιδόσεις τους, όπως ακριβώς ισχύει στο υπάρχον σύστηµα εισαγωγής, συνυπολογίζοντας και τον βαθµό του απολυτηρίου.
 • Μόλις οι µαθητές τελειώσουν τη Β’ Λυκείου θα καταθέσουν µηχανογραφικό και θα επιλέξουν 10 σχολές. Οσοι δεν το κάνουν, χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µε ή χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις για τη χρονιά αυτή. Αρα είναι µια σηµαντική διαδικασία αυτή.
 • Με βάση τις προτιµήσεις των µαθητών και τον αριθµό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τµήµα, θα προκύψει ένας αριθµός Τµηµάτων για τα οποία ο αριθµός των προτιµήσεων θα είναι ίσος ή µικρότερος από τον αριθµό εισακτέων. Αυτά τα Τµήµατα, στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιµων θέσεων, ονοµάζονται «Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης» (ΤΕΠ) ή πράσινα Τµήµατα.
 • Τα υπόλοιπα Τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιµες θέσεις, ονοµάζονται «Τµήµατα Πρόσβασης µόνο µε Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) ή κόκκινα Τµήµατα.

Λίγες µέρες αργότερα ο µαθητής θα ενηµερώνεται για το ποιες από τις προτιµήσεις του αντιστοιχούν σε πράσινα ή κόκκινα Τµήµατα. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

 • Αυτές στις οποίες θα συµπεριλαµβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ.
 • Αυτές στις οποίες όλα τα Τµήµατα είναι ΤΠΠΕ.
 • Οι µαθητές της κατηγορίας (2) θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µια και από τις προτιµήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.
 • Τον Φεβρουάριο οι µαθητές της κατηγορίας (1) θα δηλώνουν αν θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή αν προτιµούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συµπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσµευτική. Συγκεκριµένα, ένας µαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου, µπορεί:
 • να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωµα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή
 • να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συµπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τµήµα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου.

Επαγγελµατικά Λύκεια

Ταυτόχρονα υπάρχει και το πρόβληµα των νέων Τµηµάτων, για τα οποία οι µαθητές δεν έχουν καµία ενηµέρωση τόσο για το επιστηµονικό αντικείµενό τους όσο και για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Συνεπώς πώς θα αποφασίσουν εάν θα τα επιλέξουν ή όχι φέτος στο µηχανογραφικό δελτίο τους; Σε ακόµη µεγαλύτερη αναστάτωση βρίσκονται οι µαθητές που φοιτούν στα Επαγγελµατικά Λύκεια και οι οποίοι εισάγονται µε ποσοστό 20% στα ΤΕΙ, διότι φέτος τα περισσότερα ΤΕΙ θα είναι εξαφανισµένα από τον χάρτη των ΑΕΙ και άρα µαζί θα «εξαφανιστούν» και οι θέσεις που τους αναλογούσαν. Ηδη µέχρι στιγµής µε την κατάργηση των ΤΕΙ Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίου και Στερεάς Ελλάδας θα χαθούν για τους µαθητές των ΕΠΑΛ 1.143 θέσεις, οι οποίες µπορεί να φτάσουν έως τις 2.000 θέσεις εφόσον το επόµενο διάστηµα συνενωθούν και τα υπόλοιπα ΤΕΙ µε πανεπιστήµια.

Συνένωση με ΑΣΠΑΙΤΕ: Μεγαλώνει το Πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής

∆εν πρόλαβε να... χρονίσει το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής και, όπως όλα δείχνουν, θα µεγαλώσει ακόµη περισσότερο, αυξάνοντας την περιουσία του. Σύµφωνα µε πληροφορίες, αναµένεται να συνενωθεί µε τηνΑνώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) η οποία στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι (δίπλα από το υπουργείο Παιδείας), σε µια έκταση 232 στρεµµάτων, περιουσία διόλου ευκαταφρόνητη. Η ΑΣΠΑΙΤΕ ιδρύθηκε το 2002 και έχει παραρτήµατα σε έξι άλλες πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο και Σάπες).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ