(copyright: Eurokinissi)

Αυθαίρετα: Νέα παράταση κι έκπτωση

Τελευταία Ενημέρωση
Τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος δίνει δυνατότητα τακτοποίησης και στους παραδοσιακούς οικισµούς και τα διατηρητέα

Αποσαφήνιση της διαδικασίας και συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα εγκρίσεων ή µη για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων, διατηρητέα κτίρια και νεότερα µνηµεία (και µάλιστα µε έκπτωση 20% επί του προστίµου εφόσον οι αιτήσεις υποβληθούν µέχρι τον Νοέµβριο) περιλαµβάνει τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος µε στόχο να ξεµπλοκάρει µια ήδη προβλεπόµενη διαδικασία, η οποία όµως προχωρούσε µε ιδιαίτερα αργούς ρυθµούς.

Παράλληλα, εισάγεται διαδικασία διαµεσολάβησης µε τη συνδροµή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας για τις ενστάσεις στα πορίσµατα των ελεγκτών δόµησης που αφορούν στους δειγµατοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στο 10% των δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρέτων. Με τις νέες διατάξεις δίνεται εξάµηνη παράταση για την ολοκλήρωση των υπαγωγών αυθαιρέτων στον προηγούµενο νόµο (4178/2013) ώστε να µην ακυρωθούν, ενώ θεσµοθετείται και επισήµως η παράταση έως τις 10 Μαΐου στην υποβολή δηλώσεων µε την έκπτωση 10% επί του προστίµου.

Αναλυτικά, η τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπει:

  • Παράταση στην προθεσµία υπαγωγής αυθαιρέτων στον νόµο περί τακτοποίησης µε µείωση προστίµου 10% έως τις 10 Μαΐου. Το πρόστιµο αυξάνεται κατά 10% εάν το αυθαίρετο υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου έπειτα από αυτήν την ηµεροµηνία.
  • Επανακαθορισµό των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισµούς και προστατευόµενες περιοχές και παροχή έκπτωσης 20% στο πρόστιµο για τις δηλώσεις που θα γίνουν έως τη λήξη του νόµου, στις 8 Νοεµβρίου 2019.
  • Παράταση έξι µηνών, έως τις 3 Νοεµβρίου 2019, για την ολοκλήρωση των υπαγωγών αυθαιρέτων του νόµου 4178/2013, οι οποίες δεν µεταφέρονται στον τρέχοντα νόµο περί τακτοποίησης (4495). Η παράταση αποτελούσε αίτηµα του τεχνικού κόσµου, καθώς η προηγούµενη προθεσµία έληγε στις 3 Μαΐου και υπήρχε µεγάλος φόρτος, δεδοµένης και της παράλληλης διαδικασίας κτηµατογράφησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι εάν δεν ολοκληρωθούν οι συγκεκριµένες υπαγωγές αυθαιρέτων εµπρόθεσµα, θα είναι άκυρες ακόµα κι αν έχουν πληρωθεί από τους ιδιοκτήτες τα προβλεπόµενα πρόστιµα.
  • Εισαγωγή διαδικασίας διαµεσολάβησης στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία µε το πόρισµα του ελεγκτή δόµησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων υπαγωγής. Ο κύριος του ακινήτου θα µπορεί να αιτηθεί από το αρµόδιο γραφείο του ΤΕΕ τον ορισµό διαµεσολαβητή για την εξέταση της υπόθεσης και την επίλυση της διαφωνίας. Στη διαδικασία διαµεσολάβησης δεν µπορούν να ενταχθούν περιπτώσεις αυθαιρέτων οι οποίες ούτως ή άλλως δεν προβλέπεται να υπαχθούν σε νόµο περί τακτοποίησης. Τα επιµέρους ζητήµατα εφαρµογής της διαµεσολάβησης και ο καθορισµός του ύψους της αποζηµίωσης των διαµεσολαβητών και ελεγκτών δόµησης θα ορίζονται από κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.
  • Παρατείνεται η ισχύς όλων των οικοδοµικών αδειών χωρίς τον προβλεπόµενο περιορισµό έκδοσής τους. Αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του ∆ηµοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και εποπτεύονται από το κράτος, ή των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, ή σε κτίρια που οι µελέτες τους είναι προϊόν αρχιτεκτονικού διαγωνισµού.
  • Η απαιτούµενη για την αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας αυτοψία θα διενεργείται από ελεγκτή δόµησης και όχι από τις Πολεοδοµίες. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον καθορισµό της νέας διαδικασίας για την υπαγωγή στον νόµο περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισµούς, προστατευόµενες περιοχές και διατηρητέα κτίρια, προβλέπονται συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και µία µεικτή επιτροπή γνωµοδότησης των υπουργείων Πολιτισµού και Περιβάλλοντος – αντί για δύο ξεχωριστές. Οπως εξηγούν στο «Εθνος» µηχανικοί, οι διαδικασίες που ίσχυαν µέχρι τώρα ήταν πολύ χρονοβόρες και κρατούσαν «οµήρους» αρκετούς ιδιοκτήτες σε πολλές περιοχές της επικράτειας, όπως π.χ. σε πόλεις όπως η Σπάρτη ή περιοχές όπως η Μάνη κ.λπ.

Γνωµοδότηση

Ετσι, για τις περιπτώσεις ελαφρύτερων αυθαιρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον µνηµείων, εξαιρουµένων των ζωνών Α’ προστασίας, πλέον προβλέπεται υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστηµα δήλωσης υπαγωγής και αίτηση του ενδιαφεροµένου. Ακολουθεί η γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου ή υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισµού µε την έκδοση διοικητικής πράξης ως προς το αν η υπαγωγή προκαλεί ή όχι άµεση ή έµµεση βλάβη στο πολιτιστικό αγαθό. Μετά την έκδοση της γνωµοδότησης που γίνεται εντός 60 ηµερών από την υποβολή της αίτησης (ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία), η δήλωση υπαγωγής παραπέµπεται προς εξέταση από 7µελή επιτροπή.

Ουσιαστικά, πλέον, τίθεται ως προϋπόθεση της τακτοποίησης η γνωµοδότηση του υπουργείου Πολιτισµού, αλλά τίθεται και δεσµευτική προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει αυτή να εκδοθεί προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία. Για τη διαδικασία τακτοποίησης των βαρύτερων αυθαιρεσιών (κατηγορία 5) σε αντίστοιχες περιοχές προβλέπεται η υποβολή δήλωσης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστηµα και κατόπιν τούτου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εξέταση της δήλωσης και έκδοση απόφασης έγκρισης ή µη του υπουργείου Πολιτισµού ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου συµβουλίου. Επίσης, ορίζεται ότι, αντί της σύµφωνης γνώµης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων όλων των κατηγοριών σε νεότερα µνηµεία ή σε κτίρια εντός χώρων ιδιάζουσας πολιτιστικής αξίας, απαιτείται έγκριση του υπουργείου Πολιτισµού.

Προ των πυλών διαγραφή προστίµων για το Μάτι

Στη διαγραφή των προστίµων που αφορούν αυθαίρετα στο Μάτι θα προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, µε τροπολογία που θα κατατεθεί το προσεχές διάστηµα στη Βουλή, όπως προανήγγειλε µε χθεσινές δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Ο κ. Σταθάκης διευκρίνισε ότι τα πρόστιµα αφορούν αποκλειστικά σε κατοικίες που βρίσκονται στο ρέµα Παππά και όχι στην πυρόπληκτη περιοχή, και ανακοίνωσε ότι η επιβολή τους θα ανασταλεί µε τροπολογία.

«Η επιβολή των προστίµων που έγινε από τις Πολεοδοµίες ήταν µια πράξη η οποία, κατά τη γνώµη µου, δεν χρειαζόταν αυτήν τη στιγµή. Αυτό αναγνώρισε και το ΣΥΠΟΘΑ (Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων) και ουσιαστικά πάγωσε τα πρόστιµα έως ότου χαραχθεί η βαθιά γραµµή του ρέµατος» τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισµός προκειµένου να προχωρήσει ο δεύτερος κύκλος κατεδαφίσεων, για τον οποίο έχουν ενηµερωθεί περίπου 3.000 ιδιοκτήτες στην Αττική. Σηµείωσε, µάλιστα, πως το θεσµικό πλαίσιο είναι πλέον απόλυτα θωρακισµένο και αποθαρρύνει τη διατήρηση αυθαιρέτων, δεδοµένου ότι δεν τακτοποιούνται παραβάσεις σε ρέµατα, αιγιαλούς ή δάση, ενώ καταγράφονται εκατοντάδες περιπτώσεις αυτοκατεδάφισης αυθαιρέτων µε την πληρωµή παραβόλου 500 ευρώ σε όλη την Ελλάδα. «∆εν υπάρχει καµία πιθανότητα οποιοδήποτε αυθαίρετο να επιβιώσει» κατέληξε.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ