Μηχανογραφικό 2019: Λήγει η προθεσμία - Ποιες παγίδες δημιουργούν οι πτωτικές βάσεις
Πανελλήνιες 2019 (copyright: Eurokinissi)

Μηχανογραφικό 2019: Λήγει η προθεσμία - Ποιες παγίδες δημιουργούν οι πτωτικές βάσεις

Λήγει η προθεσμία κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου - Πώς να το συμπληρώσετε

Μηχανογραφικό δελτίο: Λήγει αύριο Τετάρτη 17 Ιουλίου η προθεσμία για την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόµενοι και οι οικογένειές τους θα πρέπει να γνωρίζουν την εξής βασική αρχή: Το µηχανογραφικό δελτίο πρέπει να συµπληρωθεί µε βάση τις επιθυµίες του καθενός, και όχι µε γνώµονα τις προβλέψεις για τη φετινή πορεία των µορίων εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το ίδιο ισχύει για τις περσινές βάσεις, καθώς δεν αποτελούν ασφαλές κριτήριο για τις επιλογές σας. Οµως, οι περισσότεροι, δυστυχώς, κάνουν αυτές τις επιλογές έχοντας κατά νου τις προβλέψεις για τις βάσεις, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί λάθος.

Κατά τα λοιπά, υπάρχουν και άλλα δεδοµένα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη, όπως:

 1. To κόστος διαµονής µακριά από τον τόπο κατοικίας. Εφόσον οι δυνατότητες της οικογένειας είναι περιορισµένες, είναι προτιµότερο να επιλέξετε µια σχολή κοντά στην πόλη σας. Εδώ σηµειώνουµε ότι πολλές σχολές περιφερειακών πανεπιστηµίων είναι καλύτερες από πολλές απόψεις.
 2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώνει όσες σχολές θέλει – ακόµη και αυτές που περιλαµβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα τέσσερα επιστηµονικά πεδία.
 3. Επιλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερες σχολές – ακόµη και κάποιες που πιστεύετε ότι δεν έχετε πιθανότητες να τις «πιάσετε» ή δεν σας αρέσουν. Σηµασία έχει να βρεθείτε εντός κάποιου ιδρύµατος. Μετά οι λύσεις είναι απεριόριστες.
 4. Η επιλογή µιας σχολής πρέπει να συνοδεύεται µε τις προοπτικές που έχει στην αγορά εργασίας. ∆υστυχώς, υπάρχουν σχολές που παρέχουν µόνο «πτυχία ανεργίας».
 5. Εξυπνο είναι όσοι πληρούν προϋποθέσεις µετεγγραφής (πολύτεχνοι, εξαιρετικά χαµηλά εισοδήµατα κ.λπ.) να δηλώσουν περιφερειακά τµήµατα τα οποία απαιτούν χαµηλά µόρια και στη συνέχεια να διεκδικήσουν µετεγγραφή εκεί που πραγµατικά επιθυµούν να φοιτήσουν. Για τον λόγο αυτό καλό θα ήταν να ξέρετε τις προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός νόµος για τα οικονοµικά και άλλα κριτήρια.

Μηχανογραφικό δελτίο: Δέκα βήματα για να το συμπληρώσετε

 1. Στη στήλη «Σειρά» (Προτίµησης) θα συµπληρώσετε µε αύξουσα σειρά τις προτιµήσεις σας για τα τµήµατα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που θέλετε. Π.χ. αν δηλώσετε 20 προτιµήσεις, ο αριθµός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τµήµα που επιθυµείτε να εισαχθείτε και ο αριθµός 20 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τµήµα στο οποίο θέλει κάποιος να εισαχθεί.
 2. Εννοείται ότι στις προτιµήσεις µπορείτε να συµπεριλάβετε τµήµατα ή και εισαγωγικές κατευθύνσεις όπως εσείς θέλετε. Τέλος, είναι απαραίτητο πριν από τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού να διαβάσετε τις γενικές οδηγίες που υπάρχουν στο έντυπο.
 3. Είναι αυτονόητο ότι αν κάποιος δεν πάρει απολυτήριο, δεν µπορεί να συµπληρώσει µηχανογραφικό.
 4. Η οριστικοποίηση του µηχανογραφικού θα γίνει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, κανένα δελτίο δεν γίνεται δεκτό, δεν αλλάζει και δεν αντικαθίσταται.
 5. Αν δηλώσετε προτίµηση για τµήµα που περιλαµβάνεται και στα δύο επιστηµονικά πεδία που δήλωσατε, το δηλώνετε µόνο µία φορά.
 6. Μπορείτε να δηλώσετε όσα τµήµατα θέλετε – ακόµη και όλα από αυτά που περιλαµβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα τέσσερα επιστηµονικά πεδία. Μπορείτε να δηλώσετε τα τµήµατα µε όποια σειρά επιθυµείτε, ανεξάρτητα από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο περιλαµβάνονται.
 7. Υποψήφιος Εσπερινού ΓΕΛ δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και Σχολές Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 8. ∆εν εισάγεστε σε τµήµα για το οποίο δεν δήλωσατε προτίµηση. Αν µε το σύνολο των µορίων σας εισάγεστε σε περισσότερα από ένα τµήµατα από αυτά που έχετε δηλώσει προτίµηση, τότε θα εισαχθείτε σε αυτό που έχετε δηλώσει µε προγενέστερη προτίµηση.
 9. Η σειρά των προτιµήσεών σας πρέπει να εκφράζει την πραγµατική σας επιθυµία, δηλαδή πρώτα να δηλώνετε το τµήµα που πραγµατικά επιθυµείτε να εισαχθείτε, άσχετα από τον αριθµό των µορίων σας, και µετά τα λοιπά.
 10. Σε περίπτωση ισοβαθµίας σας µε τον τελευταίο εισαγόµενο σε τµήµα που δηλώσατε προτίµηση, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα µε συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου.

Τα μηχανογραφικά δελτία

 το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 με τα 4 Επιστημονικά Πεδία, για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταίο έτος συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018

το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 με τα 5 Επιστημονικά Πεδία, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017

το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2019 για τους υποψήφιους που  συμμετέχουν στις φετινές  Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. 

Η εικόνα των επιδόσεων των µαθητών στα τέσσερα επιστηµονικά πεδία

1ο επιστηµονικό πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Η πτώση των βάσεων θα είναι µικρή και όχι σε όλες τις σχολές. Πάντως και οι περιζήτητες σχολές της Νοµικής και της Ψυχολογίαςθα έχουν πτώση των µορίων, ακόµη και αν αυτή είναι οριακή. Επίσης, ένα γεγονός που θα συµβάλει στην πτώση των βάσεων είναι ότι στο 1ο πεδίο είχαµε φέτος περίπου 3.000 υποψήφιους λιγότερους από πέρυσι. Οι µαθητές έγραψαν χειρότερα στα Λατινικά και τα Αρχαία, αλλά έγραψαν καλύτερα στην Ιστορία. Το γεγονός ότι φέτος οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι σηµαίνει ότι κυρίως στις χαµηλόβαθµες σχολές θα εισαχθούν περισσότερα άτοµα.

2ο επιστηµονικό πεδίο Θετικών Επιστηµών: Αναµένεται καθολική πτώση των βάσεων λόγω των χαµηλών επιδόσεων σε Χηµεία και Φυσική, η οποία θα είναι µεγαλύτερη στα τµήµατα των περιφερειακών πανεπιστηµίων και µικρότερη στα κεντρικά ιδρύµατα. Οι κακοί βαθµοί στη Χηµεία θα οδηγήσουν τις βάσεις σε καθοδική πορεία και είναι ενδεικτικό ότι µόνο 420 υποψήφιοι έγραψαν πάνω από 19, όταν πέρυσι έγραψαν 3.420! Πάντως, και στις Πολυτεχνικές Σχολές θα έχουµε πτώση των βάσεων, αλλά σίγουρα δεν θα είναι µεγάλη. Σε αυτό το πεδίο έχουµε και πολλά νέα τµήµατα τα οποία, όπως δείχνουν τα πράγµατα, θα δεχθούν φοιτητές µε βαθµούς κάτω της βάσης. Η πτώση των βάσεων σε κάποια τµήµατα θα φτάσει ακόµη και τα 300 µόρια.

3ο επιστηµονικό πεδίο Επιστηµών Υγείας: Η πτώση των βάσεων θα είναι µικρή σε όλα τα τµήµατα. Στις Ιατρικές Σχολές επίσης θα έχουµε κάθοδο µορίων, κυρίως στις Σχολές της περιφέρειας, αλλά σίγουρα δεν θα είναι τόσο µεγάλη όσο φαινόταν αρχικά. Αυτό οφείλεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στο µάθηµα της Βιολογίας Προσανατολισµού, καθώς πάνω από 18 έγραψε το 11,46% των υποψηφίων (8,28% πέρυσι) και 16,68% πάνω από 19 (7,10% πέρυσι).

4ο επιστηµονικό πεδίο Επιστηµών Οικονοµίας και Πληροφορικής: Οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν έχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε πέρυσι, αλλά η σηµαντική αύξηση στον αριθµό των εισακτέων αναµένεται να οδηγήσει καθοδικά τις βάσεις. Οι υποψήφιοι έγραψαν χειρότερα στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, αλλά καλύτερα στην Πληροφορική και στα Μαθηµατικά. Αυτό σηµαίνει ότι βαθµολογικά οι υποψήφιοι βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε τα περσινά. Οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι η πτώση των βάσεων µπορεί να φτάσει έως και τα 450 µόρια κατά µέσο όρο.

Δείτε εδώ αναλυτικά (αρχεία excel)

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-2019_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-2019_ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ  

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ-ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-2019_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ-ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-2019_ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ---ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.---2019_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ---ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.---2019_ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ-ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-2019_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ-ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-2019_ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ-2019_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ-2019_ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Έχοντας στα χέρια τους τις βαθμολογίες τους, οι 104.000 υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις 78.335 θέσεις των ΑΕΙ μπορούν πλέον να υπολογίσουν πόσα μόρια έχουν συγκεντρώσει. Η παλιά «σπαζοκεφαλιά» του υπολογισμού είναι πια παρελθόν, αφού οι υποψήφιοι μπορούν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, https://markcalc.it.minedu.gov.gr/ , να βρουν το σύνολο των μορίων τους, συμπληρώνοντας τους βαθμούς που συγκέντρωσαν.

 

ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ