Δραπετσώνα: 150 σεισμόπληκτες οικογένειες κερδίζουν οριστικά τα διαμερίσματά τους

Δραπετσώνα: 150 σεισμόπληκτες οικογένειες κερδίζουν οριστικά τα διαμερίσματά τους

Τελευταία Ενημέρωση
Στις 150 οικογένειες που εγκατέλειψαν τον οικισμό «Καππαδοκία» μετά τον σεισμό του 1999 παραχωρήθηκαν τα διαμερίσματα στα οποία ζουν από τότε

Στις 150 οικογένειες σεισμοπλήκτων των προσφυγικών πολυκατοικιών στην περιοχή Αγιος Διονύσιος στον οικισμό «Καππαδοκία» της Δραπετσώνας, οι οποίες είχαν μείνει άστεγες μετά το σεισμό του 1999 παραχωρούνται οριστικά τα διαμερίσματα, στα οποία είχαν στο μεταξύ μεταστεγαστεί και ανεγέρθηκαν με δαπάνες του υπουργείου Υποδομών. 

Είκοσι χρόνια μετά το σεισμό οι ένοικοι των πέντε προσφυγικών πολυκατοικιών, οι οποίες είχαν κριθεί κατεδαφιστέες ύστερα από τον δευτεροβάθμιο έλεγχο, θα μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τους τα οριστικά παραχωρητήρια των νέων κατοικιών τους.

Αυτό ορίζει απόφαση του υπουργού Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, με την οποία διευκρινίζεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι σεισμόπληκτοι ή οι κληρονόμοι τους, ενώ ανοίγει πλέον ο δρόμος για την ανάπλαση της περιοχής αλλά κυρίως για την απομάκρυνση των επικίνδυνων κτισμάτων, οι οποίες στο παρελθόν υπήρξαν εστίες μόλυνσης και παραβατικότητας έως ότου καθαριστούν με πρωτοβουλία του τ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Γιώργου Γαβρίλη.

Οπως επισημαίνει στο ethnos,gr ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος «η εκκρεμότητα του οριστικού παραχωρητηρίου στους ανθρώπους αυτούς δεν επέτρεπε τη λύση του προβλήματος δεδομένου ότι δεν είχαν απεγκλωβιστεί από τα παλαιά παραχωρητήρια των σεισμόπληκτων κατοικιών τους. Ωστόσο οι πολυκατοικίες αυτές βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, απέναντι υπάρχει ένα σχολείο. Ο κίνδυνος είναι διαρκής και προσπαθούμε με σκαλωσιές να αποφύγουμε ατύχημα».

Αν και με την παροχή των οριστικών παραχωρητηρίων, το οικόπεδο των προσφυγικών περνά στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να το διεκδικήσει προκειμένου να προχωρήσει σε ανάπλαση της περιοχής. Αλλωστε τα δύο από τα τέσσερα οικόπεδα, στα οποία οικοδομήθηκαν οι νέες πολυκατοικίες που μεταστέγασαν τους σεισμόπληκτους είχαν παραχωρηθεί από το δήμο, σημειώνει ο κ. Βρεττάκος.

Να σημειωθεί ότι, οι προσφυγικές πολυκατοικίες δεν έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέες ή μνημεία δεδομένου ότι στο πέρασμα των χρόνων οι παρεμβάσεις σε αυτές ήταν πολλές με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο αρχικός τους χαρακτήρας.

Οσον αφορά στους πρώην ενοίκους τους, υπενθυμίζεται ότι το 2002 είχε αποφασιστεί από τους τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τον δήμαρχο Δραπετσώνας η κατασκευή πέντε πολυκατοικιών για την στεγαστική αποκατάσταση 150 σεισμοπλήκτων οικογενειών του οικισμού «Καππαδοκία» καθώς επίσης και η μεταβίβαση των ποσοστών ιδιοκτησίας επί των οικοπέδων που βρίσκονταν οι κατεδαφιστέες οικοδομές των προαναφερόμενων σεισμοπλήκτων στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι πέντε νέες πολυκατοικίες οικοδομήθηκαν σε τέσσερα ανεξάρτητα οικόπεδα και κατασκευάστηκαν 150 διαμερίσματα, εμβαδού 60 τ.μ. έκαστο. Ακολούθησε το 2011 η προσωρινή παραχώρηση των κατασκευασθέντων διαμερισμάτων με τις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης μετά από κλήρωση στους δικαιούχους.

Έως τωρα ωστόσο δεν είχε εκδοθεί η υπουργική απόφαση που ξεκαθαρίζει τη διαδικασία της οριστικής παραχώρησης των διαμερισμάτων. Πλέον όμως «κρίνεται απαραίτητη η οριστική παραχώρηση των διαμερισμάτων επί των οικοπέδων στους δικαιούχους αλλά και ο καθορισμός της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου να επιλυθούν εκκρεμότητες που απορρέουν από τη μη οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι οποίες δυσχεραίνουν τους δικαιούχους ιδιοκτήτες, εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των παραχωρηθέντων συγκροτημάτων και προκαλούν πρόσθετες δαπάνες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου» επισημαίνεται στην πρόσφατη απόφαση του κ. Καραμανλή.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Βάσει της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους:

  • Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μονομερούς δήλωσής τους, περί μεταβίβασης, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, της πλήρους κυριότητας του σεισμοπλήκτου διαμερίσματος μετά των αναλογούντων ποσοστών επί των οικοπέδων, χωρίς βάρη και νομικά ελαττώματα, κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά χρήση και διαχείριση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας διαδικασιών τη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21).
  • Πιστοποιητικό μεταγραφής της ανωτέρω συμβολαιογραφικής πράξης από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο/κτηματολογικό γραφείο. Η μεταγραφή της πράξης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνες των δικαιούχων. Για την ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη ισχύουν οι απαλλαγές που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Τα τέλη και δικαιώματα γενικώς των συμβολαιογράφων, του υποθηκοφύλακα και τρίτων ορίζονται στο μισό των ισχυόντων κατά τις γενικές διατάξεις. Να σημειωθεί ωστόσο ότι οι ιδιοκτήτες δεν απαλλάσσονται από οφειλές προς τρίτους για πληρωμές σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ, κοινόχρηστα κλπ που να αφορούν στα παλαιά σεισμόπληκτα διαμερίσματά τους. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών δύναται να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Υποδομών.

Η μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας των παραχωρηθησομένων οριζόντιων ιδιοκτησιών στους δικαιούχους, θα γίνει με την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, που θα υπογράψει ο Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς τη σύμπραξη συμβολαιογράφου.

Η μεταγραφή του οριστικού παραχωρητηρίου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο/κτηματολογικό γραφείο γίνεται με επιμέλεια και έξοδα του δικαιούχου και συνεπάγεται την οριστική μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το φόρο Μεταβιβάσεως Ακινήτων και οποιασδήποτε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου που να αφορά στα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

Τα οριστικά παραχωρητήρια με τα οποία θα μεταβιβαστεί η πλήρης κυριότητα των κληρωθέντων οριζόντιων ιδιοκτησιών θα χορηγηθούν στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης και μεταγραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υπογράψει προσωρινό παραχωρητήριο χρήσης διαμερίσματος θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την μεταγραφή των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την λήξη της ετήσιας προθεσμίας η τυχόν παράτασής της να εκκενώσουν τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούν, να αποχωρήσουν και να παραδώσουν τα κλειδιά στην αρμόδια Υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω αποζημίωση του Δημοσίου, από φθορές, χρήση κλπ, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως η οποία θα περιγράφει αναλυτικά τα τυχόν προβλήματα και τη δαπάνη αποκατάστασης, για κάθε περίπτωση, η οποία θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του παραχωρηθησομένου διαμερίσματος.

Όσοι δικαιούχοι δεν συμμετείχαν στην αρχική κλήρωση θα πρέπει εντός προθεσμίας 6 μηνών να υποβάλλουν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του πληγέντος ακινήτου και φύλλο ελέγχου της οριζόντιας ιδιοκτησίας από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, προκειμένου να γίνει συμπληρωματική κλήρωση για τα μη διατεθέντα διαμερίσματα σε όλα τα κτίρια.

Οσον αφορά στα σεισμόπληκτα διαμερίσματα, κυριότητας περισσοτέρων του ενός συνιδιοκτητών στα οποία υπάρχει «άγνωστος ιδιοκτήτης» και εφόσον, μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, περιέλθει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του «αγνώστου ιδιοκτήτη» στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, είναι δυνατόν ο συνιδιοκτήτης του κληρωθέντος ακινήτου να αγοράσει από το Ελληνικό Δημόσιο το υπολειπόμενο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας, αντί τιμήματος, το οποίο θα αντιστοιχεί στην αξία αυτού, όπως θα καθοριστεί από την έκθεση εκτίμησης που θα ενεργήσει η αρμόδια Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας και κατά την διαδικασία που θα προβλεφθεί με νέα Υπουργική Απόφαση.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι τα δικαιώματα των δικαιούχων μεταβιβάζονται σε κάθε περίπτωση και στους καθολικούς διάδοχους αποκλειστικά, εφόσον προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (ενδεικτικά αποδοχή κληρονομιάς, αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, γονική παροχή, δωρεά, κλπ).

Σε περιπτώσεις μη εμφανισθέντων ιδιοκτητών σεισμόπληκτων κτιρίων μέχρι την ολοκλήρωση των προθεσμιών μπορεί να γίνει εξαγορά η αποζημίωση αυτών με τις διαδικασίες περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το Δημόσιο συμφέρον.

Η διαδικασία και η δυνατότητα μεταφοράς των βαρών των σεισμόπληκτων ακινήτων, με την χορήγηση κατάλληλου πιστοποιητικού από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, στο ακίνητο που θα παραχωρηθεί σε αντικατάσταση του παλαιού, θα καθορισθούν με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ