Δίπλωμα οδήγησης στην Ευρώπη
Κλειδιά αυτοκινήτου/pixabay.com

Σε ποια ηλικία παίρνουν δίπλωμα οδήγησης οι Ευρωπαίοι;

Η θεσμοθέτηση της οδήγησης στα 17 και στη χώρα μας έκανε πολλούς να αναρωτηθούν τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ιδού, λοιπόν...

Με αφορμή το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που θεσμοθετεί την οδήγηση στα 17 με την παρουσία συνοδηγού στη χώρα μας και το οποίο παρουσιάζει σήμερα το «Έθνος», αξίζει να δούμε τι ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ηλικιακά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποκτηθεί το δίπλωμα οδήγησης. 

Αυστρία

Το ελάχιστο όριο για να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα στην Αυστρία εξαρτάται από τον τύπο οχήματος που θέλει να οδηγήσει: 16 έτη για μηχανάκι, 18 για ΙΧ αυτοκίνητο και 21 για λεωφορείο ή φορτηγό. Η διαδικασία απόκτησης του διπλώματος χωρίζεται σε δύο μέρη, τη θεωρητική εξέταση και την πρακτική. 

Βέλγιο 

Το ίδιο ισχύει και στο Βέλγιο, αναφορικά με την ηλικία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα οδήγησης. Στα 18 έτη δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν άδεια για ΙΧ οχήματα, στα 21 για λεωφορείο και φορτηγό και μεταξύ 18 και 24 ετών για μηχανάκι και μηχανή, ανάλογα με τους ίππους του οχήματος. Μετά τη φοίτηση σε σχολή οδήγησης, οι ενδιαφερόμενοι περνούν από δύο στάδια εξέτασης, τη θεωρητική και την πρακτική. Επιπλέον, μπορούν να κάνουν αίτηση για αγγλική άδεια οδήγησης. 

Τέλος, αν ο εξεταζόμενος αποτύχει στις δύο πρώτες προσπάθειες, δεν μπορεί να αποκτήσει άδεια οδήγησης για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό προβλέπει ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2013. 

Βουλγαρία 

Όπως σε όλα τα κράτη, έτσι και στη Βουλγαρία το δίπλωμα οδήγησης απαιτείται για κάθε τύπο μηχανοκίνητου οχήματος. Στα 16 δίνεται για μηχανάκι, στα 18 για ΙΧ όχημα και στα 21 για λεωφορείο και φορτηγό. Εκτός από την πλαστικοποιημένη άδεια οδήγησης σε σχήμα πιστωτικής, οι Βούλγαροι οδηγοί πρέπει να έχουν μαζί τους κι ένα ακόμη έγγραφο που ονομάζεται «Ημερολόγιο Ελέγχου». Είναι φτιαγμένο από μπλε χαρτί, συμπληρώνεται χειρόγραφα και επικυρώνεται με κρατική σφραγίδα. Αν ένας οδηγός διαπράξει παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η Τροχαία τού κόβει πρόστιμο, κατάσχει το μπλε έντυπο και του δίνει ένα άλλο έγγραφο που λειτουργεί ως «γέφυρα» μέχρι ο παραβάτης να πληρώσει το πρόστιμο και να παραλάβει πίσω το «Ημερολόγιο Ελέγχου». 

Κροατία 

Στην Κροατία υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι περιορισμοί αναφορικά με την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Το ελάχιστο όριο μπορεί να είναι τα 18 έτη, αλλά οι νέοι οδηγοί υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς μέχρι και την ηλικία των 24. Για κάποιες μηχανές, το απαιτούμενο ηλικιακό όριο είναι τα 24 έτη ή και τα 20, μετά από δύο χρόνια κατοχής μιας πρώτης άδειας ειδικά γι' αυτό το όχημα. 

Κύπρος 

Και σε αυτή την περίπτωση τα ηλικιακά κριτήρια διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του οχήματος. Για μηχανάκια κάτω των 50 κυβικών, η απόκτηση διπλώματος επιτρέπεται στα 17, ενώ για τα ΙΧ οχήματα στα 18. Για μοτοσυκλέτες που απαιτούν υψηλή ικανότητα χειρισμού αλλά και για ορισμένα βαρύτερα οχήματα όπως φορτηγά, η άδεια οδήγησης δίνεται σε άτομα 21 ετών και άνω. Αν ένας υποψήφιος οδηγός είναι άνω των 70 ετών, πρέπει να προσκομίσει και πιστοποίηση καλής κατάστασης από γιατρό, προκειμένου να μπορέσει να εξεταστεί. 

Τσεχία 

Με νόμο που πέρασε τον Ιανουάριο του 2013,  η άδεια οδήγησης έχει ισχύ 10 χρόνων. Για να αποκτήσει κάποιος άδεια οδήγησης στην Τσεχία, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη για ΙΧ οχήματα, τα 16 για μηχανάκια μικρού κυβισμού και να είναι άνω των 20 για βαριά οχήματα όπως λεωφορεία και φορτηγά. Τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά μαθήματα είναι διαθέσιμα και στα αγγλικά. 

Δανία

Στη Δανία δεν υφίστανται οι κατηγορίες C1 και D1. Αυτό σημαίνει η άδεια για φορτηγό ή λεωφορείο καλύπτει όλα τα είδη φορτηγών ή λεωφορείων. Αναφορικά με τα ηλικιακά κριτήρια, τα 16 έτη είναι το ελάχιστο όριο για μοτοποδήλατο (ακόμη και τα 15, αν ο υποψήφιος πληρώσει το ποσό των περίπου 14 ευρώ για την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων) και τα 17 έτη για ΙΧ όχημα. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε διάφορες συνθήκες που πρόκειται να αντιμετωπίσει στους δρόμους της χώρας ο υπποψήφιος οδηγός (όπως οδικό παγωμένο δίκτυο). 

Εσθονία

Η κατοχή διπλώματος στην Εσθονία αρχίζει από τα 16 έτη, με τη διαφορά η οδήγηση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με επίβλεψη. Στα 18 ο οδηγός απαλλάσσεται από αυτό τον περιορισμό. Στα 20 μπορεί κάποιος να εξεταστεί για φορτηγά και λεωφορεία. 

Φινλανδία

Η πρωτοτυπία που συναντάμε στην περίπτωση της Φινλανδίας είναι ότι ο υποψήφιος οδηγός μπορεί είτε να διδαχτεί σε σχολή οδήγησης είτε από κάποιο συγγενικό πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης! Για μοτοποδήλατο, αρκούν τα 15 έτη ως ηλικιακό κριτήριο, το οποίο αυξάνεται στα 16 έτη για μηχανάκι και στα 18 για ΙΧ οχήματα. Για βαριά οχήματα, κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση των 24 ετών. 

Γαλλία 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις και στην περίπτωση της Γαλλίας. Στα 16 έτη για μηχανάκι, στα 18 για ΙΧ και στα 21 για βαριά οχήματα, τύπου λεωφορεία ή/και φορτηγά. Η διαδικασία απόκτησης του διπλώματος χωρίζεται σε δύο στάδια: στο θεωρητικό (κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να περάσει ο υποψήφιος τουλάχιστον 35/40 ερωτήσεις) και το πρακτικό. 

Γερμανία 

Τα ηλικιακά κριτήρια στη Γερμανία για την απόκτηση διπλώματος έχουν ως εξής: 16 έτη για μηχανάκι έως 125 κυβικά, 17 έτη για ΙΧ με επίβλεψη - 18 έτη χωρίς επίβλεψη, 21 έτη για βαριά οχήματα (λεωφορείο, φορτηγό). Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις των δύο σταδίων (θεωρητικό - πρακτικό), να προσκομίσουν πιστοποίηση από οφθαλμίατρο και να παρακολουθήσουν μαθήματα πρώτων βοηθειών. 

Ουγγαρία 

Οι ώρες θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων που θα πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος οδηγός στην Ουγγαρία εξαρτώνται από την κατηγορία του οχήματος στην οποία θα εξεταστεί. Το ελάχιστο ηλικιακό όριο για την άδεια οδήγησης έχει ως εξής: 14 έτη για μοτοποδήλατα έως 50 κυβικά, 16 έτη για μηχανάκια άνω των 120 κυβικών, 18 ετών για μηχανές άνω των 385 κυβικών και για ΙΧ οχήματα, 24 έτη για μηχανές μεγάλου κυβισμού. 

Ιρλανδία 

Σε δύο στάδια χωρίζεται και εδώ η διαδικασία απόκτησης του διπλώματος οδήγησης: θεωρητικό και πρακτικό. Τα ηλικιακά όρια έχουν ως εξής: 16 έτη για μοτοποδήλατα και μηχανάκια έως 125 κυβικά, 18 έτη για μηχανές, 17 έτη για ΙΧ. 

Πορτογαλία 

Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Στα 18 μπορεί κάποιος να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης για ΙΧ (αν και δεν μπορεί να ενοικιάσει αυτοκίνητο πριν από τα 21), ενώ για μηχανάκι μπορεί από τ16 και έπειτα. Ο υποψήφιος οδηγός περνά από το «τεστ ασφαλείας» και πρέπει πάντα να φέρει στο όχημά του κόκκινο τρίγωνο και γιλέκο φωσφωρίζον. 

Ισπανία 

Καμία πρωτουπία και στην Ισπανία, ως προς τα ηλιακά κριτήρια. Στα 16 έτη μπορεί να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα για μηχανάκι, στα 18 για ΙΧ και στα 21 για λεωφορείο και φορτηγό. Επίσης, είναι υποχρεωτική η κατοχή απολυτηρίου δημοτικού. Η διαδικασία εξέτασης χωρίζεται σε δύο στάδια και εδώ, στο θεωρητικό και το πρακτικό. 

Ιταλία 

Το αυτό και για την Ιταλία: στα 16 είναι εφικτή η απόκτηση διπλώματος για μηχανάκι 125 κυβικών, στα 18 για ΙΧ και μηχανές, στα 21 για φορτηγό και στα 24 για μηχανές χωρίς όριο στα κυβικά και για λεωφορεία. Και εδώ η διαδικασία εξέτασης χωρίζεται στα δύο στάδια και είναι επίσης απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου δημοτικού. 

Μ. Βρετανία 

Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει η λεγόμενη «προσωρινή» άδεια, για την οποία μπορούν να καταθέσουν αίτηση όσοι έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη και 9 μήνες. Με την εξέταση για την κανονική άδεια οδήγησης, στα 16 δίνεται δίπλωμα για μοτοποδήλατο και στα 17 για ΙΧ. Επιπλέον, εδώ η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει τρία στάδια: το θεωρητικό, το πρακτικό κι ένα ακόμη που αφορά στην «αντίληψη κινδύνου». 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ