συνταξιούχοι
Οι επικουρικές και κύριες συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν την ίδια ημέρα στους δικαιούχους (Motionteam Φανή Τρυψανη)

Δέκα κατηγορίες στην έξοδο με τα νέα όρια-Ποιοι κλειδώνουν τη σύνταξη

Τελευταία Ενημέρωση
Περίπου 50.000 µισθωτοί του πρώην ΙΚΑ, άνδρες και γυναίκες, γονείς ή εργαζόµενοι µε βαρέα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος

Δέκα κατηγορίες µισθωτών του πρώην ΙΚΑ µπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2019 µε τα νέα όρια ηλικίας. Πρόκειται για περίπου 50.000 ασφαλισµένους άνδρες και γυναίκες, γονείς ή εργαζόµενους µε βαρέα ένσηµα που έχουν ήδη θεµελιώσει δικαίωµα και δεν το έχουν ακόµα ασκήσει ή θεµελιώνουν φέτος για πρώτη φορά, δηλαδή συµπληρώνουν εντός του 2019 τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

Οι ασφαλισµένοι που µπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2019 είναι κυρίως παλαιοί ασφαλισµένοι οι οποίοι είτε: α) έχουν κατοχυρώσει σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (κυρίως την τριετία 2010-2012) και ακολουθώντας τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας και θεµελιώνουν δικαίωµα για συνταξιοδότηση (π.χ. µητέρες ανηλίκων, ασφαλισµένοι µε 35 χρόνια ή µε 10.000 ηµέρες κ.λπ., είτε β) έχουν κατοχυρώσει µε το προηγούµενο καθεστώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις οι οποίες δεν µεταβλήθηκαν και συµπληρώνουν φέτος το κατά περίπτωση όριο ηλικίας (π.χ. άνδρες µε 4.500 ηµέρες, άνδρες µε βαρέα κ.λπ.).

Οι 10 κατηγορίες µισθωτών που ανοίγουν την πόρτα της εξόδου το 2019 είναι:

 1. Ανδρες και γυναίκες µε τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης για πλήρη σύνταξη Πρόκειται για τους ασφαλισµένους που είναι γεννηµένοι το 1952 και συµπληρώνουν φέτος το 67ο έτος της ηλικίας τους. Οι ασφαλισµένοι µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη.
 2. Ανδρες και γυναίκες µε τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης για µειωµένη σύνταξη Πρόκειται για τους ασφαλισµένους που είναι γεννηµένοι το 1957 και συµπληρώνουν φέτος το 62ο έτος της ηλικίας τους. Οι ασφαλισµένοι µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη εφόσον έχουν 100 ηµέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας.
 3. Γυναίκες µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης Πρόκειται για τις ασφαλισµένες που έχουν συµπληρώσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης το 2010, το 2011 ή το 2012, αλλά συµπληρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός του νέου έτους. Ειδικότερα: 
  Ασφαλισµένες που είναι γεννηµένες το δεύτερο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλαδή 57 ετών το 2016), που συµπλήρωσαν 10.000 ηµέρες το 2010, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένη γεννηµένη 1/8/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 10.000 ηµέρες ασφάλισης και διέκοψε την εργασία της. Με την προηγούµενη νοµοθεσία είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 57 ετών µε πλήρη. Το 57ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2016 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας, συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένες γεννηµένες το 1960 (έγιναν δηλαδή 56 ετών το 2016) που συµπλήρωσαν 10.000 ηµέρες ασφάλισης το 2011 και 10.400 ηµέρες µέχρι σήµερα µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών και 9 µηνών µε µειωµένη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένη γεννηµένη 1/7/1960 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 10.000 ηµέρες ασφάλισης, διέκοψε την εργασία της µόλις συµπλήρωσε 10.400 ηµέρες και µε προαιρετική ασφάλιση συµπλήρωσε τις προϋποθέσεις µειωµένης συνταξιοδότησης (100 κάθε έτος την τελευταία πενταετία). Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη µειωµένης ήταν το 56ο έτος. Το 56ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλαδή το 2016 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 58 ετών και 9 µηνών µε µειωµένη σύνταξη (τον Απρίλιο του 2019).
  Ασφαλισµένες γεννηµένες το 1961 (έγιναν δηλαδή 55 ετών το 2016) που συµπλήρωσαν 10.000 ηµέρες ασφάλισης το 2010, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένη γεννηµένη 1/3/1961 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 10.000 ηµέρες ασφάλισης ενώ την τελευταία πενταετία συµπλήρωσε και 100 ηµέρες κάθε έτος µε προαιρετική ασφάλιση. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη µειωµένης ήταν το 55ο έτος. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2016 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 58 ετών µε µειωµένη σύνταξη (τον Μάρτιο του 2019).
 4. Ανδρες µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης Πρόκειται για όσους έχουν συµπληρώσει 10.000 ηµέρες ασφάλισης το 2010 το 2011 ή το 2012, αλλά συµπληρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός του νέου έτους. Ειδικότερα:
  Ασφαλισµένοι που είναι γεννηµένοι το 1955 (έγιναν δηλαδή 62 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 10.000 ηµέρες το 2010, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 63 ετών και 11 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένος γεννηµένος 1/3/1955 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 10.000 ηµέρες ασφάλισης και διέκοψε την εργασία του το 2011. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους ήταν το 62ο έτος. Το 62ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις  18/8/2015 δηλαδή το 2017 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 63 ετών και 11 µηνών.
  Ασφαλισµένοι που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1954 (έγιναν δηλαδή 63 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 10.000 ηµέρες το 2011, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένος γεννηµένος 1/8/1954 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 10.000 ηµέρες ασφάλισης και διέκοψε την εργασία του. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους ήταν το 63ο έτος. Το 63ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2017 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 64 ετών και 6 µηνών.
 5. Μητέρες µε 5.500 ηµέρες και ανήλικο Πρόκειται για τις µητέρες που ενώ είχαν κατοχυρώσει σύµφωνα µε το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης την τριετία 2010-2012, ακολουθούν τα νέα µεταβατικά όρια ηλικίας και συµπληρώνουν το 2019 το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας θεµελιώνοντας δικαίωµα είτε για πλήρη είτε για µειωµένη σύνταξη. Ειδικότερα:
  Ασφαλισµένες γεννηµένες το 1961 (έγιναν δηλαδή 55 ετών το 2016) που συµπλήρωσαν 5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2010, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Μητέρα γεννηµένη 1/8/1961 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 5.500 ηµέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί γεννηµένο το 1999. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί ως µητέρα ανηλίκου µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών και µε πλήρη σε ηλικία 55 ετών. Το δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη το είχε θεµελιώσει και διατηρήθηκε και µετά την ψήφιση του νέου νόµου. Εξακολούθησε την εργασία αλλά επειδή το 55ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή 1/8/2016 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 58 ετών µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένες γεννηµένες το δεύτερο εξάµηνο του 1959 (έγιναν 57 ετών το 2016) που συµπλήρωσαν 5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2011 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Μητέρα γεννηµένη 1/8/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 5.500 ηµέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί γεννηµένο το 1999. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί ως µητέρα ανηλίκου µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών και µε πλήρη σε ηλικία 57 ετών. Το δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη το είχε θεµελιώσει και διατηρήθηκε και µετά την ψήφιση του νέου νόµου. Εξακολούθησε την εργασία αλλά επειδή το 57ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή 1/2/2016 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένες γεννηµένες το πρώτο τετράµηνο του 1957 (1/1-31/4/1957) (έγιναν 60 ετών το 2017) που συµπλήρωσαν 5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2012 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 µηνών Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Μητέρα γεννηµένη 1/2/1957 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 5.500 ηµέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί γεννηµένο το 1995. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί ως µητέρα ανηλίκου µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και µε πλήρη σε ηλικία 60 ετών. Το δικαίωµα για µειωµένη σύνταξη το έχει ήδη θεµελιώσει. Εξακολούθησε την εργασία αλλά επειδή το 60ό έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 62 ετών και 8 µηνών µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένες γεννηµένες το 1961 (έγιναν 55 ετών το 2016) που συµπλήρωσαν 5.500 ηµέρες ασφάλισης το 2012 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Μητέρα γεννηµένη το 1961 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 5.500 ηµέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί γεννηµένο το 2001. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί ως µητέρα ανηλίκου µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και µε πλήρη σε ηλικία 60 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συµπληρώνει το 2016, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους µε µειωµένη σύνταξη.
 6. Ανδρες και γυναίκες µε 35 χρόνια ασφάλισης  Πρόκειται για τους ασφαλισµένους/ες που έχουν συµπληρώσει 10.500 ηµέρες ασφάλισης το 2010 το 2011 ή το 2012, αλλά συµπληρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός του νέου έτους. Ειδικότερα:
  Ασφαλισµένοι/ες που είναι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλαδή 58 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 10.500 ηµέρες το 2010, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένος γεννηµένος 1/8/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2010 10.500 ηµέρες ασφάλισης. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών. Το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2017 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας, συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους ασφαλισµένους που συµπληρώνουν την απαιτούµενη 35ετία µέχρι το 2011, µε τη διαφορά ότι στην περίπτωσή τους απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης (10.800 ηµέρες) µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος.
  Παράδειγµα:  Ασφαλισµένος γεννηµένος 1/9/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2011 10.500 ηµέρες ασφάλισης ενώ µέχρι το 2012 είχε συµπληρώσει και τα 36 έτη αφού συνεχίζει εργαζόµενος. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών. Το 58ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2017 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας, συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένοι που είναι γεννηµένοι από 1/11/1958 µέχρι 31/12/1958 (έγιναν δηλ. 59 ετών το 2017), που συµπλήρωσαν 10.500 ηµέρες το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα:  Ασφαλισµένος γεννηµένος 1/11/1958 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 35ετία ενώ είχε συµπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2014. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2017 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας, συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένοι που είναι γεννηµένοι το πρώτο εξάµηνο του 1959 (έγιναν δηλαδή 59 ετών το 2018) που συµπλήρωσαν 10.500 ηµέρες το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένος γεννηµένος 1/1/1959 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012 35ετία ενώ είχε συµπληρώσει και τα 37 έτη ασφάλισης µέχρι το 2014. Με το προηγούµενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 59 ετών. Το 59ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015 δηλαδή το 2018 και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 60 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.
 7. Ανδρες και γυναίκες µε 40 έτη Οι ασφαλισµένοι στο πρώην ΙΚΑ που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης (12.000 ηµέρες) µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους το 2019, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Πρόκειται για όσους είναι γεννηµένοι το 1957 και συµπληρώνουν το 62ο έτος το 2019.
 8. Ανδρες και γυναίκες µε 10.500 και βαρέα Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη µε το όριο ηλικίας που διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ηµέρες στα βαρέα επαγγέλµατα.
  Παραδείγµατα:
  Ασφαλισµένος/η που το έτος 2010
  έχει πραγµατοποιήσει 10.500 ηµέρες εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένος το 1964, συµπληρώνει το 2019 το 55ο έτος και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένος/η µε τις ίδιες προϋποθέσεις που είναι γεννηµένος το 1966 συµπληρώνει το 2019 το 53ο έτος και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη.
  Ασφαλισµένος/η που το έτος 2011 έχει πραγµατοποιήσει 10.500 ηµέρες εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένος 1/1/1964 συµπληρώνει την ηλικία των 55 ετών και 9µηνών το 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένος µε τις ίδιες προϋποθέσεις που είναι γεννηµένος 1/1/1966 συµπληρώνει το 2019 την ηλικία των 53 ετών και 9 µηνών και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη.
  Ασφαλισµένος που το έτος 2012 έχει πραγµατοποιήσει 10.500 ηµέρες εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένος 1/1/1963, συµπληρώνει την ηλικία των 56 ετών και 6µηνών το 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένος µε τις ίδιες προϋποθέσεις που είναι γεννηµένος το 1964, συµπληρώνει το 2019 την ηλικία των 54 ετών και 6 µηνών και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε µειωµένη σύνταξη.
 9. Γυναίκες µε 4.500 και βαρέα Πρόκειται για τις ασφαλισµένες που έχουν κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωµα την τριετία 2010-2012 (4.500 εκ των οποίων 3.600 βαρέα) ενώ επιπλέον από τα 3.600 βαρέα, τα 1.000 βαρέα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα 13 τελευταία χρόνια πριν τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας.
  Παραδείγµατα:
  Ασφαλισµένη που το έτος 2010
  έχει πραγµατοποιήσει 4.500 ηµέρες εκ των οποίων 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένη το 1964, συµπληρώνει την ηλικία των 55 ετών το 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένη που το έτος 2011 έχει πραγµατοποιήσει 4.500 ηµέρες εκ των οποίων 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένη το 1963 συµπληρώνει την ηλικία των 56 ετών το 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.
  Ασφαλισµένη που το έτος 2012 έχει πραγµατοποιήσει 4.500 ηµέρες εκ των οποίων 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένη το 1962 συµπληρώνει την ηλικία των 57 ετών το 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη. Αν οι προϋποθέσεις των βαρέων συµπληρώνονται από το 2013 και µετά, οι ασφαλισµένες µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους.
  Ασφαλισµένη που από το έτος 2013 και µετά έχει πραγµατοποιήσει 4.500 εκ των οποίων 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένη το 1957, συµπληρώνει την ηλικία των 62 ετών το 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.
 10. Ανδρες με 4,500 και βαρέα. Πρόκειται για ασφαλισμένους που έχουν συµπληρώσει 4.500 ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα ενώ επιπλέον από τα 3.600 βαρέα, τα 1.000 βαρέα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί τα 13 τελευταία χρόνια πριν τη συµπλήρωση του 62ου έτους.
  Παράδειγµα: Ασφαλισµένος που έχει πραγµατοποιήσει 4.500 εκ των οποίων 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννηµένος το 1957 συµπληρώνει την ηλικία των 62 ετών το 2019 και µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη.

  ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ (γράφτηκε στο Συντάξεις&Ασφάλιση στις 10/1/2019)
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ