ΟΑΣΘ
Μεταξύ άλλων, ανοίγουν 200 θέσεις στον ΟΑΣΘ (Eurokinissi)

Οι 19 προκηρύξεις για 988 συµβάσεις

Τα χρονοδιαγράµµατα και οι ειδικότητες για απασχόληση σε φορείς του ∆ηµοσίου από λίγους µήνες µέχρι και 5 έτη

Ενα σύνολο 988 εποχικών προσλήψεων ετοιµάζουν πλήθος φορέων του ∆ηµοσίου µέσα από προκηρύξεις που βρίσκονται σε στάδιο τελικής προετοιµασίας ή σε εκείνο της υποβολής αιτήσεων, µε προθεσµίες που λήγουν ακόµη και εντός της εβδοµάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

91 ΘΕΣΕΙΣ

 • Εποχικό προσωπικό συνολικά 91 ατόµων, το οποίο όµως µπορεί να παραµείνει στην εργασία έως και για 5 έτη, πρόκειται σύντοµα να αναζητήσει η ΕΑΒ, σύµφωνα µε εγκριτική απόφαση που έχουν ήδη προετοιµάσει τα συναρµόδια υπουργεία ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Αµυνας και Οικονοµικών.

Σύµφωνα µε την απόφαση οι 91 εποχικοί θα υπογράψουν συµβάσεις διάρκειας ενός έτους, οι οποίες όµως µπορεί να παραταθούν για έως και 5 έτη. Στις ειδικότητες που θα ζητούνται περιλαµβάνονται 5 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ Χηµικών Μηχανικών, 50 ΤΕ Τεχνικών ∆οµής Αεροσκαφών, 2 ΤΕ Τεχνικών Επιφανειακών ∆ιεργασιών, 25 ∆Ε Τεχνιτών ∆οµής Αεροσκαφών, 5 ∆Ε Τεχνιτών Βαφής και 3 ∆Ε Τεχνιτών Εργαλειοµηχανών. Η προκήρυξη αναµένεται στο ερχόµενο χρονικό διάστηµα.

ΟΑΣΘ

200 ΘΕΣΕΙΣ

 • ∆ιακόσιες εποχικές προσλήψεις προσωπικού, κυρίως οδηγών, ετοιµάζεται να προκηρύξει ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προκειµένου να βελτιώσει άµεσα το παρεχόµενο συγκοινωνιακό έργο µέχρι να προχωρήσουν οι µόνιµοι διορισµοί που θεωρούνται απαραίτητοι. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η προκήρυξη για τους 200 εποχικούς εκ των οποίων 150 οδηγοί βρίσκεται ήδη στο στάδιο της έγκρισης από τα συναρµόδια υπουργεία και η δηµοσίευσή της θα προχωρήσει σύντοµα. Το θέµα της ενίσχυσης σε προσωπικό έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστηµα τη διοίκηση του οργανισµού, που ακούει αφενός τα παράπονα των πολιτών αλλά και τις εκκλήσεις των ίδιων των εργαζοµένων. Εκτός των 150 οδηγών, στην προκήρυξη για εποχικούς θα περιλαµβάνονται και ακόµη 50 τεχνικοί και οι συµβάσεις θα είναι διάρκειας οκτώ µηνών έως δύο ετών. Συνολικά εκτιµάται ότι για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών θα χρειαστούν στο µέλλον 250 µόνιµες προσλήψεις οδηγών και τεχνικών. Παράλληλα µε τις προσλήψεις, το συγκοινωνιακό έργο θα διευκολυνθεί από την προσθήκη 50 λεωφορείων στο στόλο του ΟΑΣΘ την ερχόµενη άνοιξη ενώ ακόµη 350 λεωφορεία θα προστεθούν µέσω του διεθνούς διαγωνισµού που ετοιµάζει το υπουργείο Υποδοµών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΘΕΣΕΙΣ

 • Συνολικά 25 άτοµα, εκ των οποίων 15 ΠΕ Κτηνιάτρων και 10 ΤΕ Τεχνολό-γων Ζωικής Παραγωγής, πρόκειται να απασχοληθούν µε οκτάµηνες συµβάσεις µέσα στο 2019 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες υπηρεσιών που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση του µελιταίου πυρετού. Οι προσλήψεις θα γίνουν µέσω ΑΣΕΠ και το προσωπικό που θα επιλεγεί θα κατανεµηθεί στα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τα οποία δραστηριοποιούνται µέσω των εργαστηριακών εξετάσεων µε το νόσηµα, καθώς και στη ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

105 ΘΕΣΕΙΣ

 • Εκατόν πέντε εποχικούς µε εξάµηνες συµβάσεις πρόκειται να προσλάβει το Μουσείο της Ακρόπολης προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του στην ερχόµενη τουριστική περίοδο. Η σχετική εγκριτική απόφαση έχει ήδη λάβει τη µορφή Πράξεως Υπουργικού Συµβουλίου και αναµένεται η σχετική προκήρυξη. Οι 105 θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατανέµονται σε 72 ∆Ε Προσωπικού Ασφαλείας, 4 ∆Ε Νυχτοφυλάκων και 29 ΤΕ Ταµείων-Υπαλλήλων Εκδοτηρίων Εισιτηρίων.

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ

11 ΘΕΣΕΙΣ 

 • Η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης ετοιµάζει προκήρυξη για την πρόσληψη 11 εποχικών εργαζοµένων µε οκτάµη-νες συµβάσεις εργασίας. Οι 9 θέσεις θα αφορούν διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε αντικείµενα όπως Ιστορία, Γεωγραφία, Φιλολογία, Αρχαιολογία και Τεχνικές Ξενάγησης. Επίσης θα περιλαµβάνονται και δύο θέσεις ∆ιοικητικών. Λεπτοµέρειες αναµένονται σύντοµα µε τη δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

251+207+8 ΘΕΣΕΙΣ 

 • Συνολικά 251 άτοµα για τις ανάγκες καθαριότητας διαφόρων εγκαταστάσεών της πρόκειται να προσλάβει η Ελληνική Αστυνοµία στην Αττική µέσα από τρεις διαφορετικές προκηρύξεις. Η ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόµων ΥΕ Καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 18 µηνών. Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός έτους.Οι 25 θα απασχοληθούν στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών στην Αθήνα, 2 στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών στο Μενίδι, 4 στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών στη Ν. Φιλαδέλφεια και 5 στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών στην Καλλιθέα. Αιτήσεις υποβάλλονται έως25/01/2019 και πληροφορίες στο 210 6922318.  Παράλληλα µε την προηγούµενη τρέχει και η προκήρυξη της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής για ακόµη 207 ΥΕ Καθαριότητας επίσης µε 18µηνες συµβάσεις. Η προθεσµία για την προκήρυξη αυτή στην οποία αναφερθήκαµε αναλυτικά στο προηγούµενο ένθετο «Εθνος-Εργασία» λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2019 και πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 6476041 και 210 6476039.

Τέλος, η Αστυνοµική Ακαδηµία/Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας, που εδρεύει στον ∆ήµο Αχαρνών ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 ατόµων ΥΕ Καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 18 µηνών. Η προθεσµία εδώ λήγει στις 28/01/2019 και πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 2424306.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2 ΘΕΣΕΙΣ 

 • Ο ∆ήµος Αγρινίου θα προσλάβει 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Νεκροταφείου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών. Αιτήσεις έως 25/01/2019 και πληροφορίες στο 26413 60220.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ 

 • ∆ύο εποχικούς µε σύµβαση 8 µηνών αναζητά ο Οργανισµός Νεολαίας & Αθλητισµού ∆ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαµπράκης» στις ειδικότητες 

ΔΕ ∆ιοικητικού και ΥΕ Φυλάκων. Αιτήσεις έως 25/1 και πληροφορίες στα 210 9600639, 210 9624042.

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

8 ΘΕΣΕΙΣ

 • Το Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης προκήρυξε 8 θέσεις ΥΕ Εργατών - Γενικών Καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από τις 4 Φεβρουαρίου έως και την 29η Μαρτίου 2019, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2019. Αιτήσεις έως 25/01/2019 και πληροφορίες στο 25410 67065.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

6+3 ΘΕΣΕΙΣ 

 • Εως τις 28 Ιανουαρίου 2019 ισχύει η προθεσµία για αιτήσεις στην προκήρυξη µέσω της οποίας ο ∆ήµος Λέσβου αναζητά 6 εποχικούς µε οκτάµηνες συµβάσεις. Οι θέσεις περιλαµβάνουν 2 ∆Ε Οδηγών, 4 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου και 2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Πληροφορίες στο 22513 50596.  Το ΝΠ∆∆ Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων «Η Αγία Παρασκευή» στον ∆ήµο Λέσβου προκήρυξε3θέσειςΥΕ Γενικών Καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8 µηνών.Αιτήσεις έως29/01/2019 και πληροφορίες στο 22530 31654.

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

1 ΘΕΣΗ 

 • Το ΝΠΔΔ «Ο Ηλείος» ∆ήµου Ηλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόµου ΠΕ Ιστορίας-Αρχαιολογίας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών. Αιτήσεις έως 28/01/2019 και πληροφορίες στο 26220 23820.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1 ΘΕΣΗ

 • Ενα άτοµο µερικής απασχόλησης αναζητά ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης στην ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος. Η σύµβαση εργασίας θα ισχύειέως 15/11/2019 µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.Αιτήσεις έως 28/01/2019 και πληροφορίες στα 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666, 2313 317137.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2 ΘΕΣΕΙΣ 

 • Ο ∆ήµος Καλλιθέας ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 2 ΠΕ Ιατρούς για χρονικό διάστηµα 1 έτους. Αναζητούνται 1 ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος και 1 ΠΕ Ιατρός Παθολόγος. Αιτήσεις έως 01/02/2019 και πληροφορίες στα 213 2070412-5, 213 2070417.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17 ΘΕΣΕΙΣ

 • Προσωπικό 17 ατόµων για τη φύλαξη µουσείων και αρχαιολογικών χώρων των οποίων έχει την ευθύνη πρόκειται να προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Πρόκειται για συνολικά 17 ∆Ε Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ηµερήσιοι-Νυχτερινοί) που θα υπογράψουν συµβάσεις 5 µηνών για να απασχοληθούν σε Νάξο, Θήρα, Φολέγανδρο, Σίκινο, ∆ήλο, Κέα, Ανδρο και Μήλο. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 25/1/19 και πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3310966.

ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

44 ΘΕΣΕΙΣ

 • Προσωπικό για τα µαγειρεία και την εστίαση θα προσλάβει το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό». Η προκήρυξη που τρέχει προβλέπει συνολικά 44 άτοµα εκ των οποίων 2 ∆Ε Μαγείρων, 34 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Τραπεζοκόµων, 4 ΥΕ Λαντζέρηδων και 4 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων. Οσοι επιλεγούν θα υπογράψουν συµβάσεις διάρκειας 24 µηνών και µε απασχόληση 6ήµερη και 6ωρη. Αιτήσεις έως 28/01/19 και πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2061358.

ΔΕΗ

4 ΘΕΣΕΙΣ 

 • Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού θα προσλάβει προσωπικό για τη ∆ιεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Συγκεκριµένα αναζητά 4 ΤΕ Νοσηλευτών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών. Θα απασχοληθούν σε µονάδες της επιχείρησης που βρίσκονται σε Πτολεµαΐδα, Αµύνταιο, Σητεία και Ρόδο. Αιτήσεις έως 30/01/2019 και πληροφορίες στο 210 3895514.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ