Φωτογραφία Αρχείου: Pixabay

Τεκμήρια διαβίωσης: Πώς υπολογίζονται και τι πρέπει να προσέξετε

Τελευταία Ενημέρωση
Πώς υπολογίζονται και ποια είναι τα «όπλα» για όσους βρίσκονται αντιµέτωποι µε τη φορολόγηση όχι από πραγµατικά, αλλά από τεκµαρτά εισοδήµατα

Στη μεστή καπιταλιστική εποχή που διανύει η παγκόσµια οικονοµία θα ήταν τουλάχιστον ατυχές το να προσπαθεί µια κοινωνία να ορίσει τον κύριο όγκο του φορολογικού της αποτελέσµατος από µια βάση τεκµαρτή και όχι πραγµατική. Η αδυναµία της εγχώριας οικονοµίας µας, που προσπαθεί να επανατοποθετηθεί και να επαναλειτουργήσει εµβαλωµατικά, µε τη µέθοδο της ολιστικής επιβολής οριζόντιων µέτρων είσπραξης, είναι πλέον φανερή.

Οι βασικοί πυλώνες µας είναι τόσο ασταθείς και «κακοµεταχειρισµένοι», που όχι µόνο δεν έχουν άλλες ανοχές, αλλά είναι στα όρια να µην µπορούν να δεχτούν παρεµβάσεις εξυγίανσης και ανάπτυξης. Στο πρακτικό µοντέλο της αγοράς επικρατεί ο νόµος της ζήτησης και της προσφοράς (law of supply and demand).

Oι δύο αυτές δυνάµεις αλληλεπιδρούν στην αγορά και καθορίζουν την τιµή του προϊόντος, µε σκοπό να ικανοποιηθούν οι αγοραστές και να υπάρξει κέρδος. Γιατί, λοιπόν, και το φορολογικό µας σύστηµα να µην είχε αυτό τον απλό σκοπό; Ο σκοπός µιας οικονοµίας τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιώτη είναι το κέρδος, αυτό το κέρδος που προκύπτει από την υπεραξία.

Για να πετύχουµε υπεραξία, πρέπει να έχουµε εργαζόµενους, χρόνο, κόπο και ταυτόχρονα συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της τεχνολογίας. Όσο λοιπόν θα έχουµε αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις στη χώρα µας τόσο θα έχουµε αύξηση της ποσότητας παραγωγής αλλά και της τιµής, άρα θα επιτυγχάνεται απόλυτα ο σκοπός.

Κράτος και επιχειρείν

Νέα κέρδη θα οδηγήσουν σε νέες επενδύσεις που θα αυξήσουν την προσφορά και θα µειώσουν την τιµή, κάνοντας το προϊόν πιο φθηνό και άρα ανταγωνιστικό σε επίπεδα ακόµη και εξαγωγικά. Πώς θα γίνουν, όµως, αυτά όταν τα δύο µέρη που πρέπει να συνεργαστούν, κράτος και επιχειρείν, δεν θέλουν να έχουν κοινό σκοπό, αλλά αντιθέτως το ένα θεωρεί το άλλο αιώνιο πολέµιό του;

Ας αναλογιστούµε τι χρειάζεται κάποιος για να έχει κέρδος, άρα να έχει κίνητρο να επενδύσει. Χρειάζεται σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ανταποδοτικό όφελος, χωρίς γραφειοκρατικό δαιδαλώδες πλαίσιο και, φυσικά, µε εργαλεία τέτοια που θα το κάνουν άκρως ανταγωνιστικό. Το µοντέλο, λοιπόν, που συνδέει τη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις πηγές χρηµατοδοτήσεων και την τεχνολογία, θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα σύστηµα ροής, µε διαφάνεια, δικαιοσύνη και κίνητρα που θα βασίζονται σε συντελεστές είσπραξης φόρων, εισφορών και χρηµατοδοτήσεων, οι οποίοι θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και τη φανέρωση της πραγµατικής φορολογικής βάσης.

Το ίδιο το κράτος θα πρέπει να µην επιτρέπει στα µέλη του να κλέβουν τις τσέπες τους... Θα επιµείνω στο θέµα των τεκµηρίων, αναλύοντας από πού προκύπτουν τα τεκµήρια διαβίωσης, ενώ ταυτόχρονα θα σας παρουσιάσω και ποια είναι τα εργαλεία προστασίας που µπορούν να χρησιµοποιήσουν απέναντι στη φορολογική διοίκηση όσοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε τη φορολόγηση όχι από πραγµατικά, αλλά από τεκµαρτά εισοδήµατα.

Ο υπολογισμός των τεκμηρίων διαβίωσης

Κατοικίες

 • Ενεργοποιείται από το πρώτο τ.µ.
 1. Ιδιόκτητη κατοικία
 2. ∆ευτερεύουσα κατοικία
 3. Εξοχική κατοικία
 4. Μισθωµένη κατοικία
 5. ∆ωρεάν παραχωρηµένη κατοικία
 6. Κατοικίες φοιτητών-σπουδαστών

Υπολογισµός τεκµηρίου

 • • Εως 80 τ.µ. 40 ευρώ ανά τ.µ.
 • • 81-120 τ.µ. 65 ευρώ ανά τ.µ.
 • •121-200 τ.µ. 110 ευρώ ανά τ.µ.
 • •201-300 τ.µ. 200 ευρώ ανά τ.µ.
 • •301 και άνω 400 ευρώ ανά τ.µ.
 • Αν η τιµή ζώνης είναι µεγαλύτερη από 2.800€, τα ποσά προσαυξάνονται κατά 40%.
 • Αν η τιµή ζώνης είναι µεγαλύτερη από 5.000€, τα ποσά προσαυξάνονται κατά 70%.
 • Βοηθητικοί χώροι 40 € ανά τ.µ. • Στις µονοκατοικίες το ποσό προσαυξάνεται κατά 20%.
 • Στις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό µειώνεται κατά 50%.

Επιβατικά αυτοκινήτα

Με βάση τα κ.εκ. 

 • Εως 1.200 κ. εκ. 4.000 ευρώ
 • 1.200-2.000 κ. εκ. 600 ευρώ για κάθε 100 κ. εκ.
 • 2.000-3.000 κ. εκ. 900 ευρώ για κάθε 100 κ. εκ.
 • 3.000 κ. εκ. και άνω 1.200 ευρώ για κάθε 100 κ. εκ. Με βάση την παλαιότητα
 • 5-10 έτη µείωση του τεκµηρίου κατά 30%. 10 έτη και άνω µείωση του τεκµηρίου κατά 50%

Ιδιωτικά σχολεία

 • Οπως προκύπτει από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
 • Σε περίπτωση διαζευγµένων γονέων επιβαρύνεται ο γονέας που καταβάλλει τη δαπάνη.

Σκάφη Αναψυχής

Με βάση το ολικό µήκος

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου

 • Έως 5 µέτρα 4.000 ευρώ τεκµήριο.
 • Ανω των 5 µέτρων 2.000 ευρώ τεκµήριο για κάθε µέτρο. Με χώρους ενδιαίτησης  
 • Έως 7 µέτρα 12.000 € τεκµήριο.
 • 7-10 µέτρα 3.000 € για κάθε µέτρο.
 • 10-12 µέτρα 7.500 € για κάθε µέτρο.
 • 12-15 µέτρα 15.000 € για κάθε µέτρο.
 • 15-18 µέτρα 22.500 € για κάθε µέτρο.
 • 18-22 µέτρα 30.000 € για κάθε µέτρο.
 • Ανω των 22 µέτρων 50.000 € για κάθε µέτρο.
 • Το ποσό µειώνεται κατά 50%, ειδικά για τα παραδοσιακά ιστιοφόρα ελληνικής κατασκευής.
 • Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για το τεκµήριο διαβίωσης.
 • Αναγνωρίζεται η ακινησία µε βεβαίωση της αρµόδιας λιµενικής Αρχής.

Πισίνες

Εξωτερική

 • Εως 60 τ.µ. 160 ευρώ το τ.µ.
 • Ανω των 60 τ.µ. 320 ευρώ το τ.µ. Εσωτερική Τα ποσά διπλασιάζονται.

Τεκµήρια απόκτησης

 • Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ.
 • Αγορά κινητών πραγµάτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ.
 • Χορήγηση δανείων.
 • ∆ωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηµατικών ποσών.
 • Εξόφληση δανείων ή πιστώσεων. Οι περιπτώσεις αµφισβήτησης Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ΚΦΕ.

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική του δαπάνη. Αυτό µπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο από όσους:

 • Υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Είναι φυλακισµένοι.
 • Νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική.
 • Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας.
 • Συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού.
 • Είναι ορφανοί ανήλικοι.
 • Προσκοµίσουν στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική.

«Οπλα» προστασίας

 1. Εισόδηµα από πώληση περιουσιακών στοιχείων.
 2. Τα δάνεια από τράπεζες – συγγενείς.
 3. Οι δωρεές ή οι γονικές παροχές χρηµατικών ποσών.
 4. Οι αποζηµιώσεις απολύσεων.
 5. Εφάπαξ ασφαλιστικών ταµείων.
 6. Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα.
 7. Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
 8. Αναλωθέντα κεφάλαια.
 9. Κέρδη µετοχών και ιδίων κεφαλαίων.
 10. Εισαγωγή χρηµατικών κεφαλαίων ή συναλλάγµατος. 

*Γράφει η Χριστίνα Μαννέ, φοροτεχνικός

Ακολουθήστε το ethnos.gr στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ