(EUROKINISSI/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ)

Έτοιµο για... τροχοδρόµηση το αεροδρόµιο στο Καστέλι

Τελευταία Ενημέρωση
Υπογράφηκε η σύµβαση από τον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, και της Εταιρείας Παραχώρησης

Την αυλαία των µεγάλων έργων παραχώρησης τρίτης γενιάς ανοίγει η χθεσινή υπογραφή της σύµβασης για την κατασκευή του νέου σύγχρονου αεροδροµίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης.

Η σύµβαση υπεγράφη κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής από τον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, µεταξύ του ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εταιρείας Παραχώρησης «Διεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ» και αφορά στο έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Νέου ∆ιεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών Συνδέσεων αυτού». Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία της ΤΕΡΝΑ µε την ινδική GMR.

Η υπογραφή της σύµβασης και η κύρωσή της από τη Βουλή σηµατοδοτούν την εκκίνηση υλοποίησης µιας επένδυσης ύψους 1,5 δισ. ευρώ και ενός έργου συµβατικού αντικειµένου άνω των 520 εκατ. ευρώ. Οπως επεσήµανε ο κ. Σπίρτζης, µε την έναρξη του έργου θα δηµιουργηθούν 1.500 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής και πολλαπλάσιες µόνιµες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέες εµπορικές υποδοµές και οι χρήσεις. Το νέο αεροδρόµιο θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, έναν διάδροµο κατηγορίας Ε, µήκους 3.200 µέτρων, έναν τροχόδροµο παράλληλο µε τον διάδροµο κατηγορίας Ε πλάτους 23 µέτρων, µε πρόβλεψη για µελλοντική κατασκευή και δεύτερου τροχόδροµου.

Προβλέπονται, επίσης, 27 θέσεις στάθµευσης στην πίστα και 19 αίθουσες αναµονής επιβατών.

Έκθεση

Το ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωµα του έργου όχι µόνο για την Κρήτη αλλά και για την εθνική οικονοµία επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έκθεση του Air Transport Action Group (ATAG), βάσει της οποίας το αεροδρόµιο Καστελίου θα δηµιουργήσει περίπου 7.000 – 7.500 θέσεις άµεσης απασχόλησης (στην εταιρεία του Αεροδροµίου, τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες διαχείρισης handling, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).

Η έκθεση εκτιµά ότι η αναπτυξιακή δυναµική που θα προσδώσει στην περιοχή θα οδηγήσει και σε ενίσχυση της έµµεσης απασχόλησης σε τοµείς όπως ο τουρισµός και το εµπόριο. Συγκεκριµένα υπολογίζεται ότι το Αεροδρόµιο Καστελίου θα κινητοποιήσει περίπου 35.000 µε 37.000 θέσεις έµµεσης απασχόλησης.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, έχουν ήδη εκδοθεί πριν από την έναρξη της περιόδου παραχώρησης 28 αποφάσεις κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να κάµπτει τις συνεχιζόµενες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες προέρχονται κυρίως από αγρότες αλλά και από όσους ανησυχούν για το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του αεροδροµίου.

Η υπογραφή της σύµβασης και η κύρωσή της από τη Βουλή σηµατοδοτούν την εκκίνηση υλοποίησης µιας επένδυσης ύψους 1,5 δισ. ευρώ και ενός έργου συµβατικού αντικειµένου άνω των 520 εκατ. ευρώ.

Επαφές µε δήµο και περιφέρεια

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο, όπως σηµείωσε ο κ. Σπίρτζης στην οµιλία του, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις µε τον δήµο και την περιφέρεια ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες αντικατάστασης για τη διάσωση της πρωτογενούς παραγωγής: «Είµαστε ανοιχτοί ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν θα είναι εκείνες που ανησυχούν τους πολίτες» υπογράµµισε ο υπουργός, ενώ δεσµεύτηκε ότι η έκταση του παλαιού αεροδροµίου θα αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία του αστικού κέντρου του Ηρακλείου και της κοινωνίας της Κρήτης.

Αναφερόµενος µάλιστα στη συγκεκριµένη περιφέρεια, σηµείωσε πως «η Κρήτη συγκαταλέγεται στις αδικηµένες περιοχές όσον αφορά στις υποδοµές. Στην κάλυψη αυτού του κενού στοχεύουν τα έργα που έχουν προγραµµατιστεί».

Ο κ. Σπίρτζης, πάντως, φρόντισε να διαχωρίσει εκείνους που διαµαρτύρονται για τους ενδεχόµενους κινδύνους στο περιβάλλον από εκείνους που «υποδαυλίζουν αντιδράσεις για δικά τους συµφέρονται στο παλιό αεροδρόµιο».

Θα διπλασιαστούν τα έσοδα από το αντισταθµιστικό αντάλλαγµα

Να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη επένδυση το υπουργείο κατάφερε για πρώτη φορά τη διατήρηση για λογαριασµό του ∆ηµοσίου µιας ισχυρής παρουσίας τόσο στη φάση της υλοποίησης όσο και της λειτουργίας του. Συγκεκριµένα, στα οφέλη από τις αλλαγές στον διαγωνισµό, τα οποία αποτυπώνονται και στη Σύµβαση Παραχώρησης, συγκαταλέγονται:

  • Αύξηση του ελάχιστου ποσοστού συµµετοχής του ∆ηµοσίου στην Εταιρεία Κατασκευής και Λειτουργίας του Νέου Αερολιµένα, το οποίο διαµορφώθηκε σε 45,9%. Ο παραχωρησιούχος αποδέχτηκε την πρόταση του ελληνικού ∆ηµοσίου για µετάθεση του χρόνου καταβολής της συµβολής του ∆ηµοσίου, ύψους 180 εκατ. ευρώ, η οποία είναι καταβλητέα στην Εταιρεία Αεροδροµίου κατά τη λήξη του δωδέκατου µήνα από την ηµεροµηνία έναρξης της παραχώρησης.
  • Ο διπλασιασµός των εσόδων από το αντισταθµιστικό αντάλλαγµα που θα λαµβάνει το κράτος από την εκµετάλλευση του έργου, το οποίο φτάνει το 2%. Τα έσοδα αυτά θα διανέµονται στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, για κοινωφελείς δράσεις, και συγκεκριµένα µε αποφάσεις του υπουργού Υποδοµών το 1% θα διατίθεται στον δήµο Μινώα Πεδιάδας και 1% για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και σε άλλες κοινωφελείς δράσεις. Τα έσοδα από το αυξηµένο εις το διπλάσιο ανταποδοτικό τέλος υπολογίζονται στα 184 εκατ. ευρώ.
  • Μετά τη λήξη της σύµβασης παραχώρησης το ελληνικό ∆ηµόσιο «προικίζεται» από την εν λόγω επένδυση µε 3,7 δισ. ευρώ (Υπολειµµατική Αξία Αεροδροµίου κατά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης).
  • Η δηµιουργία εκθεσιακού χώρου σε έκταση 10 στρεµµάτων για την αποκλειστική προβολή των τοπικών προϊόντων και εταιρειών.
  • Ο σεβασµός στην πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά του τόπου και του τοπίου, µε παρεµβάσεις στα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισµού (καθορισµός συγκεκριµένων υψηλών προδιαγραφών για βιοκλιµατικό κτίριο του αεροσταθµού, θέσπιση ελάχιστου περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του αερολιµένα, ειδικοί όροι για την αρχιτεκτονική του κτιρίου κ.λπ.).
  • Η µελέτη, κατασκευή και χρηµατοδότηση των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του νέου αεροδροµίου µε τον βόρειο και νότιο οδικό άξονα της Κρήτης. Οι συνδέσεις αφορούν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης στην περιοχή της Χερσονήσου. Για τη σύνδεση µε τον νότιο οδικό άξονα της Κρήτης προβλέπεται η µελέτη και κατασκευή της οδικής σύνδεσης από το Αεροδρόµιο µέχρι τον άξονα Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι – Βιάννος

Ακολουθήστε το ethnos.gr στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ