Υπουργική απόφαση έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα (Eurokinissi)

Διαγραφή οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία με ένα «κλικ»!

Ενεργοποιείται η διαδικασία απαλλαγής ασφαλισµένων από οφειλές, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω εύλογης αµφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση - Η διαδικασία υποβολής στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει µέσα στα επόµενα 24ωρα

Ξεκινάει η πολυαναµενόµενη διαδικασία διαγραφής παλαιών αµφισβητούµενων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, υπέγραψε χθες τις πρώτες τρεις αποφάσεις, µε τις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής οφειλών και η απαλλαγή ασφαλισµένων από πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω εύλογης αµφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει µέσα στα επόµενα 24ωρα, µε τη δηµοσίευση των υπουργικών αποφάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Οποιος έχει χρέη στο βασικό του Ταµείο δεν αποκλείεται από τη ρύθµιση, αλλά θα µπορεί να διαγράφει οφειλές στον πρ. ΟΑΕΕ

«Λύνουµε ένα χρόνιο πρόβληµα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, αντιµετωπίζοντας οφειλές που βεβαιώθηκαν σε βάρος ασφαλισµένων λόγω της πολυνοµίας, της πολυπλοκότητας και των συνεχών τροποποιήσεων του νοµοθετικού πλαισίου για την παράλληλη ασφάλιση στο παρελθόν» έχει δηλώσει σχετικά στο «Εθνος της Κυριακής» ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.

Τρεις κατηγορίες οφειλετών µε παλαιά και αµφισβητούµενα χρέη λόγω παράλληλης ασφάλισης απαλλάσσονται από τον... βραχνά

Επειδή πρόκειται για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, διευκρινίζεται πως ακόµη και όποιος έχει χρέη στο βασικό του Ταµείο (π.χ. ΙΚΑ ή ΟΓΑ) δεν αποκλείεται από τη ρύθµιση, αλλά θα µπορεί να διαγράφει οφειλές στον πρ. ΟΑΕΕ. Οι αποφάσεις ορίζουν τις κατηγορίες των ωφελουµένων: 

  1. Νέοι ασφαλισµένοι -πρώτη ασφάλιση µετά την 1η Ιανουαρίου του 1993- σε περίπτωση υποχρεωτικής ασφάλισής τους σε δύο ή περισσότερα Ταµεία λόγω ιδιότητας και απασχόλησης, που δεν προέβησαν σε επιλογή φορέα εντός 6 µηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Μοναδικό κριτήριο εξέτασης των αιτηµάτων είναι η «πλήρης ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην φορέα». Η ρύθµιση κυρίως καλύπτει µισθωτούς που είχαν ταυτόχρονα µπλοκάκι και µπορούσαν να απαλλαγούν από τον ΟΑΕΕ, αλλά λόγω άγνοιας ή αµέλειας “σέρνουν” χρέη. Βασική προϋπόθεση για να διαγράψει ο νέος ασφαλισµένος, παράλληλα απασχολούµενος σωρευµένα χρέη στον ΟΑΕΕ είναι να αποδεικνύεται πλήρης ασφάλιση στο ΙΚΑ για την επίµαχη περίοδο. 
  2. Επιχειρηµατίες που εξαιρούνταν από τον ΟΑΕΕ και ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια, τα οποία τροποποιούνταν κατά καιρούς µε αποτέλεσµα να διεκδικούνται οφειλές και από τα δύο πρώην Ταµεία. Μπορούν να αιτηθούν τη διαγραφή βεβαιωµένων και µη οφειλών τους προς τον ΟΑΕΕ. Κριτήρια είναι η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα και να προκύπτει πλήρης ασφάλιση στον πρ. ΟΓΑ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα.
  3. ∆ηµοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισµένοι -πρώτη ασφάλιση έως 31 ∆εκεµβρίου 1992- προερχόµενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ που διατηρούσαν παράλληλα µπλοκάκι για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και βρέθηκαν µε χρέη στον ΟΑΕΕ. Κριτήριο για την εξέταση των αιτηµάτων ορίζεται η πλήρης ασφάλιση στο πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την ίδια χρονική περίοδο (η υπαγωγή στους δύο φορείς πρέπει να έχει γίνει για την ίδια δραστηριότητα). Οπως έχει αποκαλύψει το «Εθνος της Κυριακής», µε την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα «παγώνει» τα αναγκαστικά µέτρα µέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των αµφισβητούµενων χρεών. Ειδικότερα, τα µέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη αναστέλλονται µέχρι την έκδοση απόφασης διαγραφής, µε εξαίρεση ωστόσο τις περιπτώσεις αβάσιµων ή προσχηµατικών αιτήσεων. Ακολούθως οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ελέγχουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντα ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη. Στη βάσανο της διαγραφής µπαίνουν µόνο χρέη έως 31 ∆εκεµβρίου του 2016. Οι διαγραφές, πέραν της κύριας, θα αφορούν, αναλογικά, και τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, όπου προβλέπονται. Οι ρυθµίσεις εφαρµόζονται σε υποθέσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Τυχόν καταβληθέντα ποσά έναντι των επίµαχων οφειλών δεν επιστρέφονται αλλά λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης 

Αυξήσεις για 550.000 συνταξιούχους

Την προστασία αλλά και τη βελτίωση του εισοδήµατος για 2,05 εκατοµµύρια συνταξιούχους προανήγγειλε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, µε δηλώσεις του στο ΑΠΕ. Ο κ. Πετρόπουλος διευκρίνισε πως οι συνταξιούχοι που διασώζονται από την επαναδιαπραγµάτευση και απόσυρση του µέτρου αποµείωσης της προσωπικής διαφοράς φτάνουν στο 1,5 εκατοµµύριο, ενώ ταυτόχρονα προανήγγειλε αυξήσεις για 550.000 συνταξιούχους, σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Πρόκειται για τις κατηγορίες εκείνες των παλαιών συνταξιούχων οι οποίοι ευνοούνται από τον νόµο Κατρούγκαλου και η σύνταξή τους µε τον νέο τρόπο υπολογισµού προκύπτει µεγαλύτερη από τη σύνταξη που εισπράττουν σήµερα. Σύµφωνα µε τις νοµοθετηµένες ρήτρες, οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει να λάβουν από το 2019 το 1/5 της αύξησης που δικαιούνται βάσει του νέου ενιαίου τρόπου υπολογισµού των συντάξεων. «∆ιαψεύστηκαν πανηγυρικά όσοι προεξοφλούσαν νέες περικοπές συντάξεων και επένδυαν πολιτικά στην περαιτέρω απώλεια εισοδήµατος των συνταξιούχων» δήλωσε χθες στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο κ. Πετρόπουλος.

Οχι µόνο διασώζονται συντάξεις, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ευνοούνται από τον ενιαίο τρόπο υπολογισµού

«Προστατεύουµε το εισόδηµα 1,5 εκατοµµυρίου συνταξιούχων, καθώς δεν θα αποµειωθεί η προσωπική διαφορά στις συντάξεις τους» τόνισε ο ίδιος, επισηµαίνοντας πως επιπλέον 550.000 συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου του 2019, λόγω επανυπολογισµού των καταβαλλόµενων ποσών µε βάση τον Ν. 4387/16. Τόσο στον νόµο Κατρούγκαλου το 2016 όσο και στον νόµο 4472 του 2017 -τον νόµο µε τις µειώσεις στις προσωπικές διαφορές, οι επίµαχες διατάξεις του οποίου αναµένεται να καταργηθούν τώρα- υπάρχει συγκεκριµένη ρήτρα για τις συντάξεις που βγαίνουν υψηλότερες από τον νέο υπολογισµό: η προσαύξηση θα δοθεί σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις. Στον νόµο του 2017 µάλιστα ορίστηκε πως οι προσαυξήσεις θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από την 1/1/2019. Αυτές οι προσαυξήσεις αφορούν 550.000 συνταξιούχους διαφόρων κατηγοριών.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να αφορούν συνταξιούχους ΙΚΑ που αποχώρησαν µε λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης και µέσες συντάξιµες αποδοχές, συνταξιούχους που ασφαλίζονταν στα πρώην ευγενή Ταµεία ∆ΕΚΟ - τραπεζών και καρπώνονται τώρα την υψηλή προσαύξηση επειδή κατέβαλλαν πολύ υψηλές εισφορές κ.ά. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ