Μείωση εισφορών µε πολυνοµοσχέδιο

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Οι οκτώ ρυθµίσεις που φέρνει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας, µε στόχο να έχουν ψηφιστεί έως τις 14 Νοεµβρίου.

Νοµοσχέδιο-σκούπα µε βροχή θετικών διατάξεων φέρνει εντός του Νοεµβρίου στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας, µε στόχο οι ευνοϊκές ρυθµίσεις να έχουν ψηφιστεί έως τις 14 Νοεµβρίου. Στην πρώτη γραµµή βρίσκονται οκτώ ρυθµίσεις για τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 250.000 ελεύθερων επαγγελµατιών και αγροτών.

Στο ίδιο νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνονται και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις που σκοπό έχουν να επιλύσουν επιµέρους ζητήµατα και να διευκολύνουν διαδικασίες, όπως για παράδειγµα η υιοθέτηση και για το ΕΤΕΑΕΠ του γενικού µοντέλου που ισχύει πλέον στον ΕΦΚΑ και ορίζει ότι η σύνταξη αρχίζει από τον επόµενο µήνα υποβολής της αίτησης. Αναλυτικά, οι διατάξεις που έρχονται ώστε να κουµπώσουν µε τον προϋπολογισµό του 2019 είναι:

Ελεύθεροι επαγγελματίες: «Ψαλίδι» 33,3% στο ασφάλιστρο ΕΦΚΑ

Μείωση εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες. Η διάταξη θα πρέπει να επεµβαίνει στο άρθρο 39 του νόµου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) αλλάζοντας στο άρθρο 1Α το βασικό ασφάλιστρο της κύριας σύνταξης από 20% σε 13,33%. Πρόκειται για σηµαντική µεταρρύθµιση που ακουµπά στην καρδιά του νέου συστήµατος εισφορών για τους µη µισθωτούς.

Η επερχόµενη ρύθµιση «ψαλιδίζει» το ασφάλιστρο υπέρ ΕΦΚΑ των µη µισθωτών κατά 6,67 ποσοστιαίες µονάδες, δηλαδή κατά 33,3%, ώστε αυτό να φτάσει στο ύψος της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλεται για τους µισθωτούς. ∆εδοµένου ότι θα διατη-ρηθεί η σηµερινή ελάχιστη βάση υπολογισµού της εισφοράς στο 20% επί του κατώτατου µισθού, η ρύθµιση ακουµπά ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους µε ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδηµα πάνω από 7.032 ευρώ.

Εφόσον θα αυξηθεί ο κατώτατος µισθός από τον Ιανουάριο του 2019, αντίστοιχα θα αναπροσαρµοστεί και η ελάχιστη βάση της κατώτατης εισφοράς, οπότε η ελάφρυνση µπορεί να ξεκινά τελικά από τα 7.500 ευρώ ετήσιο εισόδηµα και πάνω. Με τη ρύθµιση αυτή οι ελεύθεροι επαγγελµατίες του πρώην ΟΑΕΕ κερδίζουν ετησίως από 200 ευρώ έως και 4.690 ευρώ από την εισφορά της σύνταξης, δηλαδή ποσοστιαία από 12,45% έως και 33,35%.

Αν συµπεριληφθεί και η εισφορά υγείας, που παραµένει αµετάβλητη στο 6,95%, τότε η ωφέλεια πέφτει συνολικά στο 25% για τους προερχόµενους από τον πρώην ΟΑΕΕ. Η γενική ελάχιστη εισφορά θα συνεχίσει να υπολογίζεται στο 20% του κατώτατου µισθού. ∆ιευρύνεται έτσι το πλήθος όσων «πέφτουν» στο κατώτατο όριο και δηµιουργείται µια επιπλέον ζώνη αυτοαπασχολούµενων που θα µπορούν να είναι ενήµεροι µε την κατώτατη εισφορά. Πρόκειται για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα από 7.032 ευρώ έως και 10.500 ευρώ (ή 11.500 ευρώ λόγω και της αύξησης του κατώτατου µισθού). Συνεπώς, όσοι δηλώνουν εισόδηµα (καθαρό συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούµενου έτους) έως και 10.500 ευρώ τον χρόνο (880 ευρώ τον µήνα) θα πληρώσουν εισφορά για σύνταξη 117,2 ευρώ τον µήνα.

Για τους εµπόρους (ΟΑΕΕ) και τους ασφαλισµένους στο πρώην ΕΤΑΑ λαµβάνεται υπόψη ως κατώτατο τεκµαρτό µηνιαίο εισόδηµα ο κατώτατος µισθός ενώ ανώτατο εισόδηµα είναι το 10πλάσιο του κατώτατου µισθού.

Νέοι επιστήμονες: Μείωση µεταβατικών ασφαλίστρων

Μείωση των µεταβατικών ασφαλίστρων για τους νέους επιστήµονες που έχουν 
έως 5 έτη δραστηριότητας. Η διάταξη θα πρέπει να επεµβαίνει στο άρθρο 39 του νόµου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) καταργώντας ή τροποποιώντας το άρθρο 1Β, ώστε το ασφάλιστρο κύριας σύνταξης των νέων επιστηµόνων µε δραστηριότητα έως 5 έτη να πέσει στο 13,3% έναντι 14% την πρώτη 2ετία και 17% την επόµενη 3ετία. Ταυτόχρονα θα διατηρηθεί η υπερκατώτατη βάση υπολογισµού στο 70% του κατώτατου µισθού (σήµερα 410 ευρώ). ∆ηλαδή, όλοι οι νέοι επιστήµονες µε ετήσιο εισόδηµα έως 5.000 ευρώ θα καταβάλουν την κατώτατη εισφορά για σύνταξη στα 57 ευρώ (συν 6,95%, δηλαδή περίπου 30 ευρώ, για υγειονοµική περίθαλψη).

Αυτοαπασχολούμενοι: Επικούρηση και εφάπαξ στην ελάχιστη βάση

Αναδροµικός καταλογισµός των εισφορών επικούρησης και εφάπαξ από 1ης Ιανουαρίου 2017 για 200.000 αυτοαπασχολούµενους στην ελάχιστη βάση υπολογισµού και η αποπληρωµή αναδροµικών σε 36 δόσεις. Η ρύθµιση θα πρέπει να τροποποιεί τα άρθρα 97 και 35 του νόµου 4387/2016 για τις εισφορές επικουρικής  ασφάλισης και εφάπαξ παροχών. Ενώ δεν αλλάζει το ποσοστό του ασφαλίστρου (7% για επικουρική και 4% για εφάπαξ) θα εφαρµοστεί η ελάχιστη βάση υπολογισµού -δηλαδή το 100% του κατώτατου µισθού- για όλους ανεξαρτήτως εισοδήµατος.

Αυτό σηµαίνει πως οι οφειλόµενες και µελλοντικές εισφορές θα υπολογιστούν για όλους ως εξής:

  • στο 7% του νέου κατώτατου µισθού για την επικουρική,
  • στο 4% του νέου κατώτατου µισθού για την πρόνοια. ∆εδοµένου ότι οι εισφορές επικούρησης και εφάπαξ «τρέχουν» από τον Ιανουάριο του 2017 χωρίς όµως ακόµη να έχουν καταλογιστεί στους ασφαλισµένους, τον Γενάρη του 2019 θα έχουν συσσωρευθεί αναδροµικά 24 µηνών. Αυτό σηµαίνει πως δικηγόροι µηχανικοί, συµβολαιογράφοι και λοιποί ασφαλισµένοι στα πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΤΑΑ - ΤΑΝ που ασφαλίζονται υποχρεωτικά και για επικουρική και για πρόνοια (41 ευρώ για επικουρική και 23,4 ευρώ για πρόνοια) συσσωρεύουν αναδροµικά 1.548 ευρώ (µε τον σηµερινό κατώτατο µισθό). 

Αντίστοιχα οι γιατροί που ασφαλίζονταν στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ µόνο για πρόνοια (23,4 ευρώ τον µήνα για εφάπαξ) οφείλουν 561,6 ευρώ (µε τον σηµερινό κατώτατο µισθό). ∆εδοµένου ότι τα 24 µηνιάτικα θα αποπληρωθούν σε 36 δόσεις:

  • Μηχανικοί και δικηγόροι θα πρέπει να πληρώνουν 43 ευρώ τον µήνα για οφειλόµενες εισφορές και 64,5 ευρώ για τρέχουσες, δηλαδή σύνολο 107,5 ευρώ τον µήνα.
  • Γιατροί, υγειονοµικοί θα πρέπει να καταβάλλουν 15,6 ευρώ για οφειλόµενες εισφορές και 23,4 ευρώ για τρέχουσες, σύνολο 39 ευρώ. Εκτός από τους επιστήµονες του πρ. ΕΤΑΑ η εν λόγω ρύθµιση αφορά και µια µικρή µερίδα ελεύθερων επαγγελµατιών του ΟΑΕΕ που είχαν επικουρική ασφάλιση, δηλαδή αρτοποιούς και βενζινοπώλες. Και γι’  αυτούς το τρέχον µηνιαίο ασφάλιστρο διαµορφώνεται στα 41 ευρώ τον µήνα, ενώ µαζί µε τα οφειλόµενα φτάνει στα 68 ευρώ. Εξετάζεται ωστόσο το ενδεχόµενο ειδικά για τους αρτοποιούς και τους βενζινοπώλες οι δόσεις να είναι περισσότερες και να κυµανθούν από 48 έως 72. Οι εν λόγω 22.000 ασφαλισµένοι συσσωρεύουν οφειλές παλαιότερες του 2017, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίµων από το 2016 και οι αρτοποιοί από το 2012.

Αγρότες: Προσαρµογή στο 13,3% και όχι στο 20%

Μείωση εισφορών αγροτών. Η διάταξη θα πρέπει να επεµβαίνει στο άρθρο 40 του νόµου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) τροποποιώντας το άρθρο 2, ώστε το ασφάλιστρο κύριας σύνταξης των αγροτών του πρ. ΟΓΑ να ακολουθήσει νέα µεταβατική περίοδο, ώστε να συγκλίνει στο 13,3% και όχι στο 20%. 

Ετσι διαµορφώνεται πλέον ως εξής: το 2019 στο 12%, το 2020 στο 12,66%, το 2021 στο 13% και το 2022 στο 13,3%. Βάση υπολογισµού παραµένει το εισόδηµα, ενώ διατηρείται η υπερ-κατώτατη βάση υπολογισµού. ∆ηλαδή η γενική ελάχιστη εισφορά θα συνεχίσει να υπολογίζεται επί του 70% του κατώτατου µισθού (σήµερα στα 65 ευρώ µε ελάχιστο τεκµαρτό στα 410 ευρώ). Το ετήσιο όφελος ξεκινά από τα 195,96 ευρώ και φτάνει έως και τα 4.200 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το ασφάλιστρο της υγείας (6,95%), που παραµένει σταθερό.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ