Αναδρομικά: Τι ισχύει για ένστολους, γιατρούς, πυροσβέστες

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των ποσών για τους ένστολους, θολό τοπίο για ειδικούς φρουρούς, σε αναµονή οι πανεπιστηµιακοί

Ανοίγουν τα ταµεία για την καταβολή των αναδροµικών στα Σώµατα Ασφαλείας (στρατιωτικοί, αστυνοµικοί, πυροσβέστες και λιµενικοί), καθώς ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των τελικών ποσών από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες των εµπλεκόµενων υπουργείων.

Τα τελικά ποσά των αναδροµικών για το σύνολο των ενστόλων κυµαίνονται από 410 ευρώ το χαµηλότερο έως και πάνω από 8.000 ευρώ, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση, τα έτη υπηρεσίας και τον πραγµατικό βαθµό.

Ωστόσο, στην ουρά θα χρειαστεί να περιµένουν οι νοσοκοµειακοί γιατροί και οι πανεπιστηµιακοί, καθώς υπάρχει γραφειοκρατική «εµπλοκή» µε τους πρώτους και καθυστερήσεις από τις οικονοµικές υπηρεσίες για τους δεύτερους.

Για τους συνταξιούχους των ειδικών µισθολογίων η πληρωµή θα γίνει στις 21 Δεκεµβρίου

Στο µέτωπο των πανεπιστηµιακών, οι οικονοµικές υπηρεσίες µεγάλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων δεν είναι σε θέση να εκτιµήσουν πότε θα φτιάξουν τις σχετικές καταστάσεις και -όπως λένε- δεν γνωρίζουν ούτε τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα κατατεθούν τα ποσά. Θολό παραµένει το τοπίο για 6.000 ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στη λίστα των δικαιούχων για αναδροµικά, αλλά διεκδικούν την καταβολή τους.

Σε κάθε περίπτωση, τα αναδροµικά για τους συνταξιούχους των ειδικών µισθολογίων θα καταβληθούν µε τη σύνταξη του Ιανουαρίου, δηλαδή στις 21 ∆εκεµβρίου, ηµεροµηνία η οποία έχει «κλειδώσει» οριστικά.

Μετ' εμποδίων η πληρωμή των γιατρών στα Κέντρα Υγείας

Αναδροµικά, µε καθυστερήσεις σε σχέση µε τους άλλους εργαζοµένους, φαίνεται ότι θα λάβουν οι γιατροί του ΕΣΥ, καθώς σε σύγκριση µε τους άλλους εργαζοµένους που ανήκουν στα ειδικά µισθολόγια θα χρειαστεί µάλλον να κάνουν υποµονή µέχρι το νέο έτος, για να λάβουν τα χρήµατά τους.

Ηδη ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, που συναντήθηκε µε εκπροσώπους του κλάδου (ΟΕΝΓΕ), επεσήµανε ότι τα πάντα είναι στα «χέρια» του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους για να καταβάλει το κονδύλι ώστε να µοιραστεί στη συνέχεια στους γιατρούς. Ούτως ή άλλως, µε βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, τα αναδροµικά µπορούν να δοθούν µέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2019.

Το ποσό που αναµένουν οι γιατροί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι 185 εκατ. ευρώ µεικτά, που αντιστοιχούν σε 115 εκατ. καθαρά. Κονδύλι που πρόκειται να µοιραστεί σε περίπου 20.000 γιατρούς.

Βέβαια η διαδικασία δεν θα είναι τόσο απλή, αφού µετά την πίστωση των 115 εκατ. ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους στους λογαριασµούς του υπουργείου Υγείας, τα χρήµατα θα παραλάβουν «ηλεκτρονικά» βέβαια οι επτά Υγειονοµικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) όλης της χώρας και στη συνέχεια θα κατανεµηθούν στα νοσοκοµεία, ώστε οι υπηρεσίες µισθοδοσίας να διανείµουν τα ποσά στους δικαιούχους.

Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του Ανδρέα Ξανθού προς τους εκπροσώπους των νοσοκοµειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), από την πλευρά του υπουργείου Υγείας θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Ωστόσο φαίνεται ότι ο γραφειοκρατικός µηχανισµός θα φέρει καθυστερήσεις, αφού απαιτούνται αρκετές ηµέρες για να ολοκληρωθούν το ξεκαθάρισµα των δικαιούχων και οι µεταφορές των χρηµάτων. ∆εν είναι τυχαίο ότι το υπουργείο Υγείας εκτιµά ότι τα αναδροµικά θα δοθούν το αργότερο µέχρι τις 27 Ιανουαρίου, όπως άλλωστε προβλέπει και η τροπολογία.

«Κόβονται» στα δύο

Οµως δυσκολίες προέκυψαν για την καταβολή των αναδροµικών στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας. Και αυτό διότι πριν από 1/1/2015 τα Κέντρα Υγείας υπάγονταν στα νοσοκοµεία, ενώ από 1/1/2015 η σχετική αρµοδιότητα µεταφέρθηκε στις Υγειονοµικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), όπου και είναι ενταγµένα τα µισθολόγια του ιατρικού προσωπικού.

Κουβανοί γιατροί στη Βραζιλία

Ετσι ουσιαστικά τα αναδροµικά κόβονται στα δύο, αφού υπάρχει µια περίοδος όπου τα Κέντρα Υγείας ανήκαν στα νοσοκοµεία και µία άλλη που ήταν ενταγµένα στις ΥΠΕ, δεδοµένου ότι το χρονικό διάστηµα που υπολογίζεται για τα αναδροµικά είναι από 13/11/2014 έως και 31/12/2016.

Στη διαδικασία εξόφλησης αναµένεται να δηµιουργηθούν προσκόµµατα, αφού θα εµπλακούν τµήµατα µισθοδοσίας δύο φορέων. Ωστόσο τα στελέχη του υπουργείου Υγείας εκτιµούν ότι θα γίνουν προσπάθειες ώστε να καταβληθούν σε όλους τους γιατρούς την ίδια περίοδο και στους 2.400 που εργάζονται στα Κέντρα Υγείας.

Κατά τα άλλα οι γιατροί του ΕΣΥ φαίνεται ότι θα πρέπει να περιοριστούν στα αναδροµικά, καθώς αυξήσεις στους µισθούς τους -ώστε να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012 προ των περικοπών των µνηµονίων- δεν αναµένονται άµεσα. Οπως σηµειώνει στο «Εθνος» ο γ.γ. της Οµοσπονδίας των νοσοκοµειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), Πάνος Παπανικολάου, «ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε το αίτηµά µας για άµεσες αυξήσεις και αποδέχθηκε ότι η σχετική απόφαση του ΣτΕ είναι δεσµευτική για την κυβέρνηση.

Οµως επεσήµανε ότι χρονοδιάγραµµα των αυξήσεων των µισθών των γιατρών του ΕΣΥ θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του προϋπολογισµού της χώρας». Στο µεταξύ, οι γιατροί έχουν να αντιµετωπίσουν, εκτός των άλλων, και κυκλώµατα δικηγόρων που φαίνεται ότι επιχειρούν να εκµεταλλευθούν την καταβολή των αναδροµικών.

Οπως εξήγησε στο «Εθνος» ο γ.γ. της ΟΕΝΓΕ, Π. Παπανικολάου -κάτι που καταγγέλθηκε λεπτοµερώς και στον υπουργό Υγείας- νοµικές εταιρείες που είχαν αναλάβει γιατρούς, υποστηρίζουν ότι τελικώς τα χρήµατα θα δοθούν επειδή οι ίδιοι κέρδισαν στα δικαστήρια. Ωστόσο η καταβολή των αναδροµικών είναι µια καθαρά πολιτική απόφαση. Να σηµειωθεί ότι υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που ζητούν το 6% των αναδροµικών και µάλιστα τα διεκδικούν κατευθείαν από τα νοσοκοµεία.

Παρατείνεται 10 µήνες η θητεία

Τροπολογία µε την οποία θα δίνεται παράταση στη θητεία των επικουρικών γιατρών (οι συµβάσεις των οποίων λήγουν στις 31/1/2019) για 10 µήνες αναµένεται να καταθέσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται ουσιαστικά για επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στο ΕΣΥ και πληρώνονται µέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Οπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας τους εκπροσώπους της Οµοσπονδίας των Νοσοκοµειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), έχουν εξασφαλισθεί 20 εκατ. ευρώ για να συνεχιστεί η µισθοδοσία αυτών των 600 γιατρών για τους επόµενους 10 µήνες.

Από την άλλη, όµως, δεν αναµένεται να δοθεί καµία παράταση για τους επικουρικούς γιατρούς των οποίων οι συµβάσεις λήγουν στις 31/12/2018 (είναι περίπου 500).

Και αυτό διότι δεν θα εγκρίνεται η µισθοδοσία τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ωστόσο, µπορούν να δηλώσουν και πάλι το ενδιαφέρον τους για πρόσληψη πριν λήξουν οι συµβάσεις, ώστε να προσληφθούν µε νέα σύµβαση.

410 - 8.276€ η κλίµακα για πυροσβέστες

Από αύριο Πέµπτη θα αρχίσουν να βλέπουν στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους τα αναδροµικά οι πυροσβέστες. Τα ποσά θα πιστωθούν σε περίπου 9.500 δικαιούχους του Πυροσβεστικού Σώµατος και το «Εθνος» δηµοσιεύει αναλυτικό πίνακα µε παραδείγµατα µε τα χρήµατα που θα τους επιστραφούν.

Από 410 µέχρι 8.276 ευρώ κυµαίνονται τα αναδροµικά των πυροσβεστών, ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας και την οικογενειακή τους κατάσταση. Για άγαµο αρχιπυροσβέστη, παραγωγικής σχολής, µε 11 έτη υπηρεσίας, αντιστοιχεί το καθαρό χρηµατικό ποσό των 1.671 ευρώ, ενώ για τον ίδιο βαθµό, µη παραγωγικής σχολής, έγγαµο µε τέκνα και 20 έτη υπηρεσίας, αντιστοιχούν 1.855 ευρώ καθαρά.

Αγαµος, µε 17 έτη Πυρονόµος, άγαµος, µε 17 έτη υπηρεσίας, θα λάβει 1.920 ευρώ, ενώ µε τον ίδιο βαθµό, 20 έτη υπηρεσίας και έγγαµος µε τέκνα, θα λάβει 2.238 ευρώ. Πυραγός µε 20 έτη υπηρεσίας, άγαµος, θα πάρει το καθαρό χρηµατικό ποσό των 3.128 ευρώ, ενώ επιπυραγός µε 28 έτη υπηρεσίας θα λάβει 5.028 ευρώ. Σε αντιπύραρχο, έγγαµο, µε 31 έτη υπηρεσίας, το καθαρό χρηµατικό ποσό είναι 7.332 ευρώ.

untitled.png

Σηµειώνεται ότι τα ποσά αντιπροσωπεύουν περικοπές σε βασικούς µισθούς και επιδόµατα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016. Επιπλέον, το καταβαλλόµενο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ των µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν οι κατηγορίες προσωπικού µε βάση τις ισχύουσες κατά την 31η Ιουλίου 2012 µισθολογικές διατάξεις, δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι µισθολογικές ρυθµίσεις του Ν. 4093/2012.

Η καταβολή των αναδροµικών θα γίνει µε ξεχωριστή µισθοδοτική κατάσταση, όπου τα εν λόγω ποσά θα εµφανίζονται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους εκκαθαριστές των αρµοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συµψηφισµός

Σύµφωνα µε την τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών, σε περίπτωση που πυροσβέστες έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάµβαναν εάν δεν είχαν µεσολαβήσει οι µισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α’  222) και του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 (Α’ 246), τα ποσά αυτά συµψηφίζονται µε το εφάπαξ χρηµατικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το µέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα, εξαιρουµένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.

Ο εν λόγω συµψηφισµός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν µετά την ηµεροµηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρηµατικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω ή εν µέρει) στο ίδιο χρονικό διάστηµα.

Των Δήμητρας Ευθυμιάδου, Νικολίτσας Τρίγκα, Αλέξανδρου Καλαφάτη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ